centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.10.2004 Koordynator: Tomasz Bykowski

CELE WARSZTATU

Cele i korzyści:

Szanowni Państwo,
Mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu projekt warsztatu z zakresu zarządzania wiedzą "Od CIO do CKO - zarządzanie wiedzą dla menedżerów".
Warsztat został poświęcony tematyce zarządzania wiedzą oraz roli, jaką w przedsiębiorstwie odgrywa świadome wykorzystanie potencjału ludzkiego w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej.
Celem warsztatu jest wskazanie, w jaki sposób zarządzanie wiedzą może zmienić nastawienie pracowników z biernego na aktywny udział w generowaniu sukcesu przedsiębiorstwa. Uczestnicy zyskają również narzędzia, dzięki którym będą mogli podnieść efektywność własnej pracy oraz przełamać bariery komunikacyjne.
W trakcie warsztatu wykorzystane zostaną zróżnicowane metody i techniki szkoleniowe takie, jak: prezentacja, case study, dyskusja, burza mózgów, praca zespołowa. Przewidziane zostało również spotkanie z praktykiem zarządzania wiedzą. Wyrażamy przekonanie, iż prezentowany warsztat umożliwi nie tylko zmianę nastawienia pracowników do dzielenia się wiedzą, lecz również wywoła wzrost świadomości interakcji pracy pomiędzy działami. Mamy nadzieję, iż będzie to pierwszy krok do stworzenia postawy pracownika - innowatora, który inicjuje proces zmian w organizacji.

Zawartość merytoryczna:

 • Zarządzanie wiedzą: geneza koncepcji, pojęcia, sukces i porażka we wdrażaniu
 • Wykorzystanie zarządzania wiedzą w praktyce
 • Badanie potrzeb informacyjnych w organizacji
 • Znaczenie komunikacji, pracy zespołowej, umiejętności zarządzania projektem i zarządzania zmianą
 • Generowanie narzędzi pozainformatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą

Stosowane techniki:

 • prelekcja
 • praca zespołowa
 • dyskusja
 • burza mózgów
 • case study

Korzyści dla uczestników:

 • Poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania wiedzą
 • Badanie potrzeb organizacji
 • Przełamywanie barier w zarządzaniu wiedzą
 • Zaznajomienie się z warunkami koniecznymi do sprawnej pracy zespołowej

Korzyści dla organizacji:

 • Zmiana nastawienia do dzielenia się wiedzą z pasywnego na aktywne
 • Wzrost świadomości interakcji pracy pomiędzy działami (udział w sukcesie przedsiębiorstwa)
 • Zwiększenie kompetencji pracowników z zakresu zarządzania wiedzą i pracy w organizacji uczącej się

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78