centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.08-01.09.2005 Koordynator: Anna Kurzawa

PROGRAM

Dzień I - 30 sierpnia 2005 r.
Klasy i programowanie obiektowe
Klasa, anatomia klasy, konstruktory i destruktory, metody klasy, własności obiektów, o self, dziedziczenie, słowa kluczowe is oraz as...
Środowisko Delphi
Ułatwienia dla programistów, inspektor obiektów, strona własności i strona zdarzeń, komponenty wizualne i niewizualne, własność name i tag, Wspólne zdarzenia dla komponentów, obsługa zdarzeń związanych z myszką i klawiaturą
Podstawy baz danych
Lokalne bazy danych, podstawowe narzędzia ( BDE i Database Desktop), tworzenie alisaów BDE, bazy danych typu klient/ serwer sposób dostępowania do baz danych: drajwery BDE, aliasy BDE, inne metody dostępu. Podstawowe komponenty bazodanowe: klasa TdataSet i jej podstawowe własności, metody i zdarzenia tej klasy, edytor pól, pola wyliczeniowe, podglądowe, tablice w relacji master / detail. Omówienie komponentów: TTable i Tquery, dostęp do zawartości pól , odczyt i zapis zawartości pól, zdarzenia klasy TField
Dzień II - 31 sierpnia 2005 r.
Wstęp do SQL
Własność SQL komponentu TQuery, zapytania parametryzowane, zapytania dynamiczne, wykonanie SQL, komponenty TStoredProc i TUpdateSQL.
Tworzenie raportów przy użyciu QuickReport i drukowanie.
Kontrola danych i obsługa wyjątków w Delphi
Dzień III - 1 września 2005 r.
Wskazówki i pułapki w budowie aplikacji bazaodanowych
zagadnienia praktyczne, najczęściej używane podstawowe komponenty
Utworzenie prostej aplikacji bazodanowej realizującej następujące funkcje:
  • Dopisywanie (kasowanie) rekordów bazy
  • Wyszukiwanie po określonych warunkach i edycja rekordów
  • tworzenie zestawień i raportów
  • instalacja aplikacji (instalator InnoSetup)
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78