szkolenie on-line

21
kwietnia
2021

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BADAWCZYMI – TECHNIKI, NARZĘDZIA, KOMPETENCJE

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Szkolenie ma na celu:

  • Omówić techniki oraz konkretne narzędzia dotyczące zarządzania zespołem projektowym (szkoleniowiec pokazuje, jak w praktyce stosować konkretne rozwiązania).
  • Wyrobić miękkie kompetencje komunikacyjne, jakimi powinien się cechować dobry kierownik projektu.
  • Zaprezentować najważniejsze oprogramowanie, którym można się posłużyć do zarządzania zespołem.
  • Pokazać przykładowe rozwiązania w sferze dokumentacji projektowej.
  • Pomóc w opracowywaniu harmonogramów projektów, planowaniu zasobów, definiowaniu ryzyka oraz ocenianiu dokonań projektowych.
  • Podpowiedzieć, jak skutecznie pisać wnioski grantowe.
  • Wskazać, jakie rozwiązania można przenieść do badań ze sfery biznesowej – szkoleniowiec pokazuje, że techniki i narzędzia skutecznego project menagera można z powodzeniem stosować także w przypadku realizowania projektów badawczych.
  • Odpowiedzieć na pytanie, czy różne metodyki prowadzenia projektów (PMI, Prince2, AGILE, SCRUM i inne) można zastosować w wypadku projektów badawczych.
  • Odejść od kwestii, o których mówi się najczęściej, czyli tego gdzie i kiedy aplikować o granty, w stronę zagadnień wspomnianych wyżej.
Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?
  • Badacze chcący przygotować się do roli kierownika projektu.
  • Osoby realizujące badania jako kierownicy bądź członkowie zespołów (poszerzenie swojego warsztatu).
  • Badacze aplikujący o granty.
  • Osoby chcące doskonalić swoje kompetencje dotyczące komunikowania się z innymi.
  • Badacze zainteresowani oprogramowaniem wykorzystywanym w pracy grupowej.
  • Badacze pragnący lepiej prezentować siebie środowisku oraz skutecznie promować swoje badania.
Szkolenie poprowadzi: dr hab. Piotr Siuda – medioznawca i socjolog; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, autor książki wydanej przez PWN: Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko

Czas trwania szkolenia od 10.00 do ok. 16.00

Program:
I. Projekty badawcze (oraz wnioski projektowe) – wprowadzenie

  • Czym są projekty i po co się je robi?
  • Jak rozumieć zarządzanie projektem?
  • Struktura zespołów projektowych oraz myślenie projektowe.
  • Niepowodzenia i pułapki w projektach.
  • Jak pisać wnioski – kilka podstawowych zasad oraz dobre praktyki.
II. Projekty badawcze a projekty „biznesowe”
  • Różne metodyki zarządzania projektami biznesowymi, czyli kilka słów o PMI, PRINCE 2, IPMA – czy da się je przełożyć na projekty badawcze?
  • Biznesowe podejścia do zarządzania projektem – charakterystyka.
  • Podejścia LEAN, AGILE oraz SCRUM – czy przydatne w badaniach?
  • Karta projektu oraz zakresu.
III. Jak zarządzać projektem etap po etapie, czyli narzędzia i techniki przydatne w cyklu życia projektu
  • Poszczególne etapy projektu.
  • Koncepcja projektu.
  • Jak zaczynać projekt – wnioski oraz karty.
  • Jak dobrze dobrać zespół projektowy.
  • Jak wyznaczać odpowiedzialność w projekcie.
  • Techniki zarządzania zakresem projektu (WBS – Work Brakedown Structure).
  • Zarządzanie czasem (harmonogramy, wykresy Gantta, wyznaczanie ścieżki krytycznej projektu).
  • Przykłady macierzy służących do zarządzania zakresem i czasem projektu.
  • Zarządzanie kosztem – budżet, typy wydatków, szacowanie kosztów.
  • Zarządzanie jakością oraz ryzykiem (narzędzia; np. Kano, diagram Ishikawy, metoda 635, macierze prawdopodobieństw i wpływu ryzyka).
IV. Style zarządzania projektem oraz komunikacja z zespołem (w tym oprogramowanie)
  • Typy kierowników projektów oraz cechy dobrego kierownika.
  • Waga komunikacji z zespołem.
  • Spotkania zespołu badawczego.
  • Narzędzia komunikacji (np. Asana, Monday.com, Trello, Jira, Slack, Wunderlist i inne).
  • Podstawowe błędy w komunikacji.
  • Jak monitorować i kontrolować przebieg prac (karty kontrolne, Ishikawa i inne).
  • Czy warto przeprowadzić ewaluację projektu.

Piotr Siuda

Doktor habilitowany nauk o mediach; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu oraz edukacją medialną. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania Dzieci sieci, Dzieci sieci 2.0, Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH (Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii). Członek The Association of Internet Researchers, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Strona domowa: http://www.piotrsiuda.com; blog: http://www.piotrsiuda.pl.