centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.10.2006 Koordynator: Iwona Kornet

PROGRAM

Poprawa efektywności obsługi klientów sektora energetycznego, używanie nowoczesnych narzędzi informatycznych służących kontaktom z klientem, aspekty informatyczne służące budowaniu relacji z klientami to obszar zasięgu konferencji.
Konferencja jest kierowana do prezesów, dyrektorów, dyrektorów finansowych, analityków i specjalistów ds. informatyki spółek dystrybucyjnych i zakładów energetycznych.

26 października 2006 r.
10:00 Wykład: Techniki informatyczne w obsłudze relacji z korporacyjnym oraz indywidualnym klientem energetyki i gazownictwa
 • Omówienie systemów informatycznych stosowanych w obsłudze klientów
 • Spojrzenie na wpływ zmian otoczenia teleinformatycznego na oczekiwania klientów
 • Omówienie wybranych technik, przeznaczonych do tworzenia systemów informatycznych dla przedsiębiorstw - zgodnych z koncepcjami SOA (Service Oriented Architecture) i Web services
 • Wskazanie aspektów pozatechnicznych istotnych przy tworzeniu systemów dla obsługi klientów
 • Wyobrażenie przyszłych potrzeb, których zaspokojenie jest możliwe dzisiejszymi środkami technicznymi
dr inż. Jacek Wytrębowicz
(Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej)
10:30 Wykład: Biling energetyczny - optymalizacja działania systemów bilingowych w warunkach szybkich przemian strukturalnych i własnościowych
 • Konsekwencje uwolnienia rynku energii dla Spółek Dystrybucyjnych
 • Wirtualny klient
 • Pozycjonowanie się systemu bilingowego w obsłudze klienta
 • Biling "ODCHUDZONY"
 • Modele rozwiązań systemów bilingowych
Hieronim Szwabowski
(K.E. ENERGA S.A., ZE Koszalin)
11:10 Prezentacja sponsorska: Obsługa Klientów TPA i Partnerów Biznesowych w dobie deregulacji Rynku Energii i Gazu
 • SPIN S.A. jako istotny dostawca rozwiązań informatycznych dla sektora Utilities
 • Modele współpracy Partnerów Biznesowych
 • Procesy obsługi Klientów TPA
 • Standaryzacja Procesów wymiany informacji
Maciej Lasota
(SPIN S.A.)
11:50 Przerwa, poczęstunek
12:15 Case study i wykład: Zmiana priorytetów w organizacji jako skutek implementacji Call Center w energetyce; elektroniczne biuro obsługi klienta - aspekty informatyczne budowania relacji z klientem - na wybranych przykładach
 • Znaczenie obsługi klienta
 • Obsługa klienta w firmie - Call Center, e-BOK
 • Specyfika obsługi klienta w branży energetycznej
 • Stworzenie koncepcji informatycznej (Call Center, e-BOK)
 • Postawy do wdrożenia rozwiązań informatycznych
Prezentacja rozwiązań informatycznych, gdzie odpowiemy na pytania:
 • dlaczego taka technologia?
 • jakie zastosowaliśmy mechanizmy wymiany informacji?
 • dlaczego jest to rozwiązanie branżowe?
Alicja Maria Kędzia, Sławomir Antoniewicz
(KE ENERGA)
12:50 Prezentacja: Portalowy dostęp do repozytorium danych billingowych - IBM Content Management

Wykorzystanie IBM Content Mnagement do budowy repozytorium przechowującego dokumenty drukowane przez systemy billingowe. System może udostępniać dane wykorzystywane w wewnętrznym i zewnętrznym obiegu np. poprzez portal.

Tomasz Mikołajczyk, Grzegorz Kubiak
(CK ZETO S.A.)
13:20 Prezentacja: System prezentacji i inicjacji płatności faktur elektronicznych EBPP
 • Płatności masowe
 • Instrumenty płatnicze dedykowane masowym płatnościom
 • EBPP Electonic Bill Presentment and Payment - ogólne zasady funkcjonowania oraz zestawienie korzyści
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa SA operatorem systemu EBPP
 • Szczegóły projektu
dr Tomasz Jończyk
(Krajowa Izba Rozliczeniowa SA)
13:50 Przerwa
14:10 Prezentacja: Systemy Business Intelligence w przedsiębiorstwach energetycznych

Uwolnienie rynku energii elektrycznej to nowe szanse, ale też nowe wyzwania dla przedsiębiorstw energetycznych. W obliczu 1 lipca 2007 coraz częściej pojawia się pytanie: co można zrobić by jak najlepiej wykorzystać szansę zdobycia nowych odbiorców i jednocześnie nie stracić tych, z którymi obecnie współpracujemy? Kluczem do odpowiedzi na postawione pytanie jest inteligentne wykorzystanie informacji o odbiorcach, która jest gromadzona w systemach informatycznych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo. Odpowiedzią na problemy dotyczące niespójności danych, długiego oczekiwania na raporty i właściwej dystrybucji uzyskanej wiedzy jest wykorzystanie systemów business intelligence wykorzystujących technologię tematycznych hurtowni danych.

Janusz Jasik
(Konsultant, systemy Business Intelligence Comarch S.A.)
14:40 Prezentacja: Awaria!!! Antidotum na masowe połączenia przychodzące
 • potrzeba - wpływ awarii sieci energetycznej na pracę call center
 • trendy na rynku
 • rozwiązanie - platforma Altar IVR
 • korzyści - główne argumenty i profity zastosowania Altar IVR
Gerard Bernat
(Dyrektor Produktów Contact Center Altar Sp. z o.o.)
15:10 Prezentacja: Faktura elektroniczna - e-podpis, dystrybucja i archiwizacja

Wprowadzenie do obrotu gospodarczego faktur w formie elektronicznej niewątpliwie jest możliwe dzięki wykorzystaniu podpisu elektronicznego, jednak posługiwanie się e-fakturą w obrocie gospodarczym wymaga czegoś więcej.
Systemy obsługi e-faktur, to nie tylko urządzenia do elektronicznego podpisywania dokumentów. To także narzędzia do masowej dystrybucji e-faktur, ich długoterminowej archiwizacji oraz utrzymania wartości dowodowej w dowolnie długim okresie przechowywania.

Maciej Piekarski
(Unizeto Technologies S.A.)
15:40 Wykład: Problemy ochrony baz danych osobowych - klientów BOK.
Andrzej Krasuski
(CMS Cameron McKenna)
16:15 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji -
- proszę o kontakt Iwona Kornet

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78