centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.04.2004 Koordynator: Iwona Nowosielska

Redakcja programowa: Elżbieta Oleszczuk, Tomasz Kulisiewicz

27 kwietnia 2004 r.
10:00 Wykłady inauguracyjne: "Polskie banki w przeddzień integracji z Unią Europejską - stopień rozwoju i konkurencyjność polskiej bankowości elektronicznej, przewidywany wpływ procesu integracji":
 • Stan dzisiejszy, najbliższe perspektywy, potencjalni nowi gracze
Tomasz Kulisiewicz
(ekspert Stowarzyszenia Menadżerów w Polsce)
 • Wpływ integracji z Unią Europejską na polski rynek bankowości elektronicznej
Michał Polasik
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
10:40 Wykład: "Nowość w polskiej bankowości elektronicznej: pieniądz elektroniczny":
 • Definicje i analizy pojęcia pieniądza elektronicznego
 • Instytucje pieniądza elektronicznego
 • Polskie podstawy prawne i dyrektywy UE
 • Decyzje WZ Związku Banków Polskich dotyczące pieniądza elektronicznego
dr Remigiusz Kaszubski
(Związek Banków Polskich)
11:10 Prezentacja: "Podpis elektroniczny - korzyści dla Banku i klienta"
Elżbieta Włodarczyk
(Krajowa Izba Rozliczeniowa)
11:40 Prezentacja: "Bankowość internetowa dla korporacji"
Jerzy Zań
(Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA )
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:30 Prezentacja: "Mobilny podpis elektroniczny - koncepcja i praktyczne zastosowanie"
Mariusz Skiba
(Centrum Ceryfikacji SIGNET)
13:00 Prezentacja: "Technologie mobilne w zakresie: doładowania pre-paid z konta bankowego + standardowy STK dla każdego banku"
Sebastian Ptak
(Blue Media)
13:30 Prezentacja: "Wykorzystanie formularzy elektronicznych w bankowości"
Maciej Wódz
(Rodan Systems)
14:00 Prezentacja: "Doświadczenia i wnioski w zakresie płatności elektronicznych na przykładzie serwisu www.bilety24.pl"
Zbigniew Abramowicz
(DialCom24)
14:15 Przerwa
14:30 Prezentacja: "Produkty bezpieczeństwa informatycznego dla sektora finansowego i bankowości (Security products for financial and banking sector)"
Piotr Piłaciński
(Andra)
15:00 Wykład: "Elektroniczne instrumenty płatnicze i płatności dokonywane drogą elektroniczną":
 • Podstawy prawne płatności drogą elektroniczną
 • Sposoby rozliczeń pomiędzy podmiotami
 • Umowy o karty płatnicze
 • Standardy kart płatniczych
dr Dariusz Szostek
(Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach)
15:30 Wykład: "Zobowiązania prawne banków w usługach bankowości elektronicznej":
 • Ochrona interesów klientów
 • Odpowiedzialność cywilno-prawna
dr Monika Jagielska
(Uniwersytet Śląski)
16:00 Wykład: "Aspekty społeczne upowszechniania bankowości elektronicznej ( w tym internetowej) - w wynikach badań opinii publicznej"
Eugeniusz Śmiłowski
(Prezes Instytutu Badania Opinii i Rynku PENTOR SA)
16:30 Zakończenie Forum

Firmy zainteresowane udziałem w programie spotkania - prosimy o pilny kontakt

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78