centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.05.2003 Koordynator: Iwona Nowosielska

Centrum Promocji Informatyki (CPI) oraz Teleinformatica organizatorzy cyklicznych konferencji dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych - zapraszają na

V KRAJOWĄ KONFERENCJĘ BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO

Pochlebiamy sobie, że poprzednie edycje konferencji miały znakomity odbiór, zarówno po stronie ich uczestników, ale także wśród uczestniczących w ich programie firm. Ta ostatnia opinia była powodowana faktem wysokiej frekwencji oraz profesjonalnego składu osób uczestniczących - co powodowało zarówno wysoki poziom odbioru treści konferencji, jak też znakomite wyniki marketingowe dla firm.
Niniejsza propozycja jest kontynuacją tego trendu - autor ramowego programu konferencji, w osobie Krzysztofa Młynarskiego (prezesa firmy Teleinformatica) jest rękojmią takiego profilu programowego konferencji, który ponownie zaowocuje wysoką liczbą właściwie wytypowanych uczestników.

PROGRAM

15 maja 2003 r.
Blok pierwszy: "Bezpieczeństwo systemów informatycznych i usług sieciowych"
sponsor bloku SYMANTEC
10:00 Referat: "Przegląd niektórych zagrożeń, na podstawie praktyki audytora bezpieczeństwa"
Wojciech Dworakowski
10:45 Prezentacja sponsora bloku: "Kompleksowa strategia bezpieczeństwa jako antidotum na zagrożenia hybrydowe"
Witold Żukowski
Symantec (Polska)
11:30 Prezentacja: "Bezpieczna poczta elektroniczna"
Patryk Brożek
Comp S.A.
12:00 Przerwa - bufet
Blok drugi: "Wirusy, trojany, wormy"
12:40 Referat: "Wirusy komputerowe wczoraj i dziś"
Krzysztof Młynarski
13:20 Prezentacja: "Spójna ochrona przed atakiem bezpośrednim">
Piotr Owerski
Computer Associates
14:00 Prezentacja: "Rola systemów IDS w rozpoznawaniu i blokowaniu ataków wirusowych"
Michał Jarski
Internet Security Systems
14:40 Przerwa na kawę.
15:10 Zajęcia praktyczne (prezentacja techniczna): "Konfiguracja pocztowej bramki antywirusowej"
Krzysztof Młynarski
16:30 Zakończenie konferencji
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78