centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.11.2006 Koordynator: Monika Handzelewicz

Konsultacje programowe i prowadzenie obrad:
Bogusław Śliwczyński (Instytut Logistyki i Magazynowania)

PROGRAM

7 listopada 2006 r.
10:00 Rejestracja uczestników
10:30 Zwiedzanie centrum logistycznego
11:30 Wykład wprowadzający: System i procesy logistyczne pod kontrolą czyli systemy informatyczne controllingu logistyki
Bogusław Śliwczyński
(Instytut Logistyki i Magazynowania)

12:10 Prezentacja: Logistyczne systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchem wartości przedsiębiorstwa - wykorzystanie Activity-Based Management
Grzegorz Biekionis
(Business Development Manager, SAS Institute)

12:40 Przerwa, poczęstunek
13:10 Prezentacja: CASE STUDY: Wydajne zarządzanie magazynem przy wsparciu Business Intelligence oraz technologii bezprzewodowych
  • Elementy optymalizacji stanów magazynowych
  • Identyfikacja modeli zachowań towarów w oparciu o metody statystyczne
  • Planowanie zakupów w module zarządzania zapasami
  • Wspomaganie zarządzanie Magazynem Wysokiego Składowania dzięki zastosowaniu rozwiązań mobilnych i wsparciu BI
Bogusław Tober
(Project Manager, SOFTLAB)

13:40 Wykład: Audyt logistyczny - badanie wpływu działania systemu logistycznego na wyniki rynkowe

Audyt to nic innego jak weryfikacja zgodności działań przedsiębiorstwa ze spisanymi zasadami w formie zarządzeń, poleceń i procedur przedsiębiorstwa oraz najlepszymi praktykami branży. Audyt ma odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze czy działania są zgodne ze spisanymi zasadami w całym audytowany zakresie i po drugie, w jakim stopniu przyjęte zasady wspomagają proces. Audyt logistyczny prowadzony jest w kilku obszarach: transport, magazynowanie, dystrybucja i informacja.

Marek Biesiekierski
(DGL Polska Sp. z o.o.)

14:20 Prezentacja: Rola informatycznych systemów elektronicznej gospodarki w przedsiębiorstwie; wymiana danych i współdziałanie systemów
  • potrzeba wymiany danych między systemami informatycznymi w ramach przedsiębiorstwa oraz pomiędzy partnerami biznesowymi w celu podniesienia efektywności procesów logistycznych
  • zastosowanie dokumentów elektronicznych w wymianie danych, rola standardów i ich wykorzystanie w procesach logistycznych
  • inkubator elektronicznej gospodarki jako przykład platformy integracyjnej, wykorzystującej dokumenty elektroniczne w przetwarzaniu danych logistycznych
Klaudiusz Borowiak
(Instytut Logistyki i Magazynowania)

14:50 Przerwa
15:00 Prezentacja: Jakość i wydajność procesów logistycznych. Wskaźniki - definicje i wartości
Jarosław Lewandowski
(prezes firmy Logistics Service SA)

15:30 Wykład: Projektowanie i wdrażanie rachunku kosztów logistyki (Logistics Costing) jako skutecznego narzędzia w zarządzaniu funkcjonalno-procesowym
Tomasz M. Zieliński
(Prezes Zarządu, ABC Akademia)

16:10 Dyskusja: Czy w świetle przedstawionych analiz wartości systemów informatycznych w logistyce, w dobrym kierunku zmierza zarządzanie procesami logistycznymi w zintegrowanych łańcuchach dostaw?
moderator: Bogusław Śliwczyński
(Instytut Logistyki i Magazynowania)

16:30 Zakończenie konferencji
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78