centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Maj 2016
31 maja | Warszawa | XXV seminarium NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "USER EXPERIENCE W INSTYTUCJACH KULTURY - PROJEKTOWANIE PRZYJAZNE DLA ODBIORCÓW I ZARZĄDZAJĄCYCH".
31 maja | Warszawa | LII seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA W ZARZĄDZANIU BIZNESEM - UWARUNKOWANIA PRAWNE, NARZĘDZIA, ROLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH"
31 maja | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE UMÓW IT- PRAWO I INFORMATYKA"
Czerwiec 2016
1 czerwca | Warszawa | warsztaty "UPRAWIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM - W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PO ZMIANACH."
1 czerwca | Warszawa | XXIX FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "MARKETING BANKOWY - Cele i specyfika, badanie potrzeb, narzędzia informatyczne"
1 czerwca | Warszawa | Warsztaty "PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE"
2 czerwca | Warszawa | Warsztaty "SPRAWOZDAWCZOŚĆ W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020 Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SL2014"
2 czerwca | Warszawa | XXII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "OTWARTY DOSTĘP DO PUBLIKACJI NAUKOWYCH A WYTYCZNE „HORYZONTU 2020"".
7 czerwca | Warszawa | LIII seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "BIAŁY WYWIAD I DETEKTYWISTYCZNE POZYSKIWANIE INFORMACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO"
7 czerwca | Warszawa | Szkolenie "E-MARKETING DLA NIE-MARKETERÓW"
7 czerwca | Warszawa | Szkolenie "PRAKTYCZNA INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH W GABINECIE DIETETYKA"
8 czerwca | Warszawa | Szkolenie "OKRESOWE OCENY PRACOWNIKÓW W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI"
8 czerwca | Warszawa | Warsztaty "PRZEGLĄDY I ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKACH, W TYM ZABYTKOWYCH. STAN PO ZMIANACH PRAWA"
9 czerwca | Warszawa | IV seminarium OD PAPIERU DO EZD "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie"
9 czerwca | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PERSPEKTYWA IT I NOWYCH TECHNOLOGII"
14 czerwca | Warszawa | Szkolenie "RADYKALNE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016"
14 czerwca | Warszawa | Warsztaty "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW."
14 czerwca | Warszawa | Warsztaty "DOŚWIADCZENIA Z WYKONYWANIA FUNKCJI ABI ORAZ WYZWANIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI Z PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
WARSZTATY ABI II STOPNIA"
21 czerwca | Warszawa | warsztaty "NARZĘDZIA NOWOCZESNEGO MARKETERA"
21 czerwca | Warszawa | szkolenie "ZMIANA TO JEDYNA PEWNA RZECZ - SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA ZMIANĄ"
21 czerwca | Warszawa | Szkolenie "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW"
22 czerwca | Warszawa | Konferencja "EIDAS – CO PO 1 LIPCA? WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EIDAS NA PRAWO POLSKIE"
22 czerwca | Warszawa | Warsztaty "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z IV DYREKTYWY AML/CFT (Z 20 MAJA 2015R"
22 czerwca | Warszawa | Warsztaty "JAK STWORZYĆ BUDŻET NOWYCH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020 - KLUCZOWE ZAGADNIENIA FINANSOWE DLA PROJEKTÓW W RAMACH POWER, POPC, POIR I RPO."
22 czerwca | Warszawa | VIII Forum Instytucji Kultury "STRATEGICZNE DZIAŁANIE KULTURY"
23 czerwca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE"
28 czerwca | Warszawa | Warsztaty "UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - spory przedsiębiorców z użytkownikami końcowymi w praktyce regulacyjnej"
28 czerwca | Warszawa | Warsztaty "COPYWRITING I WEBWRITING - JAK NAPISAĆ SKUTECZNY TEKST REKLAMOWY I SPRZEDAŻOWY"
29 czerwca | Warszawa | Warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
29 czerwca | Warszawa | Szkolenie "RACHUNKI UŚPIONE PO 1 LIPCA 2016 R. - NOWE ROZWIAZANIA"
29 - 30 czerwca | Warszawa | Warsztaty ROI/TCO
30 czerwca | Warszawa | XI seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI SERWEROWNI - ASPEKTY TECHNOLOGICZNE, ORGANIZACYJNE, PRAWNE"
Lipiec 2016
5 lipca | Warszawa | LXV seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NARZĘDZIA OCENY PRACOWNIKÓW - ASPEKTY KOMPETENCYJNE POLITYKI PERSONALNEJ"
5 lipca | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE"
5 lipca | Warszawa | seminarium "PROBLEMY PRAWNE SPÓŁEK KOMUNALNYCH STATUS EKONOMICZNO-FINANSOWY, NADZÓR WŁAŚCICIELSKI"
6 lipca | Warszawa | Szkolenie "KLAUZULE NIEDOZWOLONE (TZW. ABUZYWNE) Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI OBROTU GOSPODARCZEGO - JAK UNIKNĄĆ KAR"
6 lipca | Warszawa | Szkolenie "JAK PISAĆ DO SIECI I PROJEKTOWAĆ FORMATY REKLAMOWE ONLINE - praktyczne aspekty pisania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych w internecie"
12 lipca | Warszawa | Szkolenie: eIDAS - OBOWIAZEK I SZANSA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH. POPRAWNOŚĆ I ZGODNOŚĆ PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ, PROWADZENIE DOKUMENTACJI PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
12 lipca | Warszawa | Warsztaty ABC PRZEDSIĘBIORCY: „IDĄ PO MNIE” CZYLI JAK UJARZMIĆ KONTROLĘ SKARBOWĄ
13 lipca | Warszawa | LXXIX seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ROZWÓJ I BARIERY TRANSGRANICZNEGO HANDLU ELEKTRONICZNEGO - Nowe technologie, geoblokowanie, uwarunkowania prawne i podatkowe"
13 lipca | Warszawa | warsztaty: PRAWO PRASOWE – WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW
13 lipca | Warszawa | Szkolenie: POZNAJ SWOICH ODBIORCÓW. BADANIE PUBLICZNOŚCI.
14 lipca | Warszawa | Warsztaty "KRADZIEŻ POUFNYCH INFORMACJI FIRMOWYCH ORAZ KNOW-HOW. JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ I DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA"
26 lipca | Warszawa | warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - Tajemnica bankowa, ubezpieczeniowa i SKOK po zmianach z 2015 r. i po reformie z 2016 r."
26 lipca | Warszawa | Szkolenie "PLANOWANIE KAMPANII REKLAMOWEJ OD A DO Z"
26 lipca | Warszawa | LXXVIII seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - CO SIĘ ZMIENIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM USTAWY O RE-USE"
27 lipca | Warszawa | Szkolenie "SEGMENTACJA W PRAKTYCE. KREATYWNIE."
27 lipca | Warszawa | Warsztaty "IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU"
 
Sierpień 2016
2 sierpnia | Warszawa | XVI seminarium w cyklu MEDICA INFO "OUTSOURCING IT I USŁUG POKREWNYCH W BRANŻY MEDYCZNEJ"
2 sierpnia | Warszawa | XI Forum Marketingu "SKUTECZNY MARKETING PRZY SKROMNYM BUDŻECIE - ROI MARKETING, ROZWIĄZANIA DLA STARTUPÓW, ASPEKTY PRAWNE"
3 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY"
3 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "AUDYT I ZARZĄDZANIE LICENCJAMI NA OPROGRAMOWANIE - aspekty prawne, techniczne i organizacyjne"
4 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "eIDAS – OBOWIĄZEK DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI I ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI PSD 2"
4 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "STOSOWANIE I KONSTRUOWANIE UMÓW O DZIEŁO ORAZ AUTORSKICH UMÓW O DZIEŁO – zajęcia warsztatowe w oparciu o najnowsze stanowiska ZUS, organów podatkowych i orzecznictwa sądowego."
4 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE"
25 sierpnia | Warszawa | UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE
25 sierpnia | Warszawa | AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
28 sierpnia | Warszawa | Warsztaty NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI PUBLICZNYMI, PRZEDSIĘBIORSTWAMI
30 sierpnia | Warszawa | XXIII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "OCENA I ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH - PODNOSZENIE JAKOŚCI I STANDARDÓW WYDAWNICZYCH"
31 sierpnia | Warszawa | seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE
31 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2?"
31 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
Wrzesień 2016
6 września | Warszawa | warsztaty "Problemy prawne innowacyjnych startupów".
7 września | Warszawa | Szkolenie "KONTRAKTY SCRUM – ASPEKTY PRAWNE"
13 września | Warszawa | XII seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ AWANSOWANYCH W TZW. NOWEJ PROCEDURZE"
14 września | Warszawa | FORUM BANKOWOSCI ELEKRTONICZNEJ.
15 września | Warszawa | FORUM CZYNNOSCI KANCELARYJNYCH
20 września | Warszawa | ABC PRZEDSIĘBIORCY (MANAGERA) – Bezpieczeństwo teleinformatyczne
27 września | Warszawa | Seminarium "INTERNET RZECZY - OBSZARY ZASTOSOWAŃ, UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE, PRAWNE I LOGISTYCZNE"
28 września | Warszawa | konferencja SEKTOR KAPITAŁOWY
28 września | Warszawa | Warsztaty OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE
29 września | Warszawa | INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "ELEKTRONICZNE KARTY MIEJSKIE OPROGRAMOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO, PROBLEMY WDRAŻANIA"
Październik 2016
4 października | Warszawa | seminarium z cyklu BIBLIOTEKI CYFROWE
5 października | Warszawa | seminarium NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNYCH
6 października | Warszawa | Warsztaty Umowy IT
6 października | Warszawa | seminarium z cyklu ZARZADZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO
11 października | Warszawa | seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA - BIAŁY WYWIAD, INFOBROKERING
18 października | Warszawa | FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZADZANIA UCZELNIĄ
19 - 20 października | Warszawa | FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
26 października | Warszawa | 25 edycja seminarium NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE „NEURONAUKI W MUZEACH”
27 października | Warszawa | warsztaty: Umowy wdrożeniowe
27 października | Warszawa | warsztaty: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Listopad 2016
8 listopada | Warszawa | FORUM BEZPIECZEŃSTWA
9 listopada | Warszawa | FORUM INSTYTUCJI KULTURY
15 listopada | Warszawa | seminarium w cyklu MEDICA INFO
16 listopada | Warszawa | FORUM TELEKOMUNIKACYJNE
17 listopada | Warszawa | Forum BIP
22 listopada | Warszawa | Forum Banków Spółdzielczych
23 listopada | Warszawa | seminarium z cyklu SKŁADOWANIE I ARCHWIZACJA
29 listopada | Warszawa | seminarium z cyklu BADNIA NAUKOWE
29 listopada | Warszawa | warsztaty: Prawo w CC
30 listopada | Warszawa | Forum ADO
Grudzień 2016
1 grudnia | Warszawa | FORUM BANKOWOSCI ELEKTRONICZNEJ
1 grudnia | Warszawa | Warsztaty DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA
6 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE
7 grudnia | Warszawa | warsztaty Marketing na FB
8 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI - OD PAPIERU DO EZD
13 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE
14 grudnia | Warszawa | AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
14 grudnia | Warszawa | Warsztaty PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78