centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.12.2003 Koordynator: Karolina Popek

PROGRAM

Rosnący stopień komplikacji infrastruktury gospodarczej oraz jej otoczenia, konieczność ścisłego kontrolowania kosztów, optymalizacji wykorzystania zasobów i precyzyjnego rozliczania się z dostawcami i odbiorcami energii i mediów a także wciąż rosnące wymagania ochrony środowiska powodują, że rozległą infrastrukturą techniczną takich branż sieciowych jak energetyka, telekomunikacja, gazownictwo, ciepłownictwo, wodociągi i kanalizacja nie da się już dziś zarządzać bez pomocy nowoczesnych systemów informatycznych. Zarządzanie sieciami i dostarczanymi przez nie mediami w tych branżach – obok tradycyjnych zadań automatyki przemysłowej - musi też stawić czoła nowym wyzwaniom, wynikającym z liberalizacji rynku telekomunikacyjnego, energetycznego i gazowniczego.
Roli nowoczesnym systemów IT i ich implementacjom poświęcona jest konferencja Centrum Promocji Informatyki pt. "Nowoczesne technologie informatyczne w branżach sieciowych", która odbędzie się 17 grudnia 2003 r. w Warszawie. Zapraszamy na nią przedstawicieli operatorów systemów, dystrybutorów i dostawców energii i ciepła, specjalistów od zarządzania infrastrukturami przestrzennymi sieci oraz rozliczania dostaw z branży energetycznej, gazowniczej i gospodarki komunalnej miast i osiedli.

17 grudnia 2003r.
10:00 Wystąpienie wprowadzające: "Rola systemów informatycznych w energetyce, ciepłownictwie i gazownictwie"
Tomasz Kulisiewicz
ekspert Stowarzyszenia Menedżerów w Polsce
10:05 Wykład: "Polska energetyka i gazownictwo na progu Unii Europejskiej"
Piotr Woźniak
ekspert do spraw infrastruktury sieciowej
10:20 Prezentacja Sponsora Konferencji: "empolis Impera - rozwiązanie do zarządzania procesami utrzymania sieci, obejmujące firmę, jej oddziały oraz podwykonawców"
Szymon Zioło
Empolis Polska.
11:00 Wykład: "Systemy paszportyzacji sieci w procesach biznesowych przedsiębiorstw sieciowych"
dr inż. Marek Gondzio
11:40 Przerwa.
12:00 Wykład: "Przemiany własnościowe, konsolidacja, liberalizacja rynków energetycznych - a nowe wymagania wobec teleinformatyki branżowej"
Piotr Paszko
Wiceprezes INERCON Sp. z o.o.
12:30 Prezentacja: "Niezawodność i bezpieczeństwa systemów IT w energetyce, gazownictwie i ciepłownictwie"
Piotr Nogaś
Veritas Polska
13:00 Prezentacja firm Cross i Sybase: "Czy sam billing wystarczy ? Punkty krytyczne w obsłudze klienta przedsiębiorstwa sieciowego"
Włodzimierz Glinka
Cross
13:30 Prezentacja: "Systemy usprawniające efektywne fakturowanie usług"
Grzegorz Janczewski
DDP
13:50 Przerwa.
14:20 Prezentacja użytkownika: "Z doświadczeń eksploatacyjnych użytkownika systemów IT w przedsiębiorstwie sieciowym"
Katarzyna Sroczyńska
ZEC Łódź
14:50 Prezentacja użytkownika: "Wdrożenia i pierwsze doświadczenia z eksploatacji informatycznego systemu informacji i zgłoszeń awarii sieci elektrycznej"
Krzysztof Gutka
Beskidzka Energetyka
15:15 Wykład: "Miejskie sieci energetyczne, ciepłownicze, gazowe i telekomunikacyjne - z punktu widzenia zarządzania miastem i gospodarki komunalnej"
Aleksander Hanslik
Hanslik
15:45 Wykład i końcowa dyskusja panelowa (współprowadzący T. Kulisiewicz) nt.: "Polskie branże sieciowa wobec wyzwań i nowych możliwości na rynku Unii Europejskiej"
wprowadzenie do dyskusji - Piotr Woźniak
współprowadzący - Tomasz Kulisiewicz
16:30 Zakończenie konferencji, losowanie upominków (Vademecum podpisu elektronicznego) wśród osób, które przekażą wypełnione ankiety.
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78