o nas

Centrum Promocji Informatyki ma historię tak długą, jak długi jest czas rozwoju branży teleinformatycznej. W 1987 roku (jako Klub Użytkowników Mikrokomputerów Profesjonalnych) zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce konferencję dotyczącą profesjonalnych zastosować PC i od tej pory nieustająco jesteśmy, jedną z wiodących firm, na rynku szkoleń i promocji teleinformatyki.

Zarząd Centrum Promocji Informatyki to zapewne jeden z nielicznych w branży przypadków bezkonfliktowej współpracy już od 1987 roku.

Iwona Nowosielska

Prezes Zarządu
oraz alfa i omega spraw firmy (zarządzanie logistyką i finansami, koordynacja imprez oraz kontakty z kluczowymi klientami).

"W firmie czuję się jak w domu. Wiem, że moja praca przynosi wymierne korzyści CPI oraz wszystkim w niej zatrudnionym i współpracownikom. Dlatego lubię to, co robię a sukcesy i podziękowania adresatów naszych działań, są dla mnie największą satysfakcją."

–Iwona Nowosielska

Andrzej Jabłoński

Wiceprezes Zarządu
i twórca pomysłów na tematy i formy funkcjonowania CPI.

"Nie jestem specjalistą w zakresie informatyki lub telekomunikacji, ale wiem, jakie są potrzeby promocyjne tej branży i wciąż uczę się, jak te potrzeby spełniać w możliwie efektywny i atrakcyjny sposób."

–Andrzej Jabłoński

Certyfikat ISO 29990:2010

ISO 29990:2010 jest systemem zarządzania jakością na potrzeby kształcenia i szkolenia, który stawia na pierwszym miejscu, proces zdobywania wiedzy i jego doskonalenie. Norma ta jest dopasowana do specyficznych wymogów kształcenia i szkolenia. ISO 29990 wychodzi poza wymagania innych "popularnych" Systemów Zarządzania Jakością w takich punktach jak: strategia i zarządzanie organizacją, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie komunikacją, monitorowanie i ewaluacja.

Utrzymywanie systemu i posiadanie Certyfikatu ISO 29990 daje wymierne korzyści w postaci gotowości organizacji do świadczenia usług szkoleniowych najwyższej jakości, pomaga zwiększyć elastyczność prowadzenia działalności i zredukować jej koszty oraz zwiększyć zadowolenie klientów.