szkolenie

2
października
2019

PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ - szkolenie praktyczne krok po kroku

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i podstawowej wiedzy prawniczej potrzebnej do prowadzenia repozytorium publikacji naukowych od strony formalnej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy administratorów repozytoriów naukowych. Mile widziani: przedstawiciele uczelni, bibliotek naukowych, instytutów naukowych i badawczych, i innych instytucji prowadzących lub planujących prowadzić repozytoria publikacji naukowych. Zainteresowani szkoleniem mogą być także pełnomocnicy do spraw otwartego dostępu, pełnomocnicy do spraw "własności intelektualnej" lub inne osoby odpowiedzialne w ramach instytucji naukowych za wdrażanie otwartego dostępu lub zarządzanie prawami autorskimi. Szkolenie może być także pomocne przedstawicielom instytucji finansujących.


Szkolenie prowadzi: radca prawny Krzysztof Siewicz

2 października 2019 r.
10:00 Wprowadzenie: podstawowe informacje o prawach autorskich w kontekście prowadzenia repozytorium
  • prawa autorskie pracowników naukowych, regulaminy „własności intelektualnej uczelni”
  • rodzaje otwartego dostępu: gratis lub libre i ich znaczenie od strony praktycznej
  • zakres dozwolonego użytku a otwarty dostęp
  • polityki wydawców w zakresie otwartego dostępu, zielony i złoty otwarty dostęp
12:00 Przerwa na lunch
12:30 „Czyszczenie praw” - zarządzanie prawami na poziomie autora, wydawcy uczelnianego, administratora repozytorium
  • formułowanie umów z autorami
14:30 Przerwa na kawę
14:50 kontynuacja zajęć
  • formułowanie regulaminu repozytorium
  • zakres odpowiedzialności administratora repozytorium
  • zasady uwzględniania przepisów o ochronie danych osobowych (podstawowe informacje)
  • polityki otwartości i ich wpływ na prowadzenie repozytorium
16:00 Zakończenie szkolenia, wręczenie Certyfikatów

Krzysztof Siewicz

doktor nauk prawnych i radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Jest koordynatorem projektu prawokultury.pl w Fundacji Nowoczesna Polska, w ramach której organizuje m.in. największą w Europie konferencję poświęconą społecznym i ekonomicznym aspektom prawa autorskiego - CopyCamp. Był członkiem zespołu Platforma Otwartej Nauki w ramach ICM UW, z ramienia którego uczestniczył m.in. w pracach zespołu powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa opracowującego kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji naukowych. Wykładał na UKSW oraz w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Będąc koordynatorem prawnym Creative Commons Polska przygotował polskie wdrożenie wersji 3.0 licencji CC. Doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania obronił na Uniwersytecie w Lejdzie w Holandii, a dyplom LLM uzyskał na Central European University w Budapeszcie. Absolwent WPiA UW. Autor licznych publikacji, głównie zakresu prawa autorskiego, otwartych licencji, otwartego dostępu, ale też korzystania z informacji sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem informacji przestrzennych.