centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.12.2006 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad:
Remigiusz Kaszubski (Związek Banków Polskich)

PROGRAM

12 grudnia 2006 r.
10:00 Wykład: Nowy system regulacji nadzoru bankowego a przewidywalny rozwój internetowej bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej
dr Remigiusz Kaszubski
(dyrektor w Związku Banków Polskich)
10:30 Wykład: Warunki efektywnej współpracy instytucjonalnych klientów (korporacje, administracja) z bankami. Ewolucja funkcjonalności i technologii polskiego e-bankingu dla korporacji
  • Ewolucja wymagań
  • Rozszerzanie funkcjonalności
  • Rozwój technologii
  • Ustalone standardy de facto
  • Stan aktualny
dr inż. Grzegorz Fitta
(prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie)
11:30 Prezentacja Sponsora Forum: Rozwiązania Microsoft dla sektora finansowego - przykłady zastosowań
Jarosław Szymaniuk
(Microsoft)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:30 Prezentacja: Internet Banking - narzędzie do zarządzania organizacją rozproszoną
Sławomir Szarkowicz
(Business Solution Manager Centrum Konsultingu Sektora Finansowego Comarch SA)
13:00 Prezentacja: Wspólne przedsięwzięcie Banków, Masowych Wierzycieli i Izby - system EBPP
Tomasz Jończyk
(Krajowa Izba Rozliczeniowa)
13:30 Prezentacja: Innowacyjność rozwiązań Microsoft dla bankowości elektronicznej - przykład systemu obsługi i przetwarzania wniosków kredytowych na bazie platformy Microsoft oraz K2.Net
Wojciech Głąb (Microsoft)
Tymoteusz Chmielewski (K2 Internet)
14:00 Prezentacja: Bank w internecie. Efektywne zarządzanie informacją w budowaniu przewagi konkurencyjnej
Marcin Żelechowski
(Bazy i Systemy Bankowe)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład: Bezpieczeństwo prawne i organizacyjne bankowości elektronicznej. Odpowiedzialność instytucji finansowych a zakres odpowiedzialności pracowników banków. Bankowe regulaminy świadczenia usług bankowości elektronicznej
dr Emil Ślązak
(Szkoła Głowna Handlowa)
15:15 Wykład: Ograniczenia w swobodzie umów o bankowość elektroniczną w segmencie podmiotów korporacyjnych. Wpływ przepisów prawa zamówień publicznych i przepisów o finansach publicznych na możliwość korzystania przez sektor publiczny z bankowości elektronicznej
dr Krzysztof Korus
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki)
15:45 Wykład: Nowa edycja badań Pentor S.A. dotycząca bankowości korporacyjnej - obsługa rynku dużych firm i MSP
Eugeniusz Śmiłowski
(prezes Pentor S.A.)
16:15 Zakończenie Forum

Firmy zainteresowane udziałem w programie Forum - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78