centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 21.10.2005 Koordynator: Monika Handzelewicz

PROGRAM

21 października 2005 r.
09:00 Wprowadzenie do Zarządzania usługami IT
 • Dział IT jako organizacja świadcząca usługi IT
 • Procesy w ramach działu IT
Zarządzanie Poziomem Usług (Service Level Management)
 • Katalog usług
 • Umowa na świadczenie usług (SLA)
 • Monitorowanie usług
Zarządzanie Finansami (Financial Management for IT Services)
 • Budżetowanie, księgowość, opłaty
 • Monitorowanie kosztów
 • Obliczanie kosztów usług - modele kosztów
11:30 Przerwa
11:45 Zarządzanie Pojemnością (Capacity Management)
 • Przewidywanie potrzeb związanych z wydajnością systemów,
 • Plan wydajności i pojemności
Zarządzanie Dostępnością (Availability Management)
 • Elementy i definicje związane z Zarządzaniem Dostępnością
 • Monitorowanie dostępności usług
Zarządzanie Ciągłością usług IT (IT Service Continuity Management)
 • Analiza wpływu awarii na funkcjonowanie firmy
 • Plany kryzysowe i analiza ryzyka
13:00 Lunch
14:00 Service Desk (koncepcja pojedynczego punktu kontaktu dla użytkowników)
 • Rozwiązania wspomagające kontakt z użytkownikami
 • Warianty struktur organizacyjnych
Zarządzanie Incydentami
 • Priorytetyzacja i klasyfikacja usterek i awarii
 • Procedury wsparcia IT
Zarządzanie Problemami (Problem Management)
 • Incydent, Problem i Znany błąd
 • Kontrola błędów i problemów
 • Działania reaktywne i proaktywne
15:30 Przerwa
15:45 Zarządzanie Zmianami (Change Management)
 • Kategorie zmian
 • Wzorcowe procedury
Zarządzanie Konfiguracją (Configuration Management)
 • Główne zasady i terminologia
 • Struktura logiczna zasobów w bazie danych konfiguracji (CMDB)
Zarządzanie Wersjami (Release Management)
 • Biblioteka oprogramowania i krytycznych komponentów systemów
 • Cykl realizacji wersji
17:00 Zakończenie warsztatów

Trener prowadzący warsztaty specjalizuje się w zarządzaniu usługami IT. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu procesów planowania, wsparcia i kontroli usług IT w polskich firmach. Jest autorem szkolenia na temat zarządzania usługami IT (opartego na materiałach EXIN/itSMF). Prowadził projekty oraz konsultacje w dziedzinie restrukturyzacji działów IT, a także wdrożenia procesów ITIL.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78