szkolenie

28
marca
2018

JAK ZAPLANOWAĆ I WDROŻYĆ PROCES CYFROWEJ TRANSFORMACJI KOMUNIKACJI W FIRMIE

3 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Rewolucja technologiczna nieodwracalnie zmieniła i wciąż zmienia nie tylko dotychczasowe modele biznesowe, ale też komunikację wewnętrzną i marketingową. Atuty cyfryzacji komunikacji w firmach są znane - oszczędność czasu, oszczędność papieru, nowoczesny wizerunek, elastyczność, dostęp do informacji w każdej chwili.... Ale jak zapanować nad digitalizacją, której dynamika rozwoju umyka kontroli? Jak ją zaplanować, wdrożyć, jak połączyć stare z nowym i - przede wszystkim - jak uniknąć błędów i pułapek, które czyhają na każdym etapie zmian.

Adresaci: szefowie i pracownicy działów komunikacji, marketingu i Public Relations w firmach

Szkolenie poprowadzi: Krzysztof Urbanowicz

28 marca 2018 r.
9:00-10:00 Trendy w komunikacji wewnętrznej w Polsce i na świecie.
 • Jakie zmiany w marketingu i komunikacji pociąga za sobą transformacja cyfrowa.
 • Transformacja cyfrowa to kompleksowy proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych.
 • Komunikacja oparta na konwersacji, błyskawiczna, szczodra, transparentna, zbiorowa, zdematerializowana
 • Współpraca działów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Rosnąca rola narzędzi cyfrowych w firmie.
 • Mapa ryzyk.
 • Jak zaplanować proces transformacji cyfrowej komunikacji w firmie.
10:00-11:00 Najskuteczniejsze narzędzia komunikacji wewnętrznej w erze cyfrowej
 • Prezentacja i charakterystyka narzędzi komunikacji wewnętrznej: od newslettera, wideo i bloga firmowego do sieci społecznościowej. Jak najlepiej wykorzystać te narzędzia do skutecznego realizowania celów komunikacji wewnętrznej w firmie.
 • Nowe formaty magazynu i biuletynu firmowego.
 • Różne formaty wideo do różnych celów komunikacji.
 • Jak wykorzystać narzędzia zewnętrzne (płatne i darmowe).
 • Jak połączyć nowe i tradycyjne narzędzia komunikacji wewnętrznej.
11:00-13:00 Ćwiczenia
13:00-14:00 Obiad
14:00-15:00 Dominująca rola komunikacji wizualnej
 • Narracja wizualna wymaga myślenia obrazem.
 • Psychologia lektury.
 • Cztery podstawowe cechy dziennikarstwa wizualnego.
 • Dziesięć najczęściej używanych narzędzi komunikacji wizualnej: charakterystyka, za i przeciw./li>
 • Anatomia infografiki.
15:00-16:00 Ćwiczenia

Krzysztof Urbanowicz

Krzysztof Urbanowicz jest przedsiębiorcą, strategiem marketingu internetowego i specjalistą w zakresie transformacji cyfrowej (proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych). Przez 18 lat kierował agencją content marketingu Mediapolis, należącą do międzynarodowej grupy Revsquare. Z wyształcenia dziennikarz (Institut Francais de Presse w Paryżu) i sowietolog (Institut d’Etudes Politiques w Paryżu), rozpoczynał swoją karierę w mediach francuskich we Francji, a po powrocie do Polski, w latach 90. był korespondentem prasy francuskiej, później dyrektorem polsko-francuskiej szkoły dziennikarstwa prowadzonej przez L’Ecole Superieure de Journalisme de Lille. Przez ponad 15 lat był konsultantem ds strategii redakcyjnej w mediach w Polsce, Francji i Szwajcarii.

Termin i Miejsce

Termin:
28 marca 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 21 marca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: