centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Czerwiec 2016
28 czerwca | Warszawa | Warsztaty "UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - spory przedsiębiorców z użytkownikami końcowymi w praktyce regulacyjnej"
28 czerwca | Warszawa | Warsztaty "COPYWRITING I WEBWRITING - JAK NAPISAĆ SKUTECZNY TEKST REKLAMOWY I SPRZEDAŻOWY"
29 czerwca | Warszawa | Warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
29 czerwca | Warszawa | Szkolenie "RACHUNKI UŚPIONE PO 1 LIPCA 2016 R. - NOWE ROZWIAZANIA"
30 czerwca | Warszawa | XI seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI SERWEROWNI - ASPEKTY TECHNOLOGICZNE, ORGANIZACYJNE, PRAWNE"
Lipiec 2016
5 lipca | Warszawa | LXV seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NARZĘDZIA OCENY PRACOWNIKÓW - ASPEKTY KOMPETENCYJNE POLITYKI PERSONALNEJ"
5 lipca | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE"
5 lipca | Warszawa | seminarium "PROBLEMY PRAWNE SPÓŁEK KOMUNALNYCH STATUS EKONOMICZNO-FINANSOWY, NADZÓR WŁAŚCICIELSKI"
5 - 6 lipca | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
6 lipca | Warszawa | Szkolenie "KLAUZULE NIEDOZWOLONE (TZW. ABUZYWNE) Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI OBROTU GOSPODARCZEGO - JAK UNIKNĄĆ KAR"
6 lipca | Warszawa | Szkolenie "JAK PISAĆ DO SIECI I PROJEKTOWAĆ FORMATY REKLAMOWE ONLINE - praktyczne aspekty pisania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych w internecie"
12 lipca | Warszawa | Szkolenie: eIDAS - OBOWIAZEK I SZANSA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH. POPRAWNOŚĆ I ZGODNOŚĆ PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ, PROWADZENIE DOKUMENTACJI PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
12 lipca | Warszawa | Warsztaty ABC PRZEDSIĘBIORCY: „IDĄ PO MNIE” CZYLI JAK UJARZMIĆ KONTROLĘ SKARBOWĄ
12 - 13 lipca | Warszawa | Warsztaty ROI/TCO
13 lipca | Warszawa | LXXIX seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ROZWÓJ I BARIERY TRANSGRANICZNEGO HANDLU ELEKTRONICZNEGO - Nowe technologie, geoblokowanie, uwarunkowania prawne i podatkowe"
13 lipca | Warszawa | warsztaty: PRAWO PRASOWE – WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW
13 lipca | Warszawa | Szkolenie: POZNAJ SWOICH ODBIORCÓW. BADANIE PUBLICZNOŚCI.
14 lipca | Warszawa | Warsztaty "KRADZIEŻ POUFNYCH INFORMACJI FIRMOWYCH ORAZ KNOW-HOW. JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ I DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA"
26 lipca | Warszawa | Szkolenie "PLANOWANIE KAMPANII REKLAMOWEJ OD A DO Z"
26 lipca | Warszawa | LXXVIII seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - CO SIĘ ZMIENIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM USTAWY O RE-USE"
27 lipca | Warszawa | Szkolenie "SEGMENTACJA W PRAKTYCE. KREATYWNIE."
27 lipca | Warszawa | Warsztaty "IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU"
 
Sierpień 2016
2 sierpnia | Warszawa | XVI seminarium w cyklu MEDICA INFO "OUTSOURCING IT I USŁUG POKREWNYCH W BRANŻY MEDYCZNEJ"
2 sierpnia | Warszawa | XI Forum Marketingu "SKUTECZNY MARKETING PRZY SKROMNYM BUDŻECIE - ROI MARKETING, ROZWIĄZANIA DLA STARTUPÓW, ASPEKTY PRAWNE"
3 sierpnia | Warszawa | warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - Tajemnica bankowa, ubezpieczeniowa i SKOK po zmianach z 2015 r. i po reformie z 2016 r."
3 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY"
3 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "AUDYT I ZARZĄDZANIE LICENCJAMI NA OPROGRAMOWANIE - aspekty prawne, techniczne i organizacyjne"
4 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - OBOWIAZEK DLA ADMINISTRACJI ORAZ SZANSA DLA GOSODARKI ELEKTRONICZNEJ, uproszczenie procedur obsługi klienta usług on-line, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji elektronicznych"
4 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "STOSOWANIE I KONSTRUOWANIE UMÓW O DZIEŁO ORAZ AUTORSKICH UMÓW O DZIEŁO – zajęcia warsztatowe w oparciu o najnowsze stanowiska ZUS, organów podatkowych i orzecznictwa sądowego."
4 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE"
24 sierpnia | Warszawa | seminarium "WCAG 2.0 – konieczność zmodyfikowania i dostosowania BIP-ów do nowego prawa"
25 sierpnia | Warszawa | UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE
25 sierpnia | Warszawa | LXXVI seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ORZECZNICTWO SĄDOWE W ZAKRESIE PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII"
28 sierpnia | Warszawa | Warsztaty NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI PUBLICZNYMI, PRZEDSIĘBIORSTWAMI
30 sierpnia | Warszawa | XXIII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "OCENA I ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH - PODNOSZENIE JAKOŚCI I STANDARDÓW WYDAWNICZYCH"
31 sierpnia | Warszawa | XXV seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "TECHNOLOGIE CYFROWE W TWORZENIU EKSPOZYCJI MUZEALNYCH - ROZWIĄZANIA INTERAKTYWNE, RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA, SYSTEMY OŚWIETLEŃ"
31 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2?"
31 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
Wrzesień 2016
6 września | Warszawa | Szkolenie "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW"
6 - 7 września | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
7 września | Warszawa | Szkolenie "KONTRAKTY SCRUM – ASPEKTY PRAWNE"
8 września | Warszawa | seminarium PETYCJE
8 września | Warszawa | warsztaty "Problemy prawne innowacyjnych startupów".
13 września | Warszawa | XII seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ AWANSOWANYCH W TZW. NOWEJ PROCEDURZE"
13 - 14 września | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
14 września | Warszawa | XXIX FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "BEZPIECZEŃSTWO KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH I MOBILNYCH W BANKACH I INSTYTUCJACH FINANSOWYCH"
15 września | Warszawa | FORUM CZYNNOSCI KANCELARYJNYCH
20 września | Warszawa | ABC PRZEDSIĘBIORCY (MANAGERA) – Bezpieczeństwo teleinformatyczne
21 września | Warszawa | Szkolenie "NIEWYKONANIE UMÓW IT- PRAWO I INFORMATYKA"
27 września | Warszawa | Seminarium "INTERNET RZECZY - OBSZARY ZASTOSOWAŃ, UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE, PRAWNE I LOGISTYCZNE"
28 września | Warszawa | konferencja SEKTOR KAPITAŁOWY
28 września | Warszawa | Warsztaty OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE
29 września | Warszawa | INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "ELEKTRONICZNE KARTY MIEJSKIE OPROGRAMOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO, PROBLEMY WDRAŻANIA"
Październik 2016
4 października | Warszawa | seminarium z cyklu BIBLIOTEKI CYFROWE
5 października | Warszawa | seminarium NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNYCH
6 października | Warszawa | Warsztaty Umowy IT
6 października | Warszawa | seminarium z cyklu ZARZADZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO
11 października | Warszawa | LIII seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "BIAŁY WYWIAD I DETEKTYWISTYCZNE POZYSKIWANIE INFORMACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO"
18 października | Warszawa | IX FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DLA KADRY AKADEMICKIEJ"
19 - 20 października | Hotel Afrodyta **** Radziejowice | XXVII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI "PROFESJONALNE OBLICZA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE, ASPEKTY SPOŁECZNE I PRAWNE"
26 października | Warszawa | XXV edycja seminarium NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "NEURONAUKI W MUZEACH"
27 października | Warszawa | warsztaty: Umowy wdrożeniowe
27 października | Warszawa | Szkolenie "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW"
27 października | Warszawa | warsztaty: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Listopad 2016
8 listopada | Warszawa | Forum Bezpieczeństwa "BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE W PRAKTYCE BIZNESOWEJ ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
9 listopada | Warszawa | FORUM INSTYTUCJI KULTURY
15 listopada | Warszawa | seminarium w cyklu MEDICA INFO
15 - 16 listopada | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
16 listopada | Warszawa | FORUM TELEKOMUNIKACYJNE
17 listopada | Warszawa | Forum BIP
22 listopada | Warszawa | Forum Banków Spółdzielczych
23 listopada | Warszawa | seminarium z cyklu SKŁADOWANIE I ARCHWIZACJA
29 listopada | Warszawa | seminarium z cyklu BADNIA NAUKOWE
29 listopada | Warszawa | warsztaty: Prawo w CC
30 listopada | Warszawa | Forum ADO
Grudzień 2016
1 grudnia | Warszawa | FORUM BANKOWOSCI ELEKTRONICZNEJ
1 grudnia | Warszawa | Warsztaty DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA
6 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE
7 grudnia | Warszawa | warsztaty Marketing na FB
8 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI - OD PAPIERU DO EZD
13 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE
14 grudnia | Warszawa | AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
14 grudnia | Warszawa | Warsztaty PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78