centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.11.2003 Koordynator: Tomasz Bykowski

PROGRAM

25 listopada 2003 r.
10:00 Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników i komunikaty.
Blok tematyczny "SYSTEMY OBIEGU DOKUMENTÓW"
10:05 Referat wprowadzający: "Systemy obiegu dokumentów - stan sztuki i kierunki ewolucji"
Marek Średniawa
Instytut Telekomunikacji PW
10:40 Wykład sponsora bloku tematycznego: "Wykorzystanie bibliotek Novell GroupWise 6.5 jako fundamentu systemu obiegu dokumentów w firmie"
Michal Różycki
Novell
11:10 Workflow w zarządzaniu przedsiębiorstwem - studium przypadku Grupa Kapitałowa Zakład Energetyczny Płock S.A."
Marzenna Jakubowska i Leszek Jędrzejczak
ZEP-INFO
11:40 Przerwa kawowa
12:00 "Możliwości zastosowania elektronicznego przetwarzania danych w oparciu o rozwiązania oferowane przez DICOM Polska"
Robert Lipowski
DICOM Polska
12:30 "empolis impera! - rozwiązanie do zarządzania procesami biznesowymi i wymianą dokumentów obejmujące firmę, jej dostawców oraz klientów - case study wdrożenia u operatora telekomunikacyjnego"
Wojciech Bakowski
empolis
13:00 Korespondencja firmy z klientem, jako element obiegu dokumentów"
Grzegorz Janczewski
DDP
13:20 "Ochrona informacji w systemach obiegu dokumentów i systemach zarządzania wiedzą - Czy możemy się obyć bez podpisu elektronicznego?"
Krzysztof Szczypiorski
Instytut Telekomunikacji PW
13:50 Przerwa na lunch
Blok tematyczny: "ZARZĄDZANIE WIEDZĄ"
14:20 "Zarządzanie wiedzą - konfrontacja teorii z praktyką"
Jakub Brdulak
Grupa Zarządzania Wiedzą, Szkoła Główna Handlowa
14:50 Wykład sponsora bloku tematycznego: "Praktyczne aspekty zarządzania wiedzą na przykładzie firmy consultingowej"
Jacek Stochlak
HP
15:30 "Systemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie XXI wieku - mit czy konieczność?"
dyskusja panelowa z udziałem ekspertów niezależnych, przedstawicieli firm dostawców i użytkowników
16:30 Zakończenie konferencji. Losowanie nagród dla uczestników.
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78