warsztaty

18
kwietnia
2018

PROFESJONALNE PISANIE TEKSTÓW W INTERNECIE - NARZĘDZIA, PORTFOLIO COPYWRITERA

24 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

18 kwietnia 2018 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Profesjonalne pisanie tekstów internetowych:
 • Jak czytamy teksty internetowe?
 • Persona, czyli nasz wyobrażony czytelnik.
 • Struktura i formatowanie tekstu.
 • Formatowanie tekstu.
 • Używanie obrazów i multimediów.
dr Anna Miotk (dyrektor ds. komunikacji w firmie Polskie Badania Internetu)
11:30 Przerwa na kawę
11:50 Wykład i konsultacje: Perswazyjne e-maile, komunikaty prasowe w Internecie, perfekcyjne tweety – jak przyciągnąć i utrzymać uwagę czytelników.
 • Komunikaty prasowe:
  • jak przyciągnąć uwagę w leadzie,
  • jak utrzymać uwagę w tekście głównym,
  • jak zadbać o wizualną przejrzystość,
  • jak pisać z myślą o czytelniku.
 • Perswazyjne e-maile:
  • jak pisać językiem korzyści i wzywać do działania,
  • jak sformułować pole „nadawca” i „tytuł”,
  • jak wykorzystać personalizację
 • Tweety:
  • czym zaciekawić,
  • jak wezwać do działania,
  • jak oszczędzać znaki.
  Dr Joanna Wrycza-Bekier (Katedra Kulturoznawstwa, Uniwersytet Gdański)
13:10 Przerwa, poczęstunek
13:30 Wykład: Jak pisać, by być czytanym w internecie.
 • Dwanaście zasad pisania w internecie.
 • Plan odwróconej piramidy.
 • Trzy techniki dziennikarskie na atrakcyjny lead: technika „kątów”, wyliczanka, porównanie. Technika „podkręcania” leadów.
 • Techniki linkowania
 • Najczęściej popełniane błędy.
 • Ćwiczenia
Krzysztof Urbanowicz (strateg marketingu internetowego i specjalistą w zakresie transformacji cyfrowej)
16:00 Zakończenie warsztatów

Anna Miotk

Od 2014 jest dyrektorem ds. komunikacji w firmie Polskie Badania Internetu. Równocześnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Instytucie Dziennikarstwa i Edukacji Medialnej UKSW. Jej doświadczenia zawodowe obejmują też kierowanie rozwojem systemu monitoringu mediów oraz konsulting PR. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, wcześniej ukończyła studia magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Trenerka biznesu, prowadzi szkolenia z zakresu marketingu i PR. Autorka książek "Badania w public relations", "Skuteczne social media", "Nowy PR", licznych publikacji w mediach branżowych oraz bloga.

Krzysztof Urbanowicz

Krzysztof Urbanowicz jest przedsiębiorcą, strategiem marketingu internetowego i specjalistą w zakresie transformacji cyfrowej (proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych). Przez 18 lat kierował agencją content marketingu Mediapolis, należącą do międzynarodowej grupy Revsquare. Z wyształcenia dziennikarz (Institut Francais de Presse w Paryżu) i sowietolog (Institut d’Etudes Politiques w Paryżu), rozpoczynał swoją karierę w mediach francuskich we Francji, a po powrocie do Polski, w latach 90. był korespondentem prasy francuskiej, później dyrektorem polsko-francuskiej szkoły dziennikarstwa prowadzonej przez L’Ecole Superieure de Journalisme de Lille. Przez ponad 15 lat był konsultantem ds strategii redakcyjnej w mediach w Polsce, Francji i Szwajcarii.

Joanna Wrycza-Bekier

Doktor nauk humanistycznych, certyfikowany trener biznesu, autorka siedmiu książek, które pomagają lepiej pisać. Kiedy w 2009 roku pracowała nad książką „Webwriting”, w polskim internecie nie istniało jeszcze takie słowo kluczowe.
Od tego czasu niestrudzenie bada teksty internetowe, reklamowe, literackie i reklamowe. Ciepło przyjęta przez czytelników książka „Webwriting” po kilku latach doczekała się drugiego wydania. W międzyczasie i później powstały kolejne: bestsellerowa „Magia słów”, a także: „Fast Text. Jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę”, „Kreatywna praca dyplomowa”, „Szkoła twórczego pisania”, „Webwriting w kulturze” oraz około 30 artykułów naukowych na temat języka internetu. Jej blog Poradnik pisania (http://poradnikpisania.pl) ma kilka tysięcy czytelników, których łączy pasja pisania.
Była opiekunem merytorycznym studium podyplomowego „Copywriting. Content menedżerski. Storytelling” w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Prowadzi szkolenia z webwritingu, blogowania, storytellingu oraz pisania krótkich tekstów do mediów społecznościowych. Nauczając, łączy wiedzę akademicką z podejściem biznesowym.
Szkoliła z pisania tekstów internetowych i kreatywnego pisania pracowników takich firm i instytucji jak: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Muzeum Emigracji w Gdyni, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Słupski Inkubator Technologiczny, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Klub Trenera Biznesu SET, Akademia PRoto, Viessmann, Biuro Prasowe Służby Więziennej, Muzeum Narodowe w Warszawie.

Termin i Miejsce

Termin:
18 kwietnia 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 750 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 6 kwietnia 2018 r.
 • 850 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 7 kwietnia 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 11 kwietnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: