centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.09.2006 Koordynator: Jakub Nawrocki

PROGRAM

28 września 2006 r.
10:00 Wykład inauguracyjny: Budowanie wizerunku uczelni wyższej w Internecie (promocja uczelni wyższej)
 • wymiary Internetu jako uwarunkowania troski o wizerunek uczelni: Internauci w Polsce i na świecie, grupy w wirtualnym świecie, Web 2.0
 • promocja przez produkt - zdalne nauczanie
 • promocja w kształtowaniu wizerunku uczelni: uczelnia - przedsiębiorstwo, wiedza/umiejętności - towar, student - klient/nabywca
 • PR w kształtowaniu e-wizerunku uczelni
 • składowe wizerunku online
 • status quo e-wizerunku uczelni w szperaczach
 • ranking uczelni w szperaczach
 • wizerunek uczelni przez portale promocyjne
 • misja stron uczelnianych
 • waga stron uczelnianych
 • elementy ocen pozamerytorycznych składowych uczelnianych witryn
 • podstawowe składowe jakości strony uczelnianej
 • problem zaufania do internetowych informacji o uczelni
 • rola uczelnianego offshoringu
prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek
(Uniwersytet Warszawski)
10:40 Prezentacja: Rola zintegrowanego systemu finansowo-księgowego w zarządzaniu uczelnią
Marek Grzesiak
(KalaSoft)
11:10 Prezentacja: Doświadczenia w informatyzacji uczelni wyższych w oparciu o 40 wdrożeń w całym kraju
Piotr Such
(APR System s.c.)
11:40 Wykład i dyskusja: Specyfikacja systemu uczelnianego a prawo o szkolnictwie wyższym
 • przepisy prawa jako podstawa specyfikacji uczelnianych systemów informatycznych
 • zmienność przepisów a zmiany USI
 • prawo o szkolnictwie wyższym z perspektywy budowy uczelnianych systemów informatycznych
 • informatyzacja obsługi toku studiów a przepisy regulujące dokumentację toku studiów
 • zagadnienia prawne związane z informatyzacją rekrutacji na studia

Z doświadczeń wdrożenia i eksploatacji Krajowego Rejestru Matur (KReM), Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) w okresie zmian przepisów prawa.

prof. dr hab. Stefan Jackowski
(Uniwersytet Warszawski)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:50 Wykład: Pozyskiwanie funduszy unijnych na działalność uczelni wyższych
Jerzy Kwieciński
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego)
13:30 Prezentacja firmowa: Pierwsze wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - doświadczenia
Grzegorz Żytka
(OPTeam S.A.)
14:00 Case study: Zintegrowany system w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku - korzyści z wdrożenia
Andrzej Kuś, (SIMPLE S.A.)
Marek Bieniasz, (Partners in Progress)
Wojciech Majstrowicz, (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku)
14:30 Przerwa
14:50 Wykład: Możliwości wykorzystania własnej kadry informatycznej (pracownicy, studenci) do opracowania założeń systemowych, do przygotowania specyfikacji, implementacji i zarządzania systemem na uczelni wyższej
 • rosnące potrzeby uczelni wyższych w zakresie informatyzacji
 • dostępni eksperci dziedzinowi w zakresie spraw studiów
 • bliski kontakt z końcowym klientem
 • rozwój i wdrażanie systemów sterowane bieżącymi potrzebami
 • stały zespół zapewniający wdrożenie i pielęgnację
 • małe zespoły powoływane do zaspokajania nowych potrzeb
 • lekkie metodyki inżynierii oprogramowania
dr Janina Mincer-Daszkiewicz
(Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS, wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
15:30 Case study: Przygotowanie do wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią wyższą
 • księgowość
 • gospodarka magazynowa
 • kadry i place
 • obsługa toku studiów
 • elektroniczna legitymacja studencka
 • zarządzanie strategiczne - kreowanie wizji niedalekiej działalności uczelni wyższej
Dariusz Stefaniuk
(Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, Politechnika Warszawska)
16:10 Dyskusja podsumowująca
16:20 Zakończenie konferencji, losowanie upominków, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Jakub Nawrocki

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78