centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.04.2005 Koordynator: Monika Handzelewicz

PROGRAM

Pomyślne wdrażanie i zarządzanie informatyką zależy od trzech głównych elementów: ludzi, procesów i technologii. Zdarza się jednak, że departamenty odpowiedzialne za informatykę, koncentrują się przede wszystkim na technologii, mniejszy zaś nacisk przykładając do pozostałych. Metodyką, która umożliwia połączenie wszystkich tych elementów w całość, może stać się ITIL®, czyli wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania infrastrukturą informatyczną i jej dopasowaniem do zmieniających się potrzeb klientów biznesowych.

ITIL czyli IT Infrastructure Library opisuje i definiuje kluczowe procesy oraz sposób zarządzania usługami IT, takimi jak: obsługa problemów, zmiany konfiguracji i instalowanie nowych wersji czy zarządzanie zmianami. Dzięki takiemu podejściu działy IT zostają wyposażone w narzędzia do identyfikacji procesów wewnątrz IT. Nieważne czy organizacja jest mała, duża czy średnia, ITIL pozwala na stworzenie podstaw do analizy procesów, jakimi podlega informatyka w odniesieniu do całego przedsiębiorstwa.

12 kwietnia 2005 r.
10:00 Wykład inauguracyjny: "Standard ITIL – czyli spójny zestaw praktyk dla zarządzania usługami IT"
Krzysztof Politowicz
(IT Business Consulting Group)
10:30 Wykład: "Zarządzanie zmianiami"
Dorota Poniatowska-Mańczak
(prezes itSMF)
11:00 Prezentacja "HP ITSM Reference Model – zweryfikowany w praktyce model funkcjonowania organizacji IT zorientowanej na świadczenie usług zgodnie z zaleceniami ITIL"
Andrzej Tarasiewicz
(HP)
11:30 Prezentacja: "Wsparcie blibliteki ITIL i komunikacji IT-Biznes przez aplikację Remedy ITSM"
Rafał Stępniewski
(Compfort Meridian)
12:00 Prezentacja: "ITIL dla każdego - obsługa wewnętrzna i zewnętrzna w oparciu o Siebel HelpDesk"
Michał Kotnowski
(WOLA Info)
12:30 Przerwa
13:00 Wykład: "Redukcja kosztów Helpdesk"
Zygmunt Dziankowski
(IT Optimum)
13:30 Case-study: "Dobre praktyki wdrożeń ITSM"
Andrzej Bartkowiak
(Bank Zachodni WBK)
14:00 Wykład: "Wdrożone w przedsiębiorstwach systemy ERP/CRM a projektowane wdrażanie standardów ITIL/ITSM"
Jarosław Żeliński
(IT Consulting)
14:30 Dyskusja: "Dlaczego ITIL jest popularny w Polsce?"
Moderator: Krzysztof Politowicz
(IT Business Consulting Group)
15:30 Zakończenie seminarium

ITIL® is a Registered Trademark and Community Trademark of Offfice Of Government Commerce

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78