centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 20.11.2007 Koordynator: Agnieszka Rożko

PROWADZENIE OBRAD: dr Wojciech R. Wiewiórowski, Uniwersytet Gdański, Pracownia Informatyki Prawniczej

PROGRAM

20 listopada 2007 r.
10:00 Wykład: Konieczność dostosowania się przez instytucje/firmy do wymagań prawnych, jako najważniejszy powód podejmowania działań związanych z bezpieczeństwem informacji. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji, wynikające ze stosowania nowych technologii IT. Zarządzanie w firmie ryzykiem naruszania bezpieczeństwa informacji przez dostawców technologii, kontrahentów i klientów
Robert Kośla
(z-cy Dyrektora ds. Systemów SIS II i VIS Władzy Wdrażającej Programy Europejskie MSWiA)
10:30 Wykład: Polityka Bezpieczeństwa Informacji jako kluczowy element systemu informatycznego
 • Pojęcie polityki bezpieczeństwa informacji
 • Wartość informacji a ryzyko
 • źródła zagrożeń systemów informatycznych
 • Metodyka ochrony informacji
 • Zalecane środki bezpieczeństwa
 • Dokument Zasad Bezpieczeństwa
 • Wdrażanie systemu zabezpieczeń
 • Aspekty ekonomiczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemu informatycznego
Krzysztof Młynarski
(Teleinformatica)
11:15 Wykład: Odpowiedzialność prawna za posiadanie narzędzi i danych służących do nieuprawnionego dostępu do informacji
dr Wojciech R. Wiewiórowski
(Uniwersytetu Gdańskiego, Pracownia Informatyki Prawniczej)
11:45 Wykład i dyskusja: Powierzenie (outsourcing) przetwarzania danych osobowych
 • Status administratora danych i przetwarzającego (processor'a) w procesach przetwarzania danych osobowych
 • Warunki powierzenia - treść umowy powierzenia przetwarzania danych
 • Szczególne sytuacje powierzenia (podpowierzenie, powierzenie łączone z administrowaniem danymi, powierzenie w ramach grupy kapitałowej)
 • Odpowiedzialność administratora i processor'a w świetle orzecznictwa sądowego
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Specyfika statusu firmy/instytucji, która pełni podwójną funkcję administratora danych oraz procesora
 • Dopuszczalne przypadki
 • Obowiązki i uprawnienia firmy o podwójnym statusie
 • Odpowiedzialność za działania w podwójnej roli
mec. Andrzej Krasuski
(Kancelaria Prawna CMS Cameron McKenna)
13:10 Prezentacja: Oprogramowanie wspomagające utrzymanie polityki bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - nadawanie upoważnień i uprawnień
 • Nadzorowanie obszaru przetwarzania danych osobowych
 • Dokumentacja struktury zbiorów oraz przepływu danych pomiędzy zbiorami
 • Automatyzacja procesu nadzorowania przetwarzania danych osobowych
Tomasz Kasprzak
(Konsultant, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.)
13:40 Prezentacja: "Taśma" wiecznie żywa, czyli inne spojrzenie na backup i archiwizację informacji i danych osobowych
 • Po co zabezpieczać informacje
 • Sposoby utraty informacji
 • Metody zabezpieczenia informacji
 • Taśma, jako najlepsze rozwiązanie do zabezpieczenia informacji
 • Zaprezentowanie rozwiązań taśmowych
Arthur Kilian
(Dyrektor Sprzedaży na kraje Europy Wschodniej, TANDBERG DATA GmbH)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Implementacja zasad ochrony danych osobowych w systemach informatycznych z wykorzystaniem norm branżowych
Adam Gałach
(Galach Consulting)
15:10 Wykład i dyskusja: Specyfika ochrony danych osobowych w Internecie. Problem naruszeń prywatności przez systemy wyszukiwawcze, na tle sporu pomiędzy Komisją Europejską a Google
mec. Xawery Konarski
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki)
16.00 Wykład: Ochrona baz danych, eksploatowanych w Internecie - orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów krajowych
mec. Roman Bieda
(Kancelaria Prawna Kuczek, Maruta i Wspólnicy)
16.30 Zakończenie Forum, rozdanie Certyfikatów Udziału

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE FORUM
- proszę o kontakt - Agnieszka Rożko

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78