centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.05.2007 Koordynator: Iwona Kornet

Celem konferencji jest zaprezentowanie korzyści z zarządzania zorientowanego na procesy, a także poznanie technik i narzędzi do modelowania i dokumentowania procesów w organizacjach. Poznanie i zrozumienie specyfiki pracy jaką jest modelowanie procesów, nabycie umiejętności identyfikowania procesów gospodarczych i ich optymalizacji, umiejętności dokumentowania decyzji organizacyjnych, a także analiza i dokumentowanie wymagań na systemy informatyczne.

Konferencja adresowana jest do każdego kto ma do czynienia z modelowaniem procesów zarówno jako wykonawca, jak i odbiorca projektu: analitycy i konsultanci, kadra kierownicza, osoby zaangażowane we wdrażanie norm jakości, analitycy opracowujący wymagania na systemy IT, wszystkie osoby odpowiedzialne za reorganizacje w swoich firmach.

PROGRAM

15 maja 2007 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Wdrożenie metod zarządzania zorientowanych na procesy biznesowe. Metodologie procesowe w realiach polskiego rynku IT
prof. dr hab. Mariusz Flasiński
(Kierownik Katedry Systemów Informatycznych, Wydział Zarządzania, UJ)
10:40 Wykład: Zbudowanie modelu firmy jako warunek optymalizacji procesów biznesowych. Trzy elementy modelowania organizacji gospodarczej
  • Model biznesowy
  • Mapa procesów biznesowych
  • Mapa przepływu pracy (procedury, workflow dla poszczególnych procesów), semantyka i syntaktyka modeli jako miernik jakości modelowania
Jarosław Żeliński
(analityk biznesowy, IT Consulting)
11:30 Przerwa, poczęstunek
12:00 Wykład: Zarządzanie ryzykiem w projektach wdrożeniowych systemów informatycznych, optymalizujących procesy biznesowe
Jarosław Żeliński
(analityk biznesowy, IT Consulting)
12:40 Prezentacja: Zarządzanie procesami to nie tylko dokumentowanie procedur - czyli o różnych scenariuszach wykorzystania procesów
Michał Kossowski
(prezes zarządu, BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o.)
13:10 Wykład: Oceny zdolności firmy do wdrożenia BPM
Piotr Szynkiewicz
(Akademia Zarządzania)
13:50 Przerwa
14:20 Dyskusja panelowa: Ocena zdolności firm do wdrażania zarządzania procesowego. Warunki i ograniczenia w stosowaniu BPM - metody zarządzania zorientowane na procesy. Bezpieczeństwo systemów informatycznych a stabilność procesów biznesowych
Moderatorzy: Piotr Szynkiewicz (Akademia Zarządzania), Jarosław Żeliński (IT Consulting)
15:00 Wykład i dyskusja: Dlaczego BPMN?
Celem tego referatu nie jest nauczenie BPMNu, ale ułatwienie podjęcia decyzji:
  • Czy wchodzić w BPMN
  • Jeśli tak, to dlaczego?
a przy okazji
  • Pokazanie jak wygląda BPMN
  • Kto za nim stoi (ważne dla decyzji)
  • Czym nie jest BPMN
  • Co daje ustandaryzowane modeli w BPMNie
Piotr Biernacki
(MGX Infoservice)
16:00 Zakończenie konferencji
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78