szkolenie

5
kwietnia
2018

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO REFORMIE - PRZYGOTOWANIE DO RODO DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie ma na celu omówienie rodo, prezentację podobieństw i różnic względem dotychczasowego stanu prawnego, wskazanie podstaw ochrony danych, omówienie rozwiązań organizacyjnych wymuszanych przez rodo. Adresowane jest do osób, przed którymi stoi wyzwanie zorganizowania systemu ochrony danych osobowych bez wcześniejszego przygotowania z tego zakresu albo które są zainteresowane rozeznaniem w zakresie nowych rozwiązań, obowiązków i nowych zasad odpowiedzialności w ochronie danych osobowych.

Szkolenie prowadzi: dr Marlena Sakowska - Baryła

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program

  • Unijna reforma ochrony danych osobowych i wpływ na polskie przepisy i funkcjonowanie systemu ochrony danych w jednostce organizacyjnej.
  • Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO.
  • Dane osobowe i inne kluczowe pojęcia.
  • Zasady przetwarzania danych na gruncie RODO a obecnie obowiązujące reguły i przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych.
  • Prawa osób, których dane dotyczą - zasady realizacji uprawnień, rozbudowane obowiązki i procedury.
  • Organizacja systemu ochrony danych - nowe rozwiązania na gruncie RODO.
  • Inspektor ochrony danych. Czy ABI automatycznie stanie się IOD? Jak z perspektywy ABI przygotować się do stosowania RODO?
  • Wyznaczenie IOD, status, zadania.
  • Organ nadzorczy – kompetencje, współpraca.
  • Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje.

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny, redaktor naczelna "ABI Expert", partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym, wykłada w kilku wyższych uczelniach, jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem, autorką kilkudziesięciu publikacji w tym monografii „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz „Prawo do ochrony danych osobowych” (2015), współautorką podręcznika „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (2016) oraz komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2017), a także współredaktorem naukowym książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” (2016), „Samorządowe centra usług wspólnych” (2017), "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO" 2017.