centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.03.2005 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

Pod patronatem: Związku Banków Polskich

17 marca 2005 r.
10:00 Wystąpienie przedstawiciela Związku Banków Polskich Pani Elżbiety Oleszczuk, wskazujące na związki merytoryczne pomiędzy pojęciami ryzyka operacyjnego a ryzyka informatycznego.
Objęcie prowadzenia obrad przez dr Dariusza Wawrzyniaka
(Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
10:10 Wykład: "Ryzyko informatyczne jako element ryzyka operacyjnego w dokumentach Komitetu Bazylejskiego - zalecenia Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego"
 1. Bezpieczeństwo współczesnego banku zależy od sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego
 2. Rekomendacje Komisji Nadzoru Bankowego, odnoszące się do ryzyka banku:
  • rekomendacja D: dotycząca ryzyka informatycznego
  • rekomendacja M: dotycząca ryzyka operacyjnego
 3. Trzy zasadnicze kwestie, związane z ryzykiem informatycznym:
  • rola organów banku w zarządzaniu ryzykiem
  • zarządzanie ryzykiem
  • nadzór i kontrola
 4. Proces budowania świadomości pracowników
Piotr Grobelny
(Członek Zarządu, Centrum Prawa Bankowego i Informacji)
10:50 Prezentacje Sponsora Konferencji:
 • "Zarządzanie ryzykiem informatycznym w bankowości"
  Robert Kępczyński (IBM Polska)
 • "Znaczenie i koncepcje monitorowania bezpieczeństwa informatycznego w bankowości"
  Dominik Miklaszewski (IBM Polska)
11:50 Prezentacja: "Ryzyko informatyczne z punktu widzenia implementacji i użytkowania systemów SAP"
Bartosz Gonczarek (Architekt Rozwiązań Biznesowych SAP Polska)
Marek Mazur (Architekt Rozwiązań Biznesowych SAP Polska)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:40 Prezentacja: "Skuteczne narzędzia wpierające zarządzanie ryzykiem informatycznym"
Robert Dąbroś
(McAfee )
13:10 Prezentacja: "Systemy wspomagające zarządzanie audytem i ryzykiem informatycznym dla instytucji bankowych"
Krzysztof Kaczmarek
(Bazy i Systemy Bankowe)
13:40 Prezentacja: "Jak efektywnie upowszechnić politykę bezpieczeństwa w banku?"
Robert Tymiński
(Bonair S.A.)
14:10 Prezentacja: "Rola IT w zarządzaniu ryzykiem"
Tomasz Blicharz
(Hewlett-Packard Polska)
14:40 Przerwa
14:55 Prezentacja: "Wykorzystanie Centrum Ochrony Danych w ograniczeniu ryzyka operacyjnego dla systemów IT"
Radosław Piedziuk
(ATM)
15:25 Wykład: "Metody analizy i oceny ryzyka informatycznego - wnioski ze stosowania w praktyce bankowej. Zarządzanie kryzysowe w przypadku wycieku danych"
Bogdan Pilawski
(Bank Zachodni WBK)
15:55 Wykład: "Metody analizy i oceny ryzyka informatycznego":
 1. Rola i miejsce oceny ryzyka informatycznego w procesie zarządzania ryzykiem
 2. Podstawowe czynniki niezbędne do oceny ryzyka informatycznego; definicje, role i zależności
 3. Sposób prowadzenia analizy zagrożeń i ryzyka
 4. Szacowanie ryzyka informatycznego
 5. Opcje łagodzenia ryzyka - rekomendacja
Franciszek Wołowski
(niezależny Ekspert d/s Zarządzania Bezpieczeństwem Systemów Informacyjnych)
16:25 Wykład sumujący program Forum oraz dyskusja końcowa: "Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej jako jeden z kluczowych czynników ryzyka informatycznego w działalności bankowej. Ryzyko pieniądza elektronicznego. Ryzyko pieniądza elektronicznego"
 1. Newralgiczne obszary bankowości elektronicznej (systemy wewnętrzne, bankowość internetowa, pieniądz elektroniczny)
 2. Zagrożenia bezpieczeństwa oraz środki ochrony w poszczególnych obszarach
 3. Przyszłość bankowości internetowej w kontekście implementacji podpisu elektronicznego zgodnego z ustawą
 4. Przyszłość mechanizmów bezpieczeństwa pieniądza elektronicznego
dr Dariusz Wawrzyniak
(Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
17:10 Zakończenie Forum

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE forum PROSIMY O KONTAKT.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78