dofinansowanie PARP

Uczestnicy szkoleń mogą ubiegać się w PARP o dofinansowanie udziału w szkoleniach Centrum Promocji Informatyki (CPI) znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Baza Usług Rozwojowych jest prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Oferuje ona dofinansowanie usług szkoleniowych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest bezpłatne, wymagane jest jedynie założenie własnego konta (założenie konta jest również darmowe). Przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym także osoby pracujące na własny rachunek, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na nasze szkolenia - dofinansowanie może sięgać do 80% ceny usługi. Przyznawanie środków różni się dla każdego z województw (UWAGA! z dofinansowania są wyłączone podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego).

Firmy obecne w BUR przeszły weryfikację jakości świadczonych usług, między innymi też dlatego przeprowadziliśmy proces certyfikacji ISO 29990.

Procedura otrzymania dofinansowania:

  • wyboru szkolenia należy dokonać za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych – BUR,
  • zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych – BUR,
  • złożenie wniosku o wsparcie finansowe należy składać u Operatora PARP właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy,
  • zatwierdzenie wniosku przez Operatora, podpisanie umowy wsparcia finansowego i zabezpieczenie środków przez Operatora,
  • wystawienie przez CPI faktury za szkolenie, wypełnienie przez uczestnika szkolenia ankiety w BUR oceniającej wydarzenie,
  • przekazanie faktury przez uczestnika szkolenia do Operatora, weryfikacja faktury w PARP i przekazanie środków do przedsiębiorcy.

Zapraszamy do korzystania z dofinansowanych szkoleń.