centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.10.2004 Koordynator: Tomasz Bykowski

PROGRAM

12 października 2004 r.
TEMAT METODA
9:30-10:00 Przedstawienie
Spisanie oczekiwań uczestników odnośnie warsztatu
Dyskusja
Praca grupowa
10:00-12:00 Wprowadzenie do zarządzania wiedzą:
 • stworzenie wspólnego języka
 • dane, informacje, wiedza
 • systemy informatyczne a ZW
 • magazyny wiedzy, best practices (najlepsze praktyki)
 • narzędzia pozainformatyczne w ZW
 • kultura organizacyjna sprzyjająca ZW
 • Communities of Practice (wspólnoty praktyków)-jedno z narzędzi zarządzania wiedzą
 • mierniki wdrażania zarządzania wiedzą
prezentacja / praca grupowa / dyskusja
12:00-13:00 CKO w praktyce:
Spotkanie z osobą piastująca stanowisko CIO w organizacji budującej swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o wiedzę
Prezentacja/dyskusja
12:00-13:00 CKO w praktyce:
Spotkanie z osobą piastująca stanowisko CIO w organizacji budującej swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o wiedzę
Prezentacja/dyskusja
13:00-13:45 Lunch
13:45-15:15 Ćwiczenie: Czy warto zarządzać wiedzą w przedsiębiorstwie?
Korzyści i bariery w zarządzaniu wiedzą:
 • korzyści zarządzania wiedzą
 • czynniki sukcesu w zarządzaniu wiedzą
 • bariery: Jak ponieść porażkę?
 • przełamywanie barier: powiązanie zarządzania wiedzą ze strukturą organizacyjną, rola kultury organizacyjnej i komunikacji, zarządzanie zmianą a nastawienie pracowników, wykorzystanie potencjału pracowników
 • wyniki badań
Praca grupowa / dyskusja oksfordzkaPrezentacja
15:15-15:30 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach:
 • prezentacja przykładów konkretnych przedsiębiorstw
prezentacja
15:30-16:30 Zarządzanie wiedzą w mojej organizacji:
 • analiza przypadków na puli wybranych firm reprezentowanych przez uczestników
 • projektowanie systemu ZW
 • wdrażanie systemu ZW
 • budowanie struktur wspierających ZW w organizacji
Case study, dyskusja
16:30-17:00 Podsumowanie
 • losowanie nagród

*długość i czas trwania przerw zostaną dostosowane do potrzeb uczestników warsztatu.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78