centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 06.12.2007 Koordynator: Iwona Nowosielska

PATRONAT: Związek Banków Polskich

Prowadzenie obrad: Remigiusz Kaszubski, Związek Banków Polskich

PROGRAM

6 grudnia 2007 r.
10:00 Wykład inauguracyjny: Wielokanałowość sprzedaży usług - podstawą rozwoju działalności bankowej
 • Rodzaje bankowości ze względu na kontakt z klientem
 • Rodzaje bankowości w podziale na klientów
 • Kanały dystrybucji usług w związku z rodzajami bankowości
  • Bankowość tradycyjna
  • Bankowości elektronicznej
 • Przyszłość bankowości - kierunki rozwoju
  • Bankowość będzie się rozwijać dwutorowo
  • Podstawowe znaczenia będzie miał podział na bankowość doradczą bezpośrednią i elektroniczną (samoobsługową)
  • Stosowane będą różne kanały dystrybucji usług bankowych w zależności od kategorii klienta
  • Bankowość elektroniczna zdominuje usługi płatnicze
  • Bankowość mobilna i biometria będą nowymi motorami bankowości elektronicznej
  • Pieniądz elektroniczny upowszechni się w Polsce w związku z Euro 2012
Dr Remigiusz Kaszubski
(dyrektor w Związku Banków Polskich)

11:00 Wykład: Rola CRM w marketingu relacyjnym bankowości wielokanałowej
 • Istota CRM: czym jest CRM a czym nie jest, czyli mity i fakty CRM
 • CRM, marketing baz danych, komunikacja z klientem czyli filary CRM
 • Konstrukcja CRM
 • Marketing Relacyjny jako serce CRM: typologia strategii związków z klientami, warunki realizacji marketingu partnerskiego, czynniki wpływające na lojalność klienta banku
 • Bariery marketingu partnerskiego, czyli gdy firma wie o nas za dużo
prof. Krzysztof Opolski
(Uniwersytet Warszawski)

11:40 Prezentacja sponsora konferencji: Rozwiązania e-banking w oparciu o platformę Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • zastosowanie platformy Office SharePoint Server w ramach bankowości elektronicznej
 • obsługa procedury e-kredyt jako przykładowej usługi oferowanej w ramach platformy e-banking
 • poprawa procesu analizy ryzyka dzięki zintegrowanym raportom
Dorota Bury
(Microsoft)

12:20 Przerwa, poczęstunek, konsultacje w stoiskach firm
12:50 Prezentacja: PayByNet jako niezbędny element bankowości elektronicznej
 • e-gospodarka i rynek e-commerce
 • Formy płatności internetowych
 • Przewagi systemu PayByNet
 • Szczegóły projektu
Tomasz Jończyk
(Dyrektor Departamentu Rozliczeń, Krajowa Izba Rozliczeniowa)

13:20 Prezentacja: Krajowy Rejestr Długów - elektroniczny system wymiany informacji gospodarczych
Eliza Białobrzewska
(Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Wdrożeń Krajowego Rejestru Długów)

13:50 Prezentacja: eArchiwum - efektywne źródło wzrostu konkurencyjności dla banków
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją bankową źródłem wzrostu konkurencyjności dla sektora bankowego
 • Na czym polega elektroniczne zarządzanie dokumentacją?
 • Procesy biurowe - studium strat wynikające z braku zastosowania elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • Charakterystyka celu zastosowania i analiza obszarów poprawy działania banków po zastosowaniu elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • Przykład - analiza efektywności ekonomicznej zastosowania elektronicznego zarządzania dokumentacją w banku
Mariusz Zychowicz
(Dyrektor Handlowy, Departament Sprzedaży, Krajowa Izba Rozliczeniowa)

14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Bank jako wirtualny operator GSM (MVNO). W jaki sposób można połączyć działalność bankową z usługami telekomunikacyjnymi
 • wirtualne sieci komórkowe
 • mobilna bankowość oraz m-płatności
Tomasz Kulisiewicz
(Stowarzyszenie Komputer w Firmie)

15:20 Wykład: Klient w banku - problemy prawne w przekazywaniu informacji o klientach i ochronie ich danych osobowych przy okazji bankowych działań wielokanałowych
mec. Piotr Bodył Szymala
(Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Bank Zachodni WBK S.A.)

16:00 Zakończenie Forum

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE FORUM
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78