centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 09.06.2005 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

Pod patronatem: Związku Banków Polskich


Prowadzenie obrad: Tomasz Kulisiewicz

09 czerwca 2005 r.
10:00 Wprowadzenie: "Rynek usług outsourcingu informatycznego dla polskiego sektora finansowego"
Tomasz Kulisiewicz
(analityk rynku IT i telekomunikacyjnego)
10:15 Wykład: "Outsourcing informatyczny w polskim prawie bankowym i w działalności zakładów ubezpieczeniowych. Wpływ nowelizacji prawa bankowego na zakres outsourcingu. Rola i funkcje GINB jaki instytucji nadzorczej a outsourcingowe możliwości współpracy banków z dostawcami IT"
dr Remigiusz Kaszubski
(dyrektor w Związku Banków Polskich)
10:50 Prezentacja Sponsorska: "Outsourcing w sektorze finansowym - fakty i trendy"
Krzysztof Majewski
(Client Solution Executive Strategic Outsourcing, IBM Global Services)
11:30 Prezentacja Sponsorska: "Jak innowacyjny 'sourcing' może pomóc w podniesieniu konkurencyjności usług finansowych?"
Dr. Martin Spreitzhofer
(Vice President Financial Services, Siemens Business Services)
Dr. Andrzej Trafny
(Dyrektor Departamentu ORS, Siemens Business Services)
12:10 Przerwa, poczęstunek.
12:30 Prezentacja: "Dlaczego outsourcing IT stał się nieodzownym elementem strategii instytucji finansowych?"
 • Redukcja kosztów
 • Koncentracja na problemach strategicznych
 • "Odchudzenie" struktury organizacyjnej - przejęcie części działu IT przez firmę outsourcingową
 • Obiektywizacja wyników finansowych
Maciej Potapczyk
(Dyrektor Generalny Getronics Polska Sp. z o.o.)
Tomasz Leszczyński
(Kierownik Zespołu Wsparcia Operacyjnego Bank Pekao S.A.)
13:00 Prezentacja: "Omówienie outsourcingu podstawowego procesu bankowego jakim jest wdrożenie bankowości elektronicznej.  Logistyka, procedury, korzyści dla banków oraz gwarancje najwyższej jakości usług dla ich Klientów"
Marzanna Borowik
(Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Support Sp. z o.o.)

"Kolokacja jako stworzenie możliwości umieszczenia infrastruktury informatycznej klienta w nowoczesnym centrum przetwarzania danych"
Józef Wacnik
(Dyrektor Departamentu Wsparcia Technicznego Support Sp. z o.o.)
13:30 Prezentacja: "Specyfika outsourcingu procesów w bankowości i ubezpieczeniach"
Dariusz Mazurek
(Partner, Dyrektor Sektora Finansowego Unisys Polska)
14:00 Prezentacja: "Outsourcing w działalności pomocniczej instytucji finansowych. Usługi wspólne."
Waldemar Krukowski
(Doradca ds. Rozwoju Biznesu, Softbank SA)
14:30 Prezentacja: "Telekomunikacja w Banku jako platforma usługowa a nie tylko źródło kosztów"
Oddanie na zewnątrz zadań, niezwiązanych z core business Banku, pozwala na zwiększenie jakości i wprowadzenie nowych usług telekomunikacyjnych poprzez:
 • Standaryzację platformy/ usług telekomunikacyjnych
 • Obsługę ruchu oraz administrację i utrzymanie systemów przez zewnętrznego partnera
 • Obniżenie kosztów obsługi oraz infrastruktury telekomunikacyjnej
Michał Grzech
(Kierownik Działu Managed Services, NextiraOne Polska Sp. z o.o.)
15:00 Przerwa
15:15 Wykład: "Czy outsourcing IT w bankowości musi być tańszy? Problemy w decyzjach przejścia na outsourcing informatyczny:"
 • Niedoszacowanie bezpośrednich kosztów IT banku, brak prognoz kosztów i wydatków
 • Niedoszacowanie pośrednich kosztów IT (wpływ na użytkowników)
 • Jak wyceniać wartości dodane outsourcingu? Kiedy outsourcing informatyczny jest ?wymianą? fragmentu firmy a kiedy usługą?
Ernest Syska
(IT Investment Consulting)
15:45 Wykład: "Umowy outsourcingu w polskim prawie ? konstrukcja prawna umów, ich najważniejsze postanowienia. Ograniczenia i wymogi korzystania z outsourcingu w bankach i w pozostałych instytucjach finansowych:"
 • Zakres outsourcingu w bankach i instytucjach finansowych - swoboda umów a prawo bankowe
 • Skutki umowy outsourcingowej - zawiadomienia i zezwolenia, wpływ organów nadzoru na umowę, podmiot powiązany
 • Umowa outsourcingowa - zakaz limitu odpowiedzialności, problem podzlecania (outsourcing łańcuchowy), rozwiązywanie umów i odszkodowania
 • Tajemnica bankowa w outsourcingu, przekazywanie informacji przez outsourcera innym podmiotom
 • Zagraniczne umowy outsourcingowe w Polsce - procedury "przenoszenia" umów, sprzeczność z polskimi regulacjami, kwestie sporne
 • Praktyka outsourcingu - zalecenia Komitetu Bazylejskiego, stanowisko GINB
 • Świadczenie usług outsourcingu a bliskie powiązania z bankiem
 • Bezpieczeństwo prawne kontraktu
 • Podział odpowiedzialności usługobiorcy i outsourcera
Mec. Marcin Maruta
(Firma Prawnicza Kuczek&Maruta)
17:00 Zakończenie konferencji
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78