centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 08.11.2005 Koordynator: Jakub Nawrocki

PROGRAM

Konferencja jest kolejnym spotkaniem użytkowników i firm wdrażających systemy Hurtowni Danych i Business Intelligence (BI). W obecnej, piątej edycji konferencji skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na praktycznych aspektach wdrażania i użytkowania systemów informatycznych klasyfikujących się w rodzinie hurtowni danych i BI. Wdrażanie dużych systemów informatycznych (SI) wymaga odpowiednich umiejętności menedżerskich, dużego doświadczenia, wielkiej elastyczności i skutecznego zmierzania do obranego celu wdrożenia. Użytkowanie takich systemów wymaga dużej dojrzałości ze strony ich użytkowników i bardzo często dużych zmian w organizacji miejsca pracy użytkownika. Obie strony wdrażania SI, czyli firma wdrażająca i firma użytkująca muszą obdarzyć siebie zaufaniem niezbędnym dla przeprowadzenia niezwykle trudnego procesu wdrażania SI.

W poszczególnych wykładach i prezentacjach firmowych, jakie zaproponowaliśmy, skoncentrowaliśmy się na trzech zasadniczych zagadnieniach:

  • czym jest informacja i system informacyjny
  • zagadnienia dotyczące wdrażania systemów zarządzania informacją,
  • technologii systemów zarządzania informacją, hurtowni danych, BI

Koordynacja merytoryczna, prowadzenie obrad:
dr inż. Grzegorz Bliźniuk (Zakład Inżynierii Oprogramowania, Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna)

8 listopada 2005 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad przez Pana prof. Bolesława Szafrańskiego (WAT)
10:05 Wykład inauguracyjny: "Istota informacji i systemów informacyjnych"
prof. Bolesław Szafrański
(WAT)
10:50 Prezentacja: "Integracja danych i dystrybucja informacji kluczem do podniesienia efektywności".
Marcin Mazurkiewicz
(Bonair S.A.)
11:25 Wykład: "System analizy danych pozyskiwanych z Internetu"
Marcin Pery
(ISI WAT)
12:05 Dyskusja
12:20 Przerwa
12:50 Prezentacja: "BI obiecywało cały świat a dostarczyło niewiele"
Andrzej Chabierski
(Netz Data Sp. z o.o.)
13:25 Prezentacja: "Data mining jako narzędzie wydobywania wiedzy ukrytej w danych"
Grzegorz Migut
(konsultant, Statsoft Polska Sp. z o.o.)
13:55 Studium przypadku: "Szybsze raportowanie - lepsza jakość danych"
  • analiza wdrożenia rozwiązania wspomagającego pracę Departamentu Controllingu w Fortis Bank Polska S.A.
  • opis sytuacji, napotkanych problemów, przykłady rozwiązań oraz korzyści z ich zastosowania.
Andrzej Biesiekirski
(Fild.NET - Microsoft Certified Partner)
14:35 Studium przypadku: "Systemy wielowymiarowej analizy informacji w polskiej służbie celnej"
Edward Czejkowski
(Dyrektor Izby Celnej w Krakowie)
15:15 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78