centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 06.12.2006 Koordynator: Iwona Kornet

PARTNER GŁÓWNY

PROGRAM

6 grudnia 2006 r.
10:00 Wykład: Wspólne metastandardy i metadane jako podstawa wymiany dokumentów w e-administracji

Standaryzacja jest warunkiem i podstawą efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w administracji i sektorze publicznym. Wyspecyfikowano dziedziny, w których standaryzacja w skali państwa jest podstawą poprawy funkcjonowania administracji. Omówiono podejścia do standaryzacji w poszczególnych "warstwach" systemów informacyjnych i informatycznych. Zwrócono uwagę na kluczowe znaczenie standaryzacji procedur administracyjnych, metadanych i dokumentów administracyjnych oraz na ich odwzorowanie w stabilnym prawie. Wyspecyfikowano główne błędy popełniane przy stanowieniu i wdrażaniu standardów w e-administracji. Podkreślono potrzebę opracowania i wdrożenia obligatoryjnych standardów generatywnych dla e-dokumentów administracyjnych oraz standardów metadanych i paradnych.

prof. Józef Oleński
(Uniwersytet Warszawski, Prezes GUS)

10:40 Wykład: Definicje i standardy normatywne dokumentów elektronicznych
 • definicje dokumentu elektronicznego wynikające z obowiązujących aktów prawnych
 • obowiązujący stan prawny związany z zapisywaniem metadanych związanych z dokumentami elektronicznymi
 • schemat wymagań technologicznych niezbędnych dla zapewnienia interoperacyjności syntaktycznej systemów informatycznych wymieniających informację w formie dokumentu elektronicznego
Wiesław Paluszyński
(Trusted Information Consulting Sp. z o.o.)

11:20 Prezentacja sponsorska: Repozytorium dokumentów IBM DB2 Content Manger jako baza wymiany informacji

Rodzina produktów IBM Content Manager zostanie przedstawiona jako zarządzanie zasobami dokumentów i ich obsługą, które umożliwiają:

 • komunikację między urzędem i klientem
 • łatwe procesowanie spraw wewnątrz urzędów
 • tworzenie repozytorium dokumentów związanych z wymianą informacji np. z innymi urzędami, z jednostkami nadrzędnymi
 • tworzenie repozytorium dokumentów wewnętrznych dla samego urzędu

W prezentacji zostaną też omówione następujące zagadnienia:

 • czym jest repozytorium dokumentów (wyraźne odróżnienie od hurtowni danych)
 • jak wygląda integracja repozytorium z systemami obiegu dokumentów (na tle obiegu dokumentów, który jest zaimplementowany w repozytorium)
 • jak udrożnić wszystkie kanały dopływu informacji do repozytorium (przejęcie dokumentów z innych systemów, z poczty elektronicznej, z zeskanowanych dokumentów papierowych itp.)
 • jak zorganizować udostępnianie na stronach www dokumentów znajdujących się w repozytorium

Grzegorz Kubiak, Tomasz Mikołajczyk
(Centrum Komputerowe ZETO S.A.)

12:00 Prezentacja sponsorska: Dedykowany dla administracji publicznej system do zarządzania obiegiem e-dokumentów
 • Dlaczego potrzebne są e-dokumenty?
 • Co to znaczy zarządzać obiegiem e-dokumentów?
 • Dedykowany system zarządzania obiegiem dokumentów na platformie Microsoft - demo
Sławomir Strzykowski
(Microsoft)

12:40 Przerwa, poczęstunek, konsultacje w stoiskach firm
13:10 Wykład: Elektroniczne dzienniki urzędowe i ogłaszanie aktów normatywnych w postaci elektronicznej. Czy w Polsce potrzebna jest urzędowa digitalizacja "informacji o prawie"?
 • Czym jest "informacja o prawie"?
 • Informacja o obowiązującym prawie w postaci elektronicznej dostarczana przez władze publiczne. Stan obecny
 • Postać elektroniczna jako przesłanka czytelności prawa dla obywateli
 • Zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - warunki prawne i organizacyjne uruchomienia elektronicznych dzienników urzędowych przed 1 maja 2008 roku
Michał Bernaczyk
(CBKE - Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski)

13:50 Prezentacja: Outsourcing digitalizacji i elektronicznej archiwizacji dokumentów
 • Digitalizacja dokumentów w ujęciu procesowym
 • Zakres usług oferowanych przez KIR S.A.
 • Zastosowania elektronicznych archiwów dokumentów w administracji - doświadczenia KIR S.A.
Mariusz Kopniak
(Dyrektor Wydziału Procedur i Produktów Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.)

14:20 Przerwa, konsultacje w stoiskach firm
14:50 Wykład: Podania w formie dokumentu elektronicznego
 • Standard dokumentu elektronicznego (czy są jakieś drzwi do wyważenia)
 • Formularze a dostępność usług społeczeństwa informacyjnego czyli słów kilka o web accessibility
 • Czy zawsze konieczne jest podpisanie elektronicznego podania bezpiecznym podpisem elektronicznym?
 • Dla kogo elektroniczna skrzynka podawcza za 32 tyś. złotych za sztukę?
Piotr Waglowski
(Vagla.pl)

15:30 Dyskusja panelowa: To co w obiegu e-dokumentu jest najbardziej istotne i dostępne już teraz
 • Strony HTML - generowanie dokumentów
 • Elektroniczne skrzynki nadawczo-podawcze
 • Digitalizacja dokumentu w kancelarii urzędu
 • Przekazywanie e-dokumentu do własnego archiwum elektronicznego
 • Skierowanie danych (e-dokumentów) do archiwum państwowego
dr Kajetan Wojsyk, Kazimierz Schmidt
16:10 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Iwona Kornet

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78