szkolenie

29
marca
2018

JAK KOMUNIKOWAĆ KRÓTKO I ZWIĘŹLE

4 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

- Przepraszam, że piszę do Ciebie tak długi list, ale nie miałem czasu, by napisać go krócej - tłumaczył się Napoleon przed Józefiną. Mówić i pisać krótko i zwięźle to umiejętność, którą trzeba opanować w nowych czasach transformacji cyfrowej. Jak napisać artykuł prasowy zrozumiały i atrakcyjny dla zaganianego czytelnika? Jak napisać e-maila, który adresaci przeczytają z zainteresowaniem? Wreszcie, jak przygotować Elevator Pitch, by „sprzedać” swój pomysł w 70 słowach w 30 sekund? Trzy techniki, których znajomość przyda się w erze „infootyłości”.

Adresaci: szefowie i pracownicy działów komunikacji, marketingu i Public Relations w firmach

Szkolenie poprowadzi: Krzysztof Urbanowicz

28 marca 2018 r.
9:00-10:00 Jak komunikować krótko i zwięźle
 • Dziesięć reguł jak pisać i komunikować krótko i zwięźle.
 • Podstawowe zasady syntetycznego formułowania myśli.
 • Analiza vs synteza.
 • Klasyfikacja i hierarchizacja informacji.
 • Jak odróżnić informację istotną od nieistotnej.
10:00-11:00 Jak napisać krótki artykuł prasowy (prasa, internet, intranet).
 • Dwanaście reguł jak pisać, by być czytanym.
 • Główna informacja.
 • Optymalna długość słów w zdaniu.
 • Metoda Maestro.
 • Trzy sprawdzone techniki dziennikarskie na każdą okazję.
11:00-12:00 Ćwiczenia
12:00-13:00 Jak skracać artykuł prasowy i inne teksty.
 • Osiem reguł skracania tekstu.
 • Jak to robią profesjonalni dziennikarze.
 • Najczęściej popełnianie błędy.
 • Ćwiczenia
13:00-14:00 Obiad
14:00-15:00 Jak napisać e-mail, który będzie czytany
 • Siedem reguł pisania skutecznych e-maili
 • Techniki pisania tytułów e-maili
 • Budowa tekstu: plan, akapity, lead, długość zdań, wielkość czcionki, linki…
 • Jak stosować technikę „wyliczanki”
 • Z załącznikiem czy bez?
15:00-16:00 Elevator Pitch, czyli szybka rozmowa w windzie.
 • Jak napisać Elevator Pitch, by „sprzedać” swój pomysł w 70 słowach w 30 sekund.
 • Dlaczego technika Elevator Pitch przyda się nie tylko w komunikacji wewnętrznej.
 • Ćwiczenia

Krzysztof Urbanowicz

Krzysztof Urbanowicz jest przedsiębiorcą, strategiem marketingu internetowego i specjalistą w zakresie transformacji cyfrowej (proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych). Przez 18 lat kierował agencją content marketingu Mediapolis, należącą do międzynarodowej grupy Revsquare. Z wyształcenia dziennikarz (Institut Francais de Presse w Paryżu) i sowietolog (Institut d’Etudes Politiques w Paryżu), rozpoczynał swoją karierę w mediach francuskich we Francji, a po powrocie do Polski, w latach 90. był korespondentem prasy francuskiej, później dyrektorem polsko-francuskiej szkoły dziennikarstwa prowadzonej przez L’Ecole Superieure de Journalisme de Lille. Przez ponad 15 lat był konsultantem ds strategii redakcyjnej w mediach w Polsce, Francji i Szwajcarii.

Termin i Miejsce

Termin:
29 marca 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 22 marca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: