centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.02.2007 Koordynator: Iwona Kornet

Sprawozdanie

III edycja konferencji E-DYREKTOR została poprowadzona przez dr Tomasza Rostkowskiego z Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH. W kuluarach swoje stoiska miały trzy firmy: Sage Symfonia Sp. z o.o., Wolters Kluwer Sp. z o.o. ze swym serwisem HR oraz Macrologic S.A..

Jako pierwsza wystąpiła dr Ewa Banachowicz z Deloitte z tematem wykładu "Koncepcja zarządzania kapitałem ludzkim z wykorzystaniem systemu informatycznego". Funkcja personalna jest zdecydowanie niedoceniana na naszym rynku. Projekty robione są od środka, rzadko budowane są od koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. Zastanawiamy się najpierw nad tym jaki system ma być, a nie do czego ma służyć. Funkcja personalna niewątpliwie tworzy wartość firmy a jej najważniejszym ogniwem jest strategia HR-u, na samym końcu zaś infrastruktura i system informatyczny. Głównymi zadaniami w procesie transformacji funkcji personalnej jest kolejno: budowanie modelu organizacyjnego, procesy, wytworzenie obszarów zainteresowania, przyjrzenie się temu jak ma wyglądać struktura HR-u oraz wybór narzędzi.

Pan Tymoteusz Chmielewski z firmy K2 Internet SA wygłosił prezentację sponsorską na temat "Kompleksowego zarządzania rozwojem i kompetencjami pracowników w oparciu o platformę Microsoft Office System 2007". HR web istnieje w sieci informatycznej i ma wiele serwisów. Na stronie korporacyjnej znajduje się m.in. część samoobsługowa portalu, informacje o tym, co dzieje się aktualnie w firmie. Ciekawą funkcją jest możliwość śledzenia własnej ścieżki kariery i jej planowanie, np. profil danego stanowiska - znajdują się tam wszelkie niezbędne informacje dotyczące pożądanych cech zarówno intelektualnych jak i osobowościowych. Prócz tego możemy sami sobie planować własną karierę poprzez planowanie szeregu szkoleń. HR web został wyposażony także w funkcję szybkiego kontaktowania się z ludźmi za pomocą komunikatora.

W dalszej kolejności, Pan Marcin Wierzbicki z Macrologic S.A. poruszył temat "Od ewidencji i rozliczania pracowników do zarządzania rozwojem ludzi - "miękki HR" w rozwiązaniu Xpertis Personel". Z punktu widzenia kierownika, Xpertis dostarcza tylko takich informacji, na które zostanie wyrażona zgoda. Możemy bez problemu zablokować dostęp do informacji o pracowniku, który nie jest podległy danemu kierownikowi, natomiast zawsze będziemy mieli dostęp do pełnych danych o naszym zespole. System odznacza także informacje kogo dzisiaj nie ma w pracy oraz kto zastępuje daną osobę. Technologia ta umożliwia zbudowanie jednego uniwersalnego i jednolitego systemu wiedzy dla firmy. System skutecznie wspomaga pozyskiwanie, gromadzenie i obieg informacji bez konieczności większego angażowania pracowników w obsługę systemu. Wykorzystuje zaawansowane możliwości tworzenia obiegu dokumentów i przepływu pracy w strukturach rozproszonych.

W drugiej części, Pani Anna Dobieszewska z Polskiej Telefonii Cyfrowej wykładała na temat "Technologii IT w optymalizacji procesów kadrowych. Usprawnienia funkcjonowania pracy działów personalnych poprzez wykorzystanie oprogramowania". System wsparcia działań Departamentu Polityki Personalnej w PTC jest dowodem na duży potencjał technologii IT we współczesnym HR, nastawionym na aktywne i strategiczne wsparcie organizacji w osiąganiu celów biznesowych. System SAP HR oprócz tradycyjnej administracji danymi pracowników i szkoleń, posiada moduł służący do tzw. "miękkiego HR-u" - jest nim Personnel Development. Zawiera funkcje planowania rozwoju jak i dane o byłych pracownikach. Program Rozwoju i Oceny Efektywności Pracowników jest jednym z ważniejszych elementów prowadzonej polityki personalnej. Program Wsparcia Innowacyjności Eureka umożliwia pracownikom podzielenie się z innymi swoimi pomysłami. Na liście wcześniej zgłoszonych pomysłów każdy może sprawdzić, jaki jest ich bieżący status oraz jakie są opinie komisji ekspertów co do pomysłu.

Pani Dominika Ludwiczak z Sage Symfonia Sp. z o.o. wykładała na temat "Historii pewnego internetu - co się może zmienić w organizacji..." Nie ulega wątpliwości, iż obecnie nie wyobrażamy sobie życia bez internetu oraz szeregu możliwości technologicznych IT. Internet przede wszystkim poprawił budowę społeczności w firmie, jest miejscem w którym to możemy znaleźć wszystkie najnowsze informacje, zarówno globalne jak i lokalne. Każdy dział ma swoją stronę z ograniczonym dostępem dla innych w Intra.net który obsługuje Sage Symfonia Sp. z o.o. W ogromnym stopniu system ten poprawił komunikację w firmie. Znajduje się w nim m.in. Centrum Zarządzania Produktem z którego dowiadujemy się o wszystkim co jest istotne dla handlowca, wdrożeniowca o produkcie. Intra.net obniżył zasadniczo koszty, które wystarczą na danie pół etatu nowemu pracownikowi.

Pan Bogdan Ciszewski z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadził wykład na temat "Systemu rozwoju kadr, wspomaganym przez informatyczny system zarządzania szkoleniami". Celem strategicznym w rozwoju kadr jest przekształcenie firmy w organizację "uczącą się" tzn. efektywnie wykorzystując wszelkie możliwe zasoby wiedzy. Zdefiniowany proces rozwoju kadr jest skomplikowanym systemem, wymagającym informatycznego wsparcia. Zaprojektowano szereg specjalnych programów szkoleniowych adresowanych do najwyższej kadry kierowniczej, menedżerów HR i menedżerów szkoleń oraz trenerów wewnętrznych. System zarządzania szkoleniami w PKP PLK zaowocuje wieloma korzyściami, m.in. ekonomicznymi, jakościowymi jak zmiana stylu zarządzania oraz funkcjonalnymi. W obszarze HR-u system daje możliwość szerokiej analizy działalności w zakresie rozwoju kadr. W przyszłości planowane są rozszerzenia dostępu do systemu m.in. w obszarze kadry menadżerskiej, oraz rozwój jego funkcjonalności i powiązanie z innymi systemami zarządzania.

"Zatrudnianie najlepszych z Serwisem HR - procedury i analizy z zakresu rekrutacji i selekcji" zaprezentować Pan Piotr Zając z Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Serwis HR jest publikacja, na która składa się prawo pracy, ubezpieczenia społeczne oraz zagadnienia tzw. "miękkiego" HR począwszy od rekrutacji i selekcji, poprzez ocenę, szkolenia i rozwój aż do zwolnienia pracownika. Narzędziami wspomagającymi rekrutację i selekcję są głównie testy oraz wybór metod i technik selekcji, procedura przygotowania oceny kompetencji pracowników metodą Assessment Centre, zatrudnienie. Serwis HR prowadzi z dużą dokładnością przez proces rekrutacji, selekcji i zatrudnienia. Oferuje wiele metod i technik selekcji oraz gwarantuje zatrudnienie pracownika z obowiązującym prawem. W Serwisie HR znajduje się ok. 150 przykładowych opisów stanowisk oraz ok. 40 profili stanowisk. Do każdego z nich określane są wymagania kompetencyjne dotyczące znajomości j. angielskiego.

Pan Andrzej Amanowicz, Dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży Aplikacji Oracle przedstawił temat "Samoobsługa pracownicza - praktyczne zastosowanie i wynikające z tego korzyści na przykładzie Oracle". Kompleksowa strategia zarządzania kadrami za pośrednictwem internetu gwarantuje, że wszystkie działania związane z kadrami będą realizowane online, w ramach jednego, spójnego systemu kadrowego. Samoobsługa pracownicza daje wiele korzyści firmie, np. obserwuje się większą czytelność procesów, lepszą komunikację jak i zmniejszenie kosztów. Pracownicy Oracle wykorzystują aplikacje samoobsługowe m.in. do przeglądania i aktualizowania danych osobowych oraz obsługi wniosków urlopowych. Także rozliczenie wydatków pracowniczych odbywa się z wykorzystaniem aplikacji samoobsługowej. Daje to pełną świadomość pracownika na jakim etapie jest jego rozliczanie wydatku. Dzięki aplikacji do obsługi szkoleń, pracownik ma możliwość wpływania na swój rozwój zawodowy, ma większą świadomość jakie oczekiwania stawia mu przełożony.

Pan Marek Graczyk z Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami wykładał na temat "Informatycznych systemów HR a optymalizacji procesów biznesowych i ogólnego zarządzania firmą". Program Informatyka i Ludzie został stworzony, aby zwiększyć zaufanie specjalistów HR do rozwiązań IT, wskazać funkcjonalne i godne zaufania oprogramowanie, informować potencjalnych użytkowników o walorach oraz po to, by prowadzić porównanie cech użytkowych poszczególnych programów. Na poziomie optymalizacji biznesowej rozwiązania IT dla HR dążą do tego, aby całość była szybka, łatwa i tania. Obecne trendy kierują nas w stronę nowych obszarów, zmian w organizacjach oraz do coraz to prostszych systemów, ale jednocześnie bardziej złożonych.

Dr Tomasz Rostkowski z Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH poprowadził ostatni wykład na temat "Zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji". Obecnie jest kilka głównych wyzwań w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Są nimi: wdrożenie koncepcji zarządzania talentami w organizacji, konieczność wzrostu zaangażowania pracowników i wzrostu ich produktywności, rozwój umiejętności przywódczych na wszelkich szczeblach organizacji, wykorzystanie najnowszych technologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Skuteczne zarządzanie talentami w Polsce jest wielkim wyzwaniem. Jedną z istotniejszych korzyści wynikających ze stałości pracowników jest zagwarantowanie bezpieczeństwa biznesowi. Jednym z największych wyzwań z sytuacji trudnego dla pracodawców rynku pracy jest powiązanie wzrostu efektywności ze wzrostem wynagrodzeń, który jest nieuchronną konsekwencją wyjazdów Polaków za granicę.

Wśród uczestników zostały rozlosowane nagrody:
- dwa pendrive'ry ufundowane przez firmę Macrologic S.A.
- trzy książki "Kompetencyjne systemy ocen pracowników" autorstwa Małgorzaty Sidor - Rządkowskiej ufundowane przez firmę Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
- pięć kompletów zestawów gadżetów - każdy z nich zawiera skórzany wizytownik, filiżankę i długopis ufundowane przez firmę Sage Symfonia Sp. z o.o.

Opracowanie: Dział Public Relations CPI

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78