centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Wrzesień 2016
27 września | Warszawa | Seminarium w cyklu NOWE TECHNOLOGIE INTERNETU "INTERNET RZECZY - OBSZARY PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
28 września | Warszawa | Konferencja "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INFORMATYCZNYM W SEKTORZE KAPITAŁOWYM"
28 września | Warszawa | Warsztaty OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE
29 września | Warszawa | Szkolenie "PLANOWANIE BUDŻETU W MARKETINGU RACJONALIZACJA KOSZTÓW, ZACHOWANIE EFEKTYWNOŚCI"
Październik 2016
4 października | Warszawa | Warsztaty "IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU"
4 października | Warszawa | Warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
4 października | Warszawa | Warsztaty "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT."
5 października | Warszawa | Warsztaty "EFEKTYWNE PUBLIKOWANIE NAUKOWE, PRAKTYCZNE NARZĘDZIA W PRACY AUTORA"
5 października | Warszawa | Szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH – RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
5 października | Warszawa | Szkolenie DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW
5 października | Warszawa | Szkolenie: POZNAJ SWOICH ODBIORCÓW. BADANIE PUBLICZNOŚCI.
11 października | Warszawa | XIII seminarium w cyklu BEZPIECZNA ENERGETYKA "ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W ENERGETYCE - BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW ENERGII"
11 października | Warszawa | Szkolenie "JAK UNIKAĆ BŁĘDÓW W OCENIANIU PRACOWNIKÓW?"
11 października | Warszawa | Warsztaty "COPYWRITING I WEBWRITING - JAK NAPISAĆ SKUTECZNY TEKST REKLAMOWY I SPRZEDAŻOWY"
11 października | Warszawa | LIII seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "BIAŁY WYWIAD I DETEKTYWISTYCZNE POZYSKIWANIE INFORMACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO"
12 paździenika | Warszawa | Warsztaty "UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - spory przedsiębiorców z użytkownikami końcowymi w praktyce regulacyjnej"
12 paździenika | Warszawa | warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - Tajemnica bankowa, ubezpieczeniowa i SKOK po zmianach z 2015 r. i po reformie z 2016 r."
12 października | Warszawa | XVII seminarium w cyklu MEDICA INFO "CLOUD COMPUTING I OUTSOURCING USŁUG W SEKTORZE ZDROWIA A OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH MEDYCZNYCH"
13 października | Warszawa | Warsztaty "KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE"
13 października | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PERSPEKTYWA IT I NOWYCH TECHNOLOGII"
18 października | Warszawa | IX FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DLA KADRY AKADEMICKIEJ"
18 października | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - OBOWIĄZEK DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI I ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI PSD 2"
19 października | Warszawa | Szkolenie "AUDYT I ZARZĄDZANIE LICENCJAMI NA OPROGRAMOWANIE - aspekty prawne, techniczne i organizacyjne"
19 - 20 października | Hotel Afrodyta **** Radziejowice | XXVII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI "PROFESJONALNE OBLICZA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE, ASPEKTY SPOŁECZNE I PRAWNE"
19 - 20 października | Warszawa | Szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
20 października | Warszawa | Szkolenie "WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI – ASPEKTY PRAKTYCZNE"
21 października | Warszawa | seminarium z cyklu KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE "BUDOWANIE KOMPETECJI CYFROWYCH - OBLIGATORYJNA NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOLE"
25 października | Warszawa | LIV seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "RYZYKA NA RYNKU BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH W KONTEKŚCIE PRAWNYM, FINANSOWYM"
25 października | Warszawa | Szkolenie "JEDNOLITY PLIK KONTROLNY ORAZ DOKUMENTOWANIE OBROTÓW NA POTRZEBY VAT"
26 października | Warszawa | XXV edycja seminarium NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "NEURONAUKI W MUZEACH"
26 października | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom podstawowy"
26 października | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE"
27 października | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom średniozaawansowany"
27 października | Warszawa | warsztaty "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
27 października | Warszawa | warsztaty: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Listopad 2016
8 listopada | Warszawa | Forum Bezpieczeństwa "BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE W PRAKTYCE BIZNESOWEJ ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
9 listopada | Warszawa | VIII seminarium w cyklu INFORMATYZACJA INSTYTUCJI KULTURY "KREATYWNE KODOWANIE PROGRAMOWANIE DLA I PRZEZ ARTYSTÓW"
9 listopada | Warszawa | Seminarium: KLAUZULE NIEDOZWOLONE W PRAKTYCE KREDYTOWEJ
9 listopada | Warszawa | Szkolene DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW
15 - 16 listopada | Warszawa | IAB DIMAQ od A do Z - Jak skutecznie przygotować się do egzaminu i stać się posiadaczem certyfikatu IAB DIMAQ? (2 dniowe szkolenie systematyzujące i uzupełniające wiedzę)"
15 - 16 listopada | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
16 listopada | Warszawa | FORUM NOWELIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (informatyka/teleinformatyka)
17 listopada | Warszawa | XVI FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP "Reforma Biuletynu Informacji Publicznej oraz pierwsze doświadczenia w stosowaniu przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego"
22 listopada | Warszawa | IX FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ
22 listopada | Warszawa | IX seminarium w cyklu INFORMATYZACJA INSTYTUCJI KULTURY "WCAG 2.0. W INSTYTUCJACH KULTURY - STANDARDY, DOSTĘPNOŚCI, DOBRE PRAKTYKI, AUDYTY"
22 listopada | Warszawa | Szkolene DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW
23 listopada | Warszawa | XXIV seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "OPRACOWANIE I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI PRZEZ ARCHIWA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI"
23 listopada | Warszawa | Szkolenie "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - perspektywa IT i nowych technologii w sektorze medycznym"
23 listopada | Warszawa | Szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
29 listopada | Warszawa | seminarium z cyklu BADNIA NAUKOWE
29 listopada | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
30 listopada | Warszawa | XXI FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH/ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI "ROZPOCZĘCIE WDRAŻANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH"
Grudzień 2016
1 grudnia | Warszawa | FORUM BANKOWOSCI ELEKTRONICZNEJ
1 grudnia | Warszawa | Warsztaty DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA
6 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE
6 grudnia | Warszawa | LXXVII seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "Posługiwanie się oraz handel używanym oprogramowaniem - uwarunkowania prawne, licencyjne, podatkowe"
6 grudnia | Warszawa | Szkolenie TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW LICENCYJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKI
7 grudnia | Warszawa | warsztaty "MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY"
7 grudnia | Warszawa | UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE
7 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH"
8 grudnia | Warszawa | IV seminarium OD PAPIERU DO EZD "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie"
8 grudnia | Warszawa | Szkolenie "STOSOWANIE I KONSTRUOWANIE UMÓW O DZIEŁO ORAZ AUTORSKICH UMÓW O DZIEŁO – zajęcia warsztatowe w oparciu o najnowsze stanowiska ZUS, organów podatkowych i orzecznictwa sądowego."
13 grudnia | Warszawa | NOWE TECHNOLOGIE I TRENDY LOYALITY - PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE W PRAKTYCE
14 grudnia | Warszawa | Warsztaty PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
15 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE
 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78