warsztaty

28-29
marca
2018

WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ

3 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Pierwszy w Polsce otwarty trening OSINT, prezentujący najbardziej skuteczne i aktualne metody wywiadu jawnoźródłowego z wykorzystaniem technologii internetowych i nie tylko. Ponad 100 zaawansowanych technik pozyskiwania informacji w intensywnym, dwudniowym treningu, wzbogaconym elementami informatyki śledczej oraz wywiadu gospodarczego.

Prowadzący warsztaty: Marcin Meller

Umiejętności uzyskane na treningu:

 • poszerzenie kompetencji z zakresu pozyskiwania informacji
 • zaawansowana analiza informacji
 • podstawy wywiadu gospodarczego

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Zajęcia będą prowadzone przy użyciu komputerów. Uczestnik może przyjechać ze swoim komputerem lub skorzystać z komputera przygotowanego przez Organizatora. Komputer musi posiadać:

 • Systemem operacyjny Windows
 • Przeglądarke internetowa Chrome
 • Przeglądarke internetowa Firefox
 • Oprogramowanie JAVA

Inne:
Konto Google - Gmail

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu, powinny wykazywać się dobrą znajomością obsługi komputera oraz umiejętnie posługiwać się Internetem.

RAMOWY HARMONOGRAM I i II DNIA WARSZTATÓW:
09:00 – rozpoczęcie zajęć
11:00 – przerwa na kawę
13:00 – przerwa na lunch
15:00 – przerwa na kawę
17:00 – zakończenie zajęć.

DZIEŃ I - 28 marca 2018 r.

 • Strategia wyszukiwania i narzędzia referencyjne: Jak wyszukiwać szybko i skutecznie?
 • Narzędzia i techniki wyszukiwania informacji: OSINT Framework, QueryTool, techniki efektywnego wyszukiwania informacji z wykorzystaniem operatorów, wyszukiwarki klastrowe, wyszukiwanie z wykorzystaniem API (interfejs programistyczny aplikacji).
 • Identyfikacja użytkowników Internetu: ustalanie adresów email oraz identyfikacja kont użytkowników w serwisach internetowych; geolokalizacja użytkowników internetu.

DZIEŃ II - 29 marca 2018 r.

 • Monitoring internetu z wykorzystaniem słów kluczowych i eksportowanie wyników
 • Analiza stron internetowych i adresów IP: enumeracja, ustalanie powiązań oraz identyfikacja ukrytych relacji pomiędzy witrynami; historyczne wersje stron www; monitoring.
 • Podstawy wywiadu gospodarczego; pozyskiwanie informacji o firmach i przedsiębiorcach

Marcin Meller

Prezes zarządu MIIS Spółka z o.o. sp. k. Autor szkoleń, trener oraz konsultant w zakresie wywiadu jawnożródłowego (OSINT).

Termin i Miejsce

Termin:
28-29 marca 2018
Miejsce:
Centrum Konferencyjne
Pory 78
02-757 Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 1950 zł + 23% VAT - dla uczestników korzystających z własnego laptopa
 • 2150 zł + 23% VAT - dla uczestników korzystających z komputera organizatora

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje:

 • udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.
 • Miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej, zawierającej kompletny materiał prezentowany podczas dwudniowego treningu oraz inne techniki, narzędzia i dokumenty, które nie zostały uwzględnione w programie.
 • Autorską przeglądarkę internetową stworzoną na podstawie kodu źródłowego Chromium, wyposażoną w specjalistyczne narzędzia wyszukiwania, pluginy wspomagające pracę reserchera oraz ponad 600 zakładek (linków) do specjalnie wyselekcjonowanych źródeł informacji i narzędzi dochodzeniowych online. Ćwiczenia wykonywane podczas szkolenia odbywają się również przy użyciu naszej przeglądarki.
 • Dostęp do zestawu specjalnie przygotowanych narzędzi wyszukiwania opartych na API (Interfejs programowania aplikacji), którego nie znajdziesz w żadnym innym miejscu.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 21 marca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: