centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.03.2007 Koordynator: Agata Fiech

Z dniem 1 stycznia 2007 Carolina Medical Center i Centrum Promocji Informatyki podjęły decyzję o rozpoczęciu współpracy w mającej na celu stworzenie Centrum Edukacji Medycznej. Niniejsza konferencja jest kolejnym przedsięwzięciem tej wspólnej inicjatywy.

Zamysłem seminarium jest odpowiedź na piętrzące się pytania - w jakim kierunku powinna zmierzać informatyzacja polskiej służby zdrowia, jak optymalizować koszty przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług oraz jak skutecznie integrować wszystkie te działania.
Konferencja skierowana jest do lekarzy, kierowników działów informatycznych oraz menedżerów publicznych i niepublicznych placówek medycznych. Przy współpracy z ekspertami, teoretykami i praktykami przedsięwzięć informatycznych dla medycyny postaramy się wzbogacić wiedzę słuchaczy o cenne spostrzeżenia na temat złotego środka w efektywnym i funkcjonalnym rozwoju infrastruktury informatycznej opieki zdrowotnej.

PROGRAM

27 marca 2007 r.
10:00 Wykład: Normy i standardy w systemach informatycznych ochrony zdrowia
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM)
 • Formalizacja zapisu danych medycznych
 • Standardy i normy w EDM
 • Uczestnictwo w procesach uzgodnieniowych
dr Adam Kozierkiewicz
(Instytut Zdrowia Publicznego CMUJ; Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia)
10:40 Wykład: Dokumentacja medyczna prowadzona w formie elektronicznej - analiza prawna Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2007 w kontekście zasady "neutralności technologicznej państwa"
 • Warunki sporządzania i utrwalania dokumentacji medycznej na elektronicznych nośnikach informacji
 • Jaki podpis elektroniczny może być zastosowany do podpisania EDM
 • Ochrona danych osobowych
 • Backup i archiwizacja dokumentacji
Piotr Waglowski
(członek Rady Informatyzacji, VaGla.pl)
11:20 Wykład: Kilka zagadnień praktycznych związanych z upływem w dniu 28.06.2007 r. vacatio legis w odniesieniu do Rozd.7 w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia i konsekwencje tego terminu dla funkcjonowania systemów informatycznych w jednostkach medycznych.
 • Opcje integracji archiwalnej dokumentacji papierowej
 • Reżim dołączania bieżących dokumentów fizycznych
 • Ograniczenia przekazywania dokumentacji elektronicznej
 • Przechowywanie dokumentacji a skutki upływu czasu
 • Skutki powołania norm polskich i norm międzynarodowych
 • Zasady dostępu do dokumentacji elektronicznej
 • Audyt polityki bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych
dr Robert Mołdach
(prezes Zarządu Sport Medica)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Optymalizacja kosztów i zarządzanie procesami w placówce medycznej
 • Zakłady opieki zdrowotnej - podział ze względu na właściciela i sposób organizacji
 • Płatnicy i świadczeniodawcy - czy mamy rynek usług zdrowotnych?
 • SPZOZ - przedsiębiorstwo czy jednostka budżetowa?
 • Przychody i koszty działalności - na co mamy wpływ?
 • Co i jak optymalizować?
 • Narzędzia informatyczne
 • Zarządzanie firmą poprzez zarządzanie procesami
Janusz Atłachowicz
(wiceprezes Stowarzyszenia Pracodawców Ochrony Zdrowia, dyrektor szpitala powiatowego w Rawiczu)
13:00 Prezentacja: Optymalizacja kosztów i zarządzanie procesami w placówce medycznej na przykładzie szpitala w Aachen
 • Wyzwania stojące przed menadżerami służby zdrowia w zakresie zarządzania
 • Bariery we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w służbie zdrowia
 • Przykład wdrożenia rozwiązania informatycznego w Szpitalu Klinicznym Aachen
 • Sposoby mierzenia efektywności wdrożenia systemu i uzyskane korzyści
 • Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych przez polską służbę zdrowia
dr Grzegorz Rawicz-Mańkowski
(Dyrektor Marketingu, SAS Institute Polska)
13:30 Prezentacja: Outsourcing usług informatycznych dla służby zdrowia
 • Co to jest outsourcing w informatyce (pełny, częściowy)
 • Tendencje w Unii Europejskiej
 • Typowy dzień współpracy na zasadach outsourcingu
 • Zalety i wady outsourcingu IT
 • Pytania i odpowiedzi
Piotr Popławski
(Prezes Zarządu Support Online SP. z o.o.)
14:00 Wykład: Bezpieczeństwo informacji medycznej w świetle normy ISO IEC 27799 a przepisy ustawy o wymaganiach minimalnych dla systemów informatycznych
 • Potrzeba wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w służbie zdrowia
 • Szczególne okoliczności związane z technikami informatycznymi w publicznej i prywatnej służbie zdrowia
 • Rodzina norm ISO IEC 27000 - podstawa dla wdrażania systemów
 • Rozszerzenia zawarte w propozycji normy EN ISO 27799
 • Ocena ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji w służbie zdrowia - czynniki ryzyka
 • Zagrożenia bezpieczeństwa informacji specyficzne dla służby zdrowia
dr Andrzej Niemiec
(rzeczoznawca PTI, ekspert KT PKN)
14:40 Przerwa
15:00 Wykład: Modele rozwiązań informatycznych w zarządzaniu placówkami medycznymi a program e-Zdrowie
 • Stan informatyzacji placówek medycznych, projekty czy programy
 • Informatyzacja komórek organizacyjnych - wyspy informatyczne
 • Modelowanie procesów, modele referencyjne
 • Standardy implementacyjne wyjątek czy norma w rozwiązaniach informatycznych dla szpitali
 • Jak integrować rozwiązania wyspowe w oparciu o technologie SOA
 • Jakie projekty w programie e-Zdrowie, szansa na poprawę efektywności IT
dr inż. Kazimierz Frączkowski
(Instytut Informatyki Stosowanej, ekspert Sieci e-Zdrowie DCZT)
15:40 Wykład: Fundusze Unijne dla jednostek ochrony zdrowia w latach 2007 - 2013. Potencjalne szanse pozyskania środków finansowych z uwzględnieniem doświadczeń okresu 2004 - 2006
 • Doświadczenia Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego z pozyskiwania funduszy w latach 2004 - 2006
 • Możliwości wsparcia finansowego z funduszy europejskich w nowym okresie programowania na lata 2007 - 2013
  • Regionalne Programy Operacyjne
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: priorytet X i XIII
  • Mechanizm Finansowy Norweski oraz Mechanizm Finansowy EOG
  • Projekty szkoleniowe (tzw. "miękkie"): Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Potencjalne możliwości wsparcia finansowego dla projektów z zakresu telemedycyny oraz e-zdrowia - podsumowanie różnych mechanizmów finansowych
Wojciech Homola
(Prezes Dolnośląskiego Medycznego Parku Informatycznego)
16:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów, losowanie upominków
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78