szkolenie on-line

19
maja
2021

PRAWNE ASPEKTY STOSOWANIA REGUŁ INCOTERMS® W PRAKTYCE KONTRAKTOWEJ

5 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Szkolenie ma na celu przybliżenie międzynarodowych standardowych reguł INCOTERMS®, określających warunki sprzedaży towarów, a zwłaszcza sposobów ich wykorzystania w praktyce kontraktowej. Reguły te standaryzują warunki dostarczenia towaru i rozkład pomiędzy stronami umowy ryzyka utraty towaru, kosztów i obowiązków jego transportu oraz ubezpieczenia.

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za negocjacje i wykonywanie umów obejmujących dostawę towarów (np. elementów infrastruktury IT lub telekomunikacyjnej) w obrocie krajowym i międzynarodowym.

Szkolenie prowadzi Kama Reiter - Radca prawny

Przewidywany czas trwania szkolenia: ok. 5h

Czas trwania szkolenia od 9.30 do ok. 14.30

Program szkolenia:

 1. Jak powstały reguły INCOTERMS®?
  • cel powstania reguł INCOTERMS®,
  • sposób tworzenia i aktualizacji reguł,
  • poszczególne edycje reguł, zakres zmian.
 2. Czym są (a czym nie są) reguły INCOTERMS®?
  • charakter i rola INCOTERMS®,
  • jak rozumieć poszczególne postanowienia INCOTERMS®,
  • zastosowanie w handlu międzynarodowym i krajowym.
  • uzupełniająca i standaryzująca rola INCOTERMS®,
  • aspekty nieregulowane przez INCOTERMS®.
 3. Jak korzystać z reguł INCOTERMS®?
  • budowa INCOTERMS®,
  • sposób wyboru odpowiedniej klauzuli INCOTERMS®,
  • prawidłowa inkorporacja INCOTERMS® do umowy lub oferty,
  • określenie momentu dokonania dostarczenia towaru,
  • praktyczne aspekty stosowania INCOTERMS®.
 4. Jak reguły INCOTERMS® kształtują relacje pomiędzy stronami umowy?
  • Koszty i obowiązki transportu towaru,
  • Ryzyko utraty towaru,
  • Ubezpieczenie towaru.
 5. Czym charakteryzują się poszczególne reguły INCOTERMS®?
  • omówienie wybranych INCOTERMS®,
  • zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy wybranych INCOTERMS®.
 6. Przykłady zastosowań. Pytania i dyskusja.

Kama Reiter

Radca prawny, praktykująca w obszarze prawa cywilnego, zamówień publicznych i prawa autorskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w kancelariach obsługujących duże podmioty korporacyjne oraz w dziale prawnym międzynarodowej spółki. Uczestniczyła również w projektach z zakresu umów franczyzowych i dealerskich, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, prawa reklamy oraz energetycznego, jak również wspierała realizację polityki compliance przedsiębiorstwa. W ramach Stypendium im. Roberta Schumana, uczestniczyła w pracach Grupy Roboczej ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market) w Parlamencie Europejskim.

Termin i Miejsce

Termin:
19 maja 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 12 maja 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659 (ul. Pory 78, telefony: 22 3558680 / 506 178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl) w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celach reklamowych, promocyjnych, ankietowych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a w przypadku celów reklamowych i promocyjnych - aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla rozliczenia udziału w szkoleniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, przez okres przewidziany przepisami prawa dla ich przedawnienia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom, a w przypadku adresu e-mail również ClickMeeting Sp. z o.o. (KRS: 0000604194) – dostawcy platformy na której odbywają się szkolenia on-line. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: