centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Wierzba, 19-20.05.2005 Koordynator: Monika Handzelewicz

PROGRAM

Dzień I.  19 maja 2005 r.
14:00 Przywitanie uczestników, otwarcie obrad
14:10 Wykład: "Globalizacji procesów i usług związanych z informacją w postaci cyfrowej"
dr Jan Andrzej Nikisch
(Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych)
14:55 Prezentacja: "Problematyka zachowania wartości dowodowej dokumentu w archiwach elektronicznych"
Grzegorz Klasa
Marek Aniszewski
Maciej Piekarski
(Unizeto)
15:25 Prezentacja: "Archiwizacja danych rozproszonych - przegląd istniejących możliwości, trendy na przyszłość"
Marcin Gosiewski
(BigVent)
15:55 Przerwa
16:30 Prezentacja: "Inteligentne rozpoznawanie obrazów"
Mariusz Żogała
(IBM)
17:00 Prezentacja: "Nowe możliwości w digitalizacji biliotek i katalogów"
Grzegorz Janczewski
(DDP)
17:15 Studium przypadku: "Budowa cyfrowego archiwum"
Maciej Król
(Kompania Piwowarska)
18:00 Przerwa
18:15 Wykład: "Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów"
dyr. Teresa Szymorowska
(Książnica Kopernikańska)
19:00 Dyskusja panelowa: "Problemy technologiczne, organizacyjne oraz prawne w procesie digitalizacji archiwów i bibliotek"
moderator: dr Jan Andrzej Nikisch
(Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych)
20:00 Zakończenie I dnia seminarium, kolacja plenerowa
Dzień II.  20 maja 2005 r.
09:30 Wykład: "Normalizacja informatycznych systemów archiwalnych"
dr Aleksander Radwański
(Ossolineum)
10:15 Wykład: "Prawne problemy udostępniania zbiorów cyfrowych w bibliotekach"
prof. Mirosław Górny
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
11:00 Wykład: "Logiczne lub fizyczne uszkodzenia nośników danych. Żywotność nośników"
dr Wojciech Mąka
(Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych)
11:45 Prezentacja: "Archiwizacja poczty elektronicznej jako przykład efektywnego zwiększenia bezpieczeństwa oraz wydajności pracy w firmie. EASY xBASE - nowoczesna skrzynka pocztowa o nieograniczonym rozmiarze!"
Krzysztof Swacha
(TBM)
12:15 Przerwa
12:40 Prezentacja: "Kiedy Twój backup zawiedzie..."
Bartłomiej Papierski
(IBAS Polska)
13:00 Wykład: "Technologie wirtualizacji w budowie urządzeń pamięci masowej - możliwości praktycznego wykorzystania w procesach archiwizacyjnych"
dr Wojciech Mąka
(Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych)
13:45 Zakończenie seminarium, rozdanie Certyfikatów Udziału
14:00 Obiad
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78