centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Poznań, 19.04.2005 Koordynator: Iwona Nowosielska

Współczesna uczelnia, aby sprostać warunkom rynkowym i posiadać możliwość rozwijania się, musi posiłkować się technologią informacyjną. Pozwalają one nie tylko „zapanować” nad olbrzymią ilością danych, ale także sprawniej funkcjonować i podejmować trafne decyzje.

Obecnie jednak optymalizacja procesów zachodzących wewnątrz uczelni nie wystarcza do uzyskania i zachowania przewagi konkurencyjnej. Uczelnie szukają swojej szansy w usprawnieniu i optymalizacji kontaktów z otoczeniem. Dlatego też w naszej konferencji chcemy przedstawić zastosowania tych systemów i popularne narzędzia. Przedstawimy też zagadnienia związane z ich integracją.

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby:

  • odpowiedzialne za planowanie strategii rozwoju i informatyzacji uczelni, selekcję oraz zakup produktów i technologii informatycznych
  • zajmujące się analizą wdrożeniową systemów, konsultantów, analityków, doradców oraz pracowników administracyjnych

PROGRAM

19 kwietnia 2005 r.
10:00 Wykład wprowadzający: "Rozwiązania informatyczne, stosowane w praktyce szkolnictwa wyższego państw EU. Polskie uwarunkowania wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania uczelnią"
prof. Adam Grzech
(Prorektor Politechniki Wrocławskiej)
10:30 Wykład: "Implementacja suplementu do dyplomu - bieżące dylematy"
prof. Maria Małecka
(Prorektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu)
11:00 Prezentacja: "Kompleksowe zarządzanie płatnościami uczelni wyższych - Trans-Collect Banku BPH"
Kamil Pachuta
(Menedżer Produktu, Bank BPH SA)
11:30 Prezentacja: "Jednolite systemy poczty elektronicznej dla pracowników i studentów uczelni"
Marek Sokołowski (Sun Microsystems)
dr Józef Janyszek (Politechnika Wrocławska, WCSS)
12:00 Prezentacja: "Proces boloński a zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku"
Jan Rey
(Architekt Rozwiązań Biznesowych, SAP Polska)
12:30 Przerwa, poczęstunek
12:50 Praktyczne studium przypadku: "Doświadczenia z informatyzacji uczelni - metody i uwarunkowania wdrażania systemów. Ocena kompatybilności oferowanych systemów i ich dopasowania do potrzeb uczelni."
dr hab. inż. Stanisław Paszczyński
(profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
13:20 Prezentacja: "Jak usprawnić zarządzanie zasobami Uczelni za pomocą kart elektronicznych."
Grzegorz Żytka
(Menedżer Systemu Elektronicznej Karty Studenckiej OPTIcamp, OPTEAM S.A.)
13:50 Wykład: "Wirtualny dziekanat - informatyczne zarządzanie tokiem studiów"
mgr inż. Dominik Kwasiborski
(Dyrektor Centrum Informatycznego, SGH)
mgr Przemysław Skowronek
(Kierownik Pracowni Systemów Komputerowych, CI SGH)
14:20 Wykład: "Platforma e-learningu dla wyższej uczelni"
mgr Marcin Dąbrowski
(Kierownik Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej, SGH)
14:40 Prezentacja: "Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni z funduszy unijnych"
Ewa Tymoczko
(Poznańskie Centrum Doradztwa Finansowego INCEPTUM)
15:10 Zakończenie obrad
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78