centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Sierpień 2016
24 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "RACHUNKI UŚPIONE PO 1 LIPCA 2016 R. - NOWE ROZWIAZANIA"
24 sierpnia | Warszawa | WAKACYJNA SZKOŁA WEBMASTERÓW BIP "WCAG 2.0 - STANDARD POZIOMU DOSTĘPNOŚCI PUBLICZNYCH WITRYN INTERNETOWYCH - KONIECZNOŚĆ DOSTOSOWANIA BIP DO NOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH"
24 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "JAK PISAĆ DO SIECI I PROJEKTOWAĆ FORMATY REKLAMOWE ONLINE - praktyczne aspekty pisania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych w internecie"
25 sierpnia | Warszawa | UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE
25 sierpnia | Warszawa | LXXVI seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ORZECZNICTWO SĄDOWE W ZAKRESIE PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII"
25 sierpnia | Warszawa | Warsztaty NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI PUBLICZNYMI, PRZEDSIĘBIORSTWAMI
30 sierpnia | Warszawa | Warsztaty ABC PRZEDSIĘBIORCY: „IDĄ PO MNIE” CZYLI JAK UJARZMIĆ KONTROLĘ SKARBOWĄ
30 sierpnia | Warszawa | XXIII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "OCENA I ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH - PODNOSZENIE JAKOŚCI I STANDARDÓW WYDAWNICZYCH"
31 sierpnia | Warszawa | XXV seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "TECHNOLOGIE CYFROWE W TWORZENIU EKSPOZYCJI MUZEALNYCH - ROZWIĄZANIA INTERAKTYWNE, RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA, SYSTEMY OŚWIETLEŃ"
31 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2?"
31 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
Wrzesień 2016
6 września | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom podstawowy"
6 września | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - ZABEZPIECZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, PRZYSZŁOŚĆ RECEPT I ZAŚWIADCZEŃ - obowiązek i szansa dla podmiotów realizujących zadania publiczne"
6 - 7 września | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
7 września | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom średniozaawansowany"
7 września | Warszawa | Szkolenie "KONTRAKTY SCRUM – ASPEKTY PRAWNE"
7 - 8 września | Warszawa | IAB DIMAQ od A do Z - Jak skutecznie przygotować się do egzaminu i stać się posiadaczem certyfikatu IAB DIMAQ? (2 dniowe szkolenie systematyzujące i uzupełniające wiedzę)"
8 września | Warszawa | LXXVIII seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - CO SIĘ ZMIENIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM USTAWY O RE-USE"
8 września | Warszawa | Seminarium "PROBLEMY PRAWNE INNOWACYJNYCH START-UPÓW"
13 września | Warszawa | XII seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ AWANSOWANYCH W TZW. NOWEJ PROCEDURZE"
13 - 14 września | Warszawa | warsztaty METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH
13 - 14 września | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
14 września | Warszawa | XXIX FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "BEZPIECZEŃSTWO KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH I MOBILNYCH W BANKACH I INSTYTUCJACH FINANSOWYCH"
15 września | Warszawa | VIII FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
20 września | Warszawa | ABC PRZEDSIĘBIORCY (MANAGERA): JAK NIE DOSTAĆ ZAWROTU GŁOWY (KARUZELA VAT)
20 września | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - OBOWIAZEK I SZANSA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH Poprawność i zgodność procedury administracyjnej, prowadzenie dokumentacji podmiotów publicznych"
20 września | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PERSPEKTYWA IT I NOWYCH TECHNOLOGII"
21 września | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
27 września | Warszawa | Seminarium w cyklu NOWE TECHNOLOGIE INTERNETU "INTERNET RZECZY - OBSZARY PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
28 września | Warszawa | Konferencja "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INFORMATYCZNYM W SEKTORZE KAPITAŁOWYM"
28 września | Warszawa | Warsztaty OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE
29 września | Warszawa | Szkolenie "PLANOWANIE BUDŻETU W MARKETINGU RACJONALIZACJA KOSZTÓW, ZACHOWANIE EFEKTYWNOŚCI"
Październik 2016
4 października | Warszawa | Warsztaty "IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU"
4 października | Warszawa | Warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
4 października | Warszawa | Warsztaty "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT."
5 października | Warszawa | Warsztaty "EFEKTYWNE PUBLIKOWANIE NAUKOWE, PRAKTYCZNE NARZĘDZIA W PRACY AUTORA"
5 października | Warszawa | Szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH – RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
5 października | Warszawa | Szkolenie DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW
5 października | Warszawa | Szkolenie: POZNAJ SWOICH ODBIORCÓW. BADANIE PUBLICZNOŚCI.
6 października | Warszawa | 22 seminarium z cyklu ZARZADZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W KONTEKŚCIE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"
11 października | Warszawa | XV seminarium w cyklu Bezpieczna Energetyka "ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W ENERGETYCE - BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW ENERGII"
11 października | Warszawa | Szkolenie "JAK UNIKAĆ BŁĘDÓW W OCENIANIU PRACOWNIKÓW?"
11 października | Warszawa | Warsztaty "COPYWRITING I WEBWRITING - JAK NAPISAĆ SKUTECZNY TEKST REKLAMOWY I SPRZEDAŻOWY"
11 października | Warszawa | LIII seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "BIAŁY WYWIAD I DETEKTYWISTYCZNE POZYSKIWANIE INFORMACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO"
12 paździenika | Warszawa | Warsztaty "UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - spory przedsiębiorców z użytkownikami końcowymi w praktyce regulacyjnej"
12 paździenika | Warszawa | warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - Tajemnica bankowa, ubezpieczeniowa i SKOK po zmianach z 2015 r. i po reformie z 2016 r."
12 października | Warszawa | XVII seminarium w cyklu MEDICA INFO "CLOUD COMPUTING I OUTSOURCING USŁUG W SEKTORZE ZDROWIA A OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH MEDYCZNYCH"
13 października | Warszawa | Warsztaty "KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE"
18 października | Warszawa | IX FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DLA KADRY AKADEMICKIEJ"
18 października | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - OBOWIĄZEK DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI I ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI PSD 2"
19 października | Warszawa | Szkolenie "AUDYT I ZARZĄDZANIE LICENCJAMI NA OPROGRAMOWANIE - aspekty prawne, techniczne i organizacyjne"
19 - 20 października | Hotel Afrodyta **** Radziejowice | XXVII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI "PROFESJONALNE OBLICZA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE, ASPEKTY SPOŁECZNE I PRAWNE"
20 października | Warszawa | Szkolenie "WDRAŻANIE HARMONOGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI – ASPEKTY PRAKTYCZNE"
26 października | Warszawa | XXV edycja seminarium NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "NEURONAUKI W MUZEACH"
26 października | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom podstawowy"
26 października | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE"
27 października | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom średniozaawansowany"
27 października | Warszawa | warsztaty "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
27 października | Warszawa | warsztaty: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Listopad 2016
8 listopada | Warszawa | Forum Bezpieczeństwa "BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE W PRAKTYCE BIZNESOWEJ ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
9 listopada | Warszawa | FORUM INSTYTUCJI KULTURY
9 listopada | Warszawa | Seminarium: Klauzule niedozwolone w praktyce kredytowej
9 listopada | Warszawa | Szkolene DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW
15 - 16 listopada | Warszawa | szkolenie: IAB DIMAQ od A do Z
15 - 16 listopada | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
16 listopada | Warszawa | FORUM NOWELIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (informatyka/teleinformatyka)
17 listopada | Warszawa | Forum BIP
22 listopada | Warszawa | Forum Banków Spółdzielczych
22 listopada | Warszawa | XXVII seminarium w cyklu INFORMATYZACJA KULTURY "WCGA 2.0 W INSTYTUCJACH KULTURY - STANDARDY, DOSTĘPNOŚCI, DOBRE PRAKTYKI, AUDYTY"
22 listopada | Warszawa | Szkolene DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW
23 listopada | Warszawa | XXIV seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "OPRACOWANIE I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI PRZEZ ARCHIWA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI"
23 listopada | Warszawa | Szkolenie "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - perspektywa IT i nowych technologii w sektorze medycznym"
23 listopada | Warszawa | Szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
29 listopada | Warszawa | seminarium z cyklu BADNIA NAUKOWE
29 listopada | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
30 listopada | Warszawa | Forum ADO
Grudzień 2016
1 grudnia | Warszawa | FORUM BANKOWOSCI ELEKTRONICZNEJ
1 grudnia | Warszawa | Warsztaty DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA
6 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE
6 grudnia | Warszawa | Szkolenie TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW LICENCYJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKI
7 grudnia | Warszawa | warsztaty "MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY"
8 grudnia | Warszawa | IV seminarium OD PAPIERU DO EZD "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie"
8 grudnia | Warszawa | Szkolenie "STOSOWANIE I KONSTRUOWANIE UMÓW O DZIEŁO ORAZ AUTORSKICH UMÓW O DZIEŁO – zajęcia warsztatowe w oparciu o najnowsze stanowiska ZUS, organów podatkowych i orzecznictwa sądowego."
13 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE
13 grudnia | Warszawa | NOWE TECHNOLOGIE I TRENDY LOYALITY - PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE W PRAKTYCE
14 grudnia | Warszawa | AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
14 grudnia | Warszawa | Warsztaty PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78