szkolenie

27
marca
2018

WIZERUNEK NAUKOWCA

2 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Szkolenie „Wizerunek naukowca” pokazuje w jaki sposób dbać o dobry wizerunek i odbiór postaci naukowca w kontaktach z otoczeniem. Zajmujemy się wizerunkiem w kontekście kontaktów w różnych środowiskach:

 • w środowisku naukowym (kontakt z naukowcami, współpraca badawcza, wystąpienia na konferencjach);
 • w działalności dydaktycznej (kontakt ze studentami);
 • w biznesie (kontakt z inwestorami, mecenasami badań, zleceniodawcami i odbiorcami projektów);
 • w instytucjach (kontakt z władzami uczelni i instytucjami zewnętrznymi, w szczególności w sprawach grantów, finansowania badań i sprawozdań z ich realizacji);
 • w przestrzeni publicznej (kontakt z mediami, wystąpienia popularyzujące naukę).

Szkolenie prowadzi: Wojciech Murzyn, który na co dzień zajmuje się technikami komunikacji i prezentacji. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i doktoranckich na Politechnice Warszawskiej. Doradza jakie są sposoby dobrego przygotowania i właściwego przedstawiania prezentacji.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program szkolenia (podstawowe zagadnienia):

 • Najważniejsze elementy wizerunku
 • Podstawowe zasady kontaktów w różnych środowiskach i różnych sytuacjach
 • Prezentacje i wystąpienia na konferencjach i seminariach
  • prezentacje konferencyjne
  • prowadzenie konferencji
  • keynote speech
  • udział w dyskusji
 • Prezentacje, wykłady i komunikacja w internecie
  • prowadzenie webinariów
  • udział w spotkaniach on-line
  • tworzenie i prowadzenie zajęć w kursach typu e-learning
 • Wywiady
  • wywiady dla prasy i czasopism
  • wywiady telewizyjne i radiowe (wystąpienia na żywo)
  • udział w programach
 • Wizerunek w mediach, mediach społecznościowych, w internecie
  • strony internetowe
  • profile na portalach społecznościowych
  • blogi i fora dyskusyjne
 • Podsumowanie

Wojciech Murzyn

Zajmuje się technikami komunikacji i prezentacji. Poszukuje sposobów skutecznego porozumiewania się w biznesie i nauce, dobrej komunikacji między ludźmi, w szczególności w sytuacjach publicznych.
Doradza jakie są sposoby dobrego przygotowania i właściwego przedstawiania prezentacji. Prowadzi na ten temat wykłady, szkolenia i konsultacje. Jest autorem strony internetowej www.prezentacje.edu.pl omawiającej zagadnienia związane z prezentacjami.
Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i doktoranckich na Politechnice Warszawskiej. Uczestniczy także w projektach związanych z diagnozą i poprawą sytuacji komunikacyjnej w organizacji, prowadzi szkolenia i konsultacje.

Termin i Miejsce

Termin:
27 marca 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 860 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 20 marca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: