centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Grudzień 2016
6 grudnia | Warszawa | warsztaty "ZAAWANSOWANE TECHNIKI DIGITALIZACYJNE W MUZEUM - jak łączyć różne rozwiązania technologiczne w celu optymalizacji efektu"
6 grudnia | Warszawa | LXXVII seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "POSŁUGIWANIE SIĘ ORAZ HANDEL UŻYWANYM OPROGRAMOWANIEM - UWARUNKOWANIA PRAWNE, LICENCYJNE, PODATKOWE"
6 grudnia | Warszawa | Szkolenie TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW LICENCYJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKI
7 grudnia | Warszawa | warsztaty "MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY"
7 grudnia | Warszawa | UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE
7 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH"
8 grudnia | Warszawa | V seminarium OD PAPIERU DO EZD "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie"
8 grudnia | Warszawa | Warsztaty "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz inspektora ochrony danych. Dostosowanie do nowych wymogów prawnych oraz wykonywanie obecnych obowiązków"
8 grudnia | Warszawa | Szkolenie "STOSOWANIE I KONSTRUOWANIE UMÓW O DZIEŁO ORAZ AUTORSKICH UMÓW O DZIEŁO – zajęcia warsztatowe w oparciu o najnowsze stanowiska ZUS, organów podatkowych i orzecznictwa sądowego."
9 grudnia | Warszawa | Szkolenie "JEDNOLITY PLIK KONTROLNY ORAZ DOKUMENTOWANIE OBROTÓW NA POTRZEBY VAT"
13 grudnia | Warszawa | Seminarium "NOWE TECHNOLOGIE I TRENDY LOYALITY - PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE W PRAKTYCE"
13 grudnia | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE"
13 grudnia | Warszawa | Szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
14 grudnia | Warszawa | Warsztaty PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
14 grudnia | Warszawa | Szkolenie RACHUNKI RODZINNE - Ustawa z 10 czerwca 2016r. – wyzwania dla banków
15 grudnia | Warszawa | XXXI seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "MIEJSKIE SYSTEMY GIS - DANE PRZESTRZENNE W ZARZĄDZANIU MIASTAMI"
15 grudnia | Warszawa | Warsztaty ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI
19 grudnia | Warszawa | Szkolenie z zakresu realizacji zleceń lekarskich i bezpiecznego wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
Styczeń 2017
18 stycznia | Warszawa | Szkolenie: Przygotowanie ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
18 stycznia | Warszawa | Szkolenie: ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2?
18 stycznia | Warszawa | Szkolenie: Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych
19 stycznia | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
19 stycznia | Warszawa | Warsztaty GOOGLE DAY co każdy e-marketer powinien wiedzieć o narzędziach google?
19 stycznia | Warszawa | LV seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "Kontraktowanie usług HR"
24 stycznia | Warszawa | seminarium z cyklu DIGITALIZACJA, OTWARTY DOSTĘP W NAUCE A REGULACJE PRAWNE
24 stycznia | Warszawa | Warsztaty: Informatyka śledcza od kuchni - tajemnice warsztatu biegłego informatyka.
24 stycznia | Warszawa | seminarium ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "BEZCZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"
25 stycznia | Warszawa | Warsztaty ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI
25 stycznia | Warszawa | Akademia Prawa Komputerowego OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INFORMATYCE ZASADY PRAWNE, PRAKTYKA, ORZECZNICTWO SĄDOWE
25 stycznia | Warszawa | szkolenie „Pranie pieniędzy” w prawie polskim oraz perspektywy zmian wynikających z IV Dyrektywy AML/CFT
26 stycznia | Warszawa | XXIV seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PROMOCJA DOROBKU NAUKOWEGO, INTERNET I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W PROMOCJI NAUKI"
26 stycznia | Warszawa | seminarium PROBLEMY SZKOLNEGO „ŻYCIA W SIECI” RYZYKA PRAWNE, ORGANIZACYJNE, TECHNOLOGICZNE
31 stycznia | Warszawa | LV konferencja w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ANALITYKA BIG DATA - WSPIERANIE PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI - NARZĘDZIA ANALIZY DUŻYCH ZBIORÓW I ZARZĄDZANIA DANYMI"
31 stycznia | Warszawa | DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Luty 2017
1 lutego | Warszawa | XII edycja MEDICA INFO "KOSZTY PROCEDUR MEDYCZNYCH - SYSTEMY LICZENIA I ANALIZY KOSZTÓW"
1 lutego | Warszawa | Szkolenie: Prawa autorskie i prawo do wizerunku w fotografii
7 lutego | Warszawa | Warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY"
8 lutego | Warszawa | seminarium ORZECZNICTWO SĄDOWE W ZAKRESIE PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII"
9 lutego | Warszawa | Szkolenie COPYWRITING I WEBWRITING - JAK NAPISAĆ SKUTECZNY TEKST REKLAMOWY I SPRZEDAŻOWY
14 lutego | Warszawa | konferencja: OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH (BPO). ASPEKTY PRAWNE, INFORMATYCZNE, PRAKTYCZNE"
22 lutego | Warszawa | Szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
23 lutego | Warszawa | Szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
23 lutego | Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2?"
23 lutego | Warszawa | CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ W ENERGETYCE
28 lutego | Warszawa | szkolenie: Jak zakładać, efektywnie prowadzić i rozwijać czasopismo naukowe"
28 lutego - 1 marca | Warszawa | Warsztaty "ROI/TCO - Metody analizy efektów ekonomicznych z wdrożeń IT"
Marzec 2017
1 marca | Warszawa | Warsztaty „Bezpieczeństwo IT w wymiarze ochrony systemów i stanowisk pracy operatorów komputerów”
2 marca | Warszawa | Szkolenie "DOKUMENTACJA MEDYCZNA - AKTUALNE ZMIANY PRAWA, DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI"
7 marca | Warszawa | ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH
7 marca | Warszawa | seminarium z cyklu PRAKTYCZNE FUNKCJONOWANIE SERWEROWNI
8 marca | Warszawa | FORUM BANKOW SPÓŁDZIELCZYCH
8 marca | Warszawa | Warsztaty ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI
8 marca | Warszawa | Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
9 marca | Warszawa | FORUM CZYNNOSCI KANCELARYJNYCH
14 marca | Warszawa | Warsztaty DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA
14 marca | Warszawa | Szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH - RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
14 marca | Warszawa | XIII seminarium w cyklu MEDICA INFO „WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W MEDYCYNIE, TECHNOLOGIE, REALNOŚĆ STOSOWANIA, UWARUNKOWANIA”
15 marca | Warszawa | Szkolenie eIDAS
15 marca | Warszawa | X FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
16 marca | Warszawa | Szkolenie: JAK PISAĆ DO SIECI I PROJEKTOWAĆ FORMATY REKLAMOWE ONLINE
16 marca | Warszawa | informatyka w administracji "ELEKTRONICZNE KARTY MIEJSKIE OPROGRAMOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO, PROBLEMY WDRAŻANIA"
16 marca | Warszawa | Szkolenie Kontrole skarbowe
23 marca | Warszawa | Szkolenie Umowy wdrozeniowe
23 marca | Warszawa | Warsztaty "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW."
23 marca | Warszawa | Warsztaty RODO
28 marca | Warszawa | seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE - czasopisma naukowe
29 marca | Warszawa | Warsztaty: PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ
29 marca | Warszawa | Warsztaty „Wpływ zmian w prawie cywilnym i procedurze cywilnej (z 8 września 2016) na umowy w administracji”
30 marca | Warszawa | Warsztaty "KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE"
30 marca | Warszawa | FORUM BANKOWOSCI ELEKRTONICZNEJ
Kwiecień 2017
4 kwietnia | Warszawa | seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE
4 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom podstawowy"
4 - 5 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
5 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom średniozaawansowany"
5 kwietnia | Warszawa | seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE
6 kwietnia | Warszawa | Zamówienia publiczne IT
6 kwietnia | Warszawa | FORUM MARKETINGU
11 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
11 kwietnia | Warszawa | AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
12 kwietnia | Warszawa | UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE
25 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU"
25 kwietnia | Warszawa | Szkolenie "STOSOWANIE I KONSTRUOWANIE UMÓW O DZIEŁO ORAZ AUTORSKICH UMÓW O DZIEŁO – zajęcia warsztatowe w oparciu o najnowsze stanowiska ZUS, organów podatkowych i orzecznictwa sądowego."
26 - 27 kwietnia | Warszawa | FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
Maj 2017
16 maja | Warszawa | Warsztaty MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY
16 maja | Warszawa | Warsztaty "Procedury bezpieczeństwa w biznesie i administracji"
17 maja | Warszawa | seminarium z cyklu BIAŁY WYWIAD
23 maja | Warszawa | seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE
24 maja | Warszawa | seminarium z cyklu ARCHIWIZACJA
25 maja | Warszawa | FORUM ADO/ABI
31 maja | Warszawa | FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
31 maja | Warszawa | Warsztaty "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT."
 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78