centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Październik 2016
25 października | Warszawa | LIV seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "RYZYKA NA RYNKU BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH W KONTEKŚCIE PRAWNYM, FINANSOWYM"
26 października | Warszawa | XXV edycja seminarium NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "NEURONAUKI W MUZEACH"
26 października | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom podstawowy"
26 października | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE"
27 października | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom średniozaawansowany"
27 października | Warszawa | warsztaty "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
27 października | Warszawa | warsztaty: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Listopad 2016
8 listopada | Warszawa | Forum Bezpieczeństwa "BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE W PRAKTYCE BIZNESOWEJ ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
9 listopada | Warszawa | VIII seminarium w cyklu INFORMATYZACJA KULTURY "KREATYWNE KODOWANIE - PROGRAMOWANIE DLA I PRZEZ ARTYSTÓW"
9 listopada | Warszawa | Seminarium: KLAUZULE NIEDOZWOLONE W PRAKTYCE KREDYTOWEJ
15 - 16 listopada | Warszawa | IAB DIMAQ od A do Z - Jak skutecznie przygotować się do egzaminu i stać się posiadaczem certyfikatu IAB DIMAQ? (2 dniowe szkolenie systematyzujące i uzupełniające wiedzę)"
15 - 16 listopada | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
17 listopada | Warszawa | XVI FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP "Reforma Biuletynu Informacji Publicznej oraz pierwsze doświadczenia w stosowaniu przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego"
22 listopada | Warszawa | IX FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ
22 listopada | Warszawa | IX seminarium w cyklu INFORMATYZACJA INSTYTUCJI KULTURY "WCAG 2.0 W INSTYTUCJACH KULTURY - STANDARDY DOSTĘPNOŚCI, DOBRE PRAKTYKI, AUDYTY"
22 listopada | Warszawa | Szkolenie DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW
23 listopada | Warszawa | XXIV seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "OPRACOWANIE I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI PRZEZ ARCHIWA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI"
23 listopada | Warszawa | Szkolenie "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - perspektywa IT i nowych technologii w sektorze medycznym"
23 listopada | Warszawa | Szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
24 listopada | Warszawa | Szkolenie "KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
29 listopada | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
30 listopada | Warszawa | XXI FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH/ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI "ROZPOCZĘCIE WDRAŻANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH"
Grudzień 2016
1 grudnia | Warszawa | XXX FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W BRANŻY FINANSOWEJ"
1 grudnia | Warszawa | Szkolenie "DOKUMENTACJA MEDYCZNA - AKTUALNE ZMIANY PRAWA, DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI"
1 grudnia | Warszawa | Warsztaty DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA
1 grudnia | Warszawa | Warsztaty ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI
6 grudnia | Warszawa | warsztaty "ZAAWANSOWANE TECHNIKI DIGITALIZACYJNE W MUZEUM - jak łączyć różne rozwiązania technologiczne w celu optymalizacji efektu"
6 grudnia | Warszawa | LXXVII seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "POSŁUGIWANIE SIĘ ORAZ HANDEL UŻYWANYM OPROGRAMOWANIEM - UWARUNKOWANIA PRAWNE, LICENCYJNE, PODATKOWE"
6 grudnia | Warszawa | Szkolenie TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW LICENCYJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKI
7 grudnia | Warszawa | warsztaty "MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY"
7 grudnia | Warszawa | UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE
7 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH"
8 grudnia | Warszawa | IV seminarium OD PAPIERU DO EZD "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie"
8 grudnia | Warszawa | Warsztaty "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz inspektora ochrony danych. Dostosowanie do nowych wymogów prawnych oraz wykonywanie obecnych obowiązków"
8 grudnia | Warszawa | Szkolenie "STOSOWANIE I KONSTRUOWANIE UMÓW O DZIEŁO ORAZ AUTORSKICH UMÓW O DZIEŁO – zajęcia warsztatowe w oparciu o najnowsze stanowiska ZUS, organów podatkowych i orzecznictwa sądowego."
9 grudnia | Warszawa | Szkolenie "JEDNOLITY PLIK KONTROLNY ORAZ DOKUMENTOWANIE OBROTÓW NA POTRZEBY VAT"
13 grudnia | Warszawa | NOWE TECHNOLOGIE I TRENDY LOYALITY - PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE W PRAKTYCE
13 grudnia | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE"
13 grudnia | Warszawa | Szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
14 grudnia | Warszawa | Warsztaty PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
14 grudnia | Warszawa | Szkolenie RACHUNKI RODZINNE - Ustawa z 10 czerwca 2016r. – wyzwania dla banków
15 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE
15 grudnia | Warszawa | Warsztaty ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI
Styczeń 2017
19 stycznia | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
19 stycznia | Warszawa | Warsztaty Google day
19 stycznia | Warszawa | LV seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "Kontraktowanie usług HR – Outsourcing zadań publicznych"
24 stycznia | Warszawa | seminarium z cyklu DIGITALIZACJA -zagadnienia prawne
24 stycznia | Warszawa | seminarium ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO
25 stycznia | Warszawa | Warsztaty ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI
25 stycznia | Warszawa | Akademia Prawa Komputerowego
26 stycznia | Warszawa | szkolenie „Pranie pieniędzy” w prawie polskim oraz perspektywy zmian wynikających z IV Dyrektywy AML/CFT
26 stycznia | Warszawa | seminarium z cyklu AWANSE NAUKOWE
31 stycznia | Warszawa | seminarium ANALITYKA BIG DATA - WSPIERANIE PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI
Luty 2017
1 lutego | Warszawa | szkolenie Rozliczania wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektów unijnych
1 lutego | Warszawa | seminarium z cyklu MEDICA INFO
2 lutego | Warszawa | FORUM INSTYTUCJI KULTURY
7 lutego | Warszawa | Warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY"
8 lutego | Warszawa | seminarium ORZECZNICTWO SĄDOWE W ZAKRESIE PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII"
9 lutego | Warszawa | Szkolenie COPYWRITING I WEBWRITING - JAK NAPISAĆ SKUTECZNY TEKST REKLAMOWY I SPRZEDAŻOWY
9 lutego | Warszawa | seminarium OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH (BPO)
22 lutego | Warszawa | warsztat: Pomoc materialna dla studentów i doktorantów poziom podstawowy
22 lutego | Warszawa | Szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
22 lutego | Warszawa | Szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
23 lutego | Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2?"
23 lutego | Warszawa | warsztat: Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - poziom zaawansowany
28 lutego - 1 marca | Warszawa | Warsztaty "ROI/TCO - Metody analizy efektów ekonomicznych z wdrożeń IT"
Marzec 2017
1 marca | Warszawa | X FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
7 marca | Warszawa | szkolenie księgowość projektów unijnych
7 marca | Warszawa | Warsztaty "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz inspektora ochrony danych. Dostosowanie do nowych wymogów prawnych oraz wykonywanie obecnych obowiązków"
8 marca | Warszawa | FORUM BANKOW SPÓŁDZIELCZYCH
8 marca | Warszawa | Warsztaty ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI
9 marca | Warszawa | FORUM CZYNNOSCI KANCELARYJNYCH
14 marca | Warszawa | seminarium z cyklu PRAKTYCZNE FUNKCJONOWANIE SERWEROWNI
14 marca | Warszawa | Szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH - RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
15 marca | Warszawa | Szkolenie eIDAS
16 marca | Warszawa | Szkolenie: JAK PISAĆ DO SIECI I PROJEKTOWAĆ FORMATY REKLAMOWE ONLINE
16 marca | Warszawa | informatyka w administracji "ELEKTRONICZNE KARTY MIEJSKIE OPROGRAMOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO, PROBLEMY WDRAŻANIA"
16 marca | Warszawa | Szkolenie Kontrole skarbowe
23 marca | Warszawa | Szkolenie Umowy wdrozeniowe
23 marca | Warszawa | Warsztaty "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW."
28 marca | Warszawa | seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE - czasopisma naukowe
29 marca | Warszawa | CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ W ENERGETYCE
30 marca | Warszawa | Warsztaty "KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE"
30 marca | Warszawa | FORUM BANKOWOSCI ELEKRTONICZNEJ
Kwiecień 2017
4 kwietnia | Warszawa | seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE
4 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom podstawowy"
4 - 5 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
5 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom średniozaawansowany"
5 kwietnia | Warszawa | seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE
6 kwietnia | Warszawa | Zamówienia publiczne IT
6 kwietnia | Warszawa | FORUM MARKETINGU
11 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
11 kwietnia | Warszawa | AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
12 kwietnia | Warszawa | UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE
25 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU"
25 kwietnia | Warszawa | Szkolenie "STOSOWANIE I KONSTRUOWANIE UMÓW O DZIEŁO ORAZ AUTORSKICH UMÓW O DZIEŁO – zajęcia warsztatowe w oparciu o najnowsze stanowiska ZUS, organów podatkowych i orzecznictwa sądowego."
26 - 27 kwietnia | Warszawa | FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
Maj 2017
16 maja | Warszawa | seminarium z cyklu ARCHIWIZACJA
16 maja | Warszawa | Warsztaty MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY
17 maja | Warszawa | seminarium z cyklu BIAŁY WYWIAD
23 maja | Warszawa | seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE
25 maja | Warszawa | FORUM ADO/ABI
31 maja | Warszawa | FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
31 maja | Warszawa | Warsztaty "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT."
 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78