centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.09.2005 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

Koordynator merytoryczny
Dr Dariusz Wawrzyniak (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)

14 września 2005 r.
10:00 Rozpoczęcie konferencji, przedstawienie programu
10:15 Wykład: "Zarządzanie informacją w wyborze i podejmowaniu decyzji o rozwoju usług elektronicznych sfery finansowej i jej klienta"
Prof. dr hab. Witold Chmielarz
(Uniwersytet Warszawski)
11:00 Wykład: "Efektywność ekonomiczna systemów informatycznych w instytucjach finansowych"
Prof. Dr hab. Marian Niedźwiedziński
(Uniwersytet Łódzki)
11:40 Prezentacja: "Zarządzanie informacją w bankowości i finansach:"
 • wymagania biznesowe dla nowoczesnego Systemu Zarządzania Informacją;
 • pozyskiwanie informacji (źródła, kategorie, użytkownicy);
 • przetwarzanie informacji (konsolidacja, wycena, eksploracja);
 • dystrybucja informacji (prezentacja, nawigacja, kokpit informacyjny
Marek Mazur
(Architekt Rozwiązań Biznesowych, SAP Polska)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:30 Prezentacja: "Zasoby informacyjne instytucji sektora finansowego:"
 • Wewnętrzne źródła informacji
 • Zewnętrzne źródła informacji
 • Biuro Informacji Kredytowej
 • Biuro Informacji Gospodarczej
Iwona Janeczek
(Dyrektor Operacyjny KSV Biuro Informacji Gospodarczej S.A.)
13:10 Prezentacja: "Efektywność hurtowni danych w instytucjach finansowych:"
 • Hurtownia centralna i hurtownie tematyczne
 • Analityczny CRM, sprawozdawczość i analityka
 • Zarządzanie ryzykiem i fraud detection
 • Dynamiczne archiwum i dokumentacja SOA
Arek Marcinowski
(Sybase Polska)
13:40 Prezentacja: "Praktyczne sposoby pozyskiwania informacji gospodarczych dla sektora finansowego:"
 • Informacja gospodarcza na świecie i w krajach Unii Europejskiej
 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych - ustawą regulującą przepływ informacji w gospodarce rynkowej
 • Sposoby pobierania i przechowywania informacji gospodarczych z BIG-ów przez sektor finansowy
 • Rodzaje i interpretacje oraz sposoby wykorzystania informacji gospodarczych udostępnianych przez BIG-i
Adam Łącki (Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów BIG SA)
Monika Bekas (Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży Krajowego Rejestru Długów BIG SA)
14:20 Wykład: "Bezpieczeństwo informacji jako kluczowy aspekt zarządzania informacją w sektorze finansowym"
dr Dariusz Wawrzyniak
(Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
15:00 Zakończenie konferencji.

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI -
- proszę o kontakt, Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78