warsztaty

28
sierpnia
2019

"BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z SZEFEM" cykl warsztatów BIZNES TO LUDZIE

5 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Warsztaty składają się z czterech spotkań oddzielonych od siebie około miesięczną przerwą. To cykl bardzo aktywnie prowadzonych szkoleń obejmujących: dużo dyskusji, ćwiczeń, zadań. Wszyscy wymieniają się opiniami, doświadczeniami, poglądami i pomysłami.

Relacje podwładnych z szefami bywają trudne, przyjazne, wojenne, obojętne, zimne, etc. Znane powiedzenie mówi: „szanuj szefa swego, bo możesz mieć gorszego”. Szef jest znacząca częścią naszego zadowolenia z pracy, w której spędzamy 1/3 (generalnie) naszego życia. Aby zatem ta 1/3 upływała w sympatycznych warunkach warto samemu zadbać o świadome budowanie dobrych relacji z szefem. Dla własnego i szefa poczucia sensu pracy i dobrej atmosfery w firmie czy organizacji.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają:

 • swój styl współpracy z szefem i konsekwencje przyjmowania określonych postaw,
 • metody świadomego poznawania punktu widzenia szefa i wpływania na jej/jego odbiór Waszej osoby,
 • style komunikacji – dla rozumienia szefa,
 • sposoby i znaczenie asertywnej komunikacji z szefem,
 • metody rozumienia świata szefa i dopasowania się do niego,
 • sposoby reagowania na krytykę, atak szefa,
 • jak budować w sobie chęć i gotowość współpracy z szefem,
 • jak dać sobie szansę na awans.

Warsztaty poprowadzi:
Tomasz Wański
Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie operacyjnego zarządzania biznesowego w firmach państwowych, prywatnych i korporacji. Podczas pracy zawodowej zrealizował z sukcesem wiele kompleksowych projektów biznesowych jak np. tworzenie strategii rynkowej dla firm, projekty Merges & Acquisition, projekty outsourcingu, budowanie sieci dealerskiej, strategie HR.
Od 2002 roku działa jako konsultant biznesowy, trener, coach i mentor. W tej roli realizował projekty szkoleniowe i doradcze dla zarządów firm, średniej kadry menedżerskiej, pracowników liniowych w zakresie umiejętności menedżerskich, budowania strategii firm, wdrażania coachingowej kultury zarządzania, prowadzenia procesów mentoringowych, wystąpień publicznych.
Klientami prowadzonych przez Tomasza projektów były firmy międzynarodowe, polskie – prywatne i państwowe branż: finansowej, produkcyjnej, handlowej, farmaceutycznej.
Jest certyfikowanym konsultantem metodyk ExtendedDISC®, SuccessInsights®, Coaching Clinic®, ma Międzynarodowy Certyfikat Trenera Edexcel i BTEC Professional Qualifications® (Wielka Brytania) oraz Certyfikat Mentora Colegium Wratislaviense
Dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe wynosi ponad 7000 godzin szkoleniowych i kilkadziesiąt indywidualnych procesów mentoringowych. Jest współtwórcą i wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR.

Program

 1. Poznajmy się:
  • Zaprezentuj swojego szefa.
  • O czy mówi prezentacja swojego szefa.
  • Moja lista problemów versus lista problemów szefa ze mną.
  • Pokaż szefa inaczej – marketing szefa.
 2. Poznanie siebie w relacjach z szefem:
  • Ankieta – poznaj swój styl współpracy z szefem.
  • Problemy są we mnie – jak odkryć gry mojego umysłu.
  • Na co mam wpływ i co chcę z tym zrobić.
 3. Świat mojego szefa:
  • Poznanie i rozumienie realiów działania mojego szefa.
 4. Co mogę zrobić w tej relacji:
  • Proaktywność – jak zbudować chęć własnego świadomego działania zamiast narzekania.
  • Asertywna komunikacja – informacja zwrotna do szefa bez uległości i bez atakowania.
  • Komunikat typu „ja” w kontaktach z szefem.
  • Jak być profesjonalistą – organizacja czasu i sztuka rozmowy.
  • Unikanie konfliktów z szefem – jak wykorzystać gry własnego mózgu.
  • Instrukcja obsługi Ciebie przez Szefa – jaka ona jest, jak ją przekazać szefowi i zachęcić go do stosowania.
  • Wywieranie wspływu na szefa - sposoby i konieczne umiejętności.
 5. Co chcę zrobić w tej sytuacji - plan działania:
  • Wnioski dla budowania pozytywnych relacji z szefem – narzędziem matryca „więcej-mniej”.
  • Konkretny plan – co będę robił(a) i jak działał(a).


Harmonogram czasowy:
09:00 – rejestracja uczestników, poranna kawa
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:00 – przerwa na kawę
13:00 – przerwa na lunch
15:00 – przerwa na kawę
16:00 – zakończenie zajęć

Termin i Miejsce

Termin:
28 sierpnia 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 1390 zł + 23% VAT - koszt udziału w szkoleniu TEATRUM PREZENTACJI BIZNESOWYCH - 27-28 czerwca
 • 890 zł + 23% VAT - koszt udziału szkoleniu MOTYWOWANIE POZAFINANSOWE – NIEORTODOKSYJNIE - 31 lipca
 • 890 zł + 23% VAT - koszt udziału szkoleniu BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z SZEFEM - 28 sierpnia
 • 890 zł + 23% VAT - koszt udziału szkoleniu PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ - 2 października

 • Przy udziale w kilku szkoleniach zostanie naliczony RABAT (100 zł za każde szkolenie).

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, imienny certyfikat, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Cykl warsztatów "Biznes to ludzie" obejmuje 5 dni szkoleniowych
2019.06.27-28 - TEATRUM PREZENTACJI BIZNESOWYCH
2019.07.31 - MOTYWOWANIE POZAFINANSOWE – NIEORTODOKSYJNI
2019.08.28 - BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z SZEFEM
2019.10.02 - PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 21 sierpnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

zł + 23% VAT

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: