centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24.01.2007 Koordynator: Iwona Kornet

Sprawozdanie

24 stycznia 2007 roku odbyło się III seminarium z cyklu Informatyki Korporacyjnej, którego tematem przewodnim były narzędzia informatyczne w funkcjonowaniu kancelarii prawnych. Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią Sylwię Kotecką z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, działającego przy Uniwersytecie Wrocławski.
W kuluarach seminarium swoje stoiska miały:
- dwa czasopisma wydawnictwa INFOR: "Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce" oraz "Prawo Spółek, komentarze, praktyka, orzecznictwo"
- Wydawnictwo C.H. Beck
- oraz firma Softlab Trade Sp. z o.o.

Wykład wprowadzający wygłosił mec. Xawery Konarski z Kancelarii Prawnej Traple, Konarski, Podrecki a jego tematem była "Reklama usług prawnych, a ograniczenia w możliwościach przesyłania niezamówionych informacji handlowych - elektroniczny marketing, usług kancelarii i biur prawniczych". Zgodnie z literą prawa, zanim wyślemy drogą elektroniczną informację handlową, czy też tak popularny w dzisiejszych czasach newsletter, musimy uzyskać od odbiorcy stosowną zgodę. Uczestnicy seminarium dowiedzieli się, że ustawodawca zrobił błąd, iż nie rozdzielił spamu od informacji nie zamówionej. Stanowi to główny problem z którym powinniśmy walczyć, chociażby z powodu rozróżnienia tych dwóch, jakże różnych nośników przekazu informacji.

Prof. Józef Oleński z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił temat "Infrastruktury informacyjnej państwa prawa (systemy informacyjne wspomagające państwo prawa i prawników, dostęp do rejestrów, baz danych administracyjnych i katastralnych)". Art. 2 Konstytucji RP mówi, iż Polska jest demokratycznym państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Ze względu na bezpieczeństwo, przekazywane nam informacje przez internet powinny być przede wszystkim użyteczne, sprawdzone i rzetelne. Ponadto powinno się oddzielić informacje nie spełniające kryterium użyteczności społecznej. Kluczową sprawą są dobre normy informacyjne. Za przykład może posłużyć Skandynawia, w której to obowiązuje zaledwie jeden identyfikator tożsamości, gdy u nas mamy ich co najmniej kilka. Niestety prawo nadal jest tworzone tak, jakbyśmy wciąż mieli do czynienia nie z informatyzacją dokumentów, a papierem. Przed nami stoi bardzo ważne zadanie, by doprowadzić do harmonii prawo, z tym co dają nam nowe technologie, aby informatyzacja służyła wszystkim jak najlepiej.

W dalszej kolejności firma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. za sprawą Radosława Łukasika - zaprezentowała temat "Połączenie informacji zawartej w Systemie Informacji Prawnej Lex z programem Kancelaria Prawna". Program ten jest nowoczesnym systemem informatycznym z zakresu prawa i informatyki z przeznaczeniem dla małych i dużych kancelarii prawnych. Podczas seminarium zademonstrowano w praktyce jego możliwości. Głównymi korzyściami wynikającymi z jego użytkowania jest: optymalizacja czasu pracy, większa efektywność działań, sprawna i profesjonalna obsługa klienta, dokładna i aktualna informacja, personalizacja oraz bezpieczeństwo. Program jest ciągle udoskonalany. Wkrótce ma być dołączona do niego możliwość mailingu.
Na początku drugiego cyklu seminarium dr Edward Görlich, i Dominik Sierpowski z TimeFrame Software (TFS) wygłosili prezentację na temat "Kompleksowego narzędzia informatycznego wspomagającego zarządzanie kancelarią w oparciu o zarządzanie dokumentami i czasem pracy". TimeFrame KANCELARIA (TFK) to nowoczesny system stworzony na potrzeby kancelarii prawnych. Program charakteryzuje się bardzo bogatą funkcjonalnością. Wyposażony jest w dwie wersje interfejsu użytkownika: aplikacyjna i WEB. Dzięki TFK, zdecydowanie można poprawić wyniki finansowe kancelarii kontrolując i wykorzystując zasoby ludzkie. System umożliwia kontrolę pracy "on line", a co za tym idzie pozwala uniknąć konfliktów i zbędnych nakładów finansowych. Dzięki niemu można wdrożyć ciekawe rozwiązania jak i dostosować je do własnych potrzeb.
Ryszard Jurczak z Mainframe Sp. z o.o. przybliżył nam tematykę "Elektronicznej archiwizacji dokumentów" za sprawą systemu do zarządzania i archiwizacji dokumentów HAMSTER. System został stworzony przede wszystkim dla małych i średnich firm, a jego ogromną zaletą jest możliwość łatwego i szybkiego, a przez to ekonomicznego, rozbudowania systemu, stworzenie nowych funkcji przydatnych dla użytkownika. Jest możliwe tworzenie aplikacji, także według naszych autorskich pomysłów. Dzięki tego typu rozwiązaniom, możemy swobodnie uzyskać dla siebie najlepsze rozwiązanie. System HAMSTER jest oparty o bazę danych z dostępem za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Firma skupiła się na bezpieczeństwie systemu i wprowadziła brak możliwości usuwania informacji oraz pełną rejestrację zdarzeń.
W dalszej kolejności Grzegorz Kalisiak z Softlab Trade Sp. z o.o. zaprezentował nam program dotyczący "Wspomagania rozliczenia kancelarii prawnych w nowoczesnym systemie informatycznym". I tak Softlab SQL jest zintegrowanym systemem ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Usprawnia i optymalizuje procesy gospodarcze w firmie oraz pozwala na szybką adaptację do modelu biznesowego każdej firmy. Cechuje go łatwy dostęp do zasobów informacyjnych. Ponadto ułatwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych, co w konsekwencji prowadzi do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Podczas prezentacji, słuchacze zostali zapoznani z możliwościami systemu.
W dalszym etapie konferencji, Pani Antonina Karczmarewicz z firmy ATRE S.C zaprezentowała nam system Kancelaria w temacie "Korzystanie z urządzeń mobilnych i narzędzi MS Office w kancelariach prawnych". Kancelaria jest systemem zarządzającym o ogromnych możliwościach. Wyróżnia się przejrzystym interfejsem, kompletem narzędzi niezbędnych w codziennej pracy prawnika. Nie stawia swoich klientów przed koniecznością zatrudnienia sztabu informatyków - jego obsługa jest bardzo prosta i szybka. System przede wszystkim ułatwia rejestrowanie spraw, prowadzenie rozliczeń i niezmiernie ułatwia zarządzanie. Najistotniejszą jego wartością jest to, iż program nie pozwala odejść z pracy pracownikowi z wiedzą - zostanie ona w pełni zachowana w kancelarii.

W trzeciej części seminarium, Przedstawiciel Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis Sp. z o.o. poruszył temat "Mobilności i personalizacji serwisu prawniczego jako narzędzia wspomagającego dostęp i zarządzanie informacją prawną, związaną z prowadzonymi sprawami" na przykładzie w pełni mobilnego programu LexPolonica Maxima. Program, który jest Serwisem Aktualności Prawnych gwarantuje dostęp tylko do interesujących nas informacji. Za jego sprawą przeglądamy m.in. strony www czołowych polskich gazet. Mamy dostęp do aktualnie opracowanych artykułów komentujących najważniejsze i bieżące zmiany w prawie oraz do najnowszych akt prawnych, orzeczeń wraz z praktycznymi wyjaśnieniami. Jako jedyna na rynku wyszukiwarka instytucji umożliwia odnalezienie właściwego dla danego miasta, gminy, czy nawet ulicy w danym mieście wydziału sądu, prokuratury, Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub urzędu skarbowego. Także i podczas tej prezentacji słuchacze mogli z bliska przyjrzeć się możliwością LexPolonica Maxima.
Kolejnym wykładem który wzbudził wśród uczestników owacje był temat związany z "Zapewnieniem bezpieczeństwa informacji w kancelarii prawniczej - poufność danych, integralność przetwarzania i dostępność informacji". Z daną tematyką zapoznał nas dr Andrzej Niemiec - biegły sądowy z zakresu Informatyki. Nie ulega wątpliwości, że dowództwo firmy powinno dokładnie sprecyzować jakie informacje, dane powinno się chronić aby miało to sens? Następnie robi się analizę tego co może zagrażać i dobiera się odpowiednie zabezpieczenie. W dalszej kolejności obserwujemy działanie wprowadzonego przez nas systemu ochrony i w miarę potrzeby dokonujemy jego poprawy na tej samej zasadzie. Niestety rośnie ilość przestępstw kartowych jak i związanych z obsługą klienta. Od niedawna stał się bardzo modny Phhishing, czyli kradzież osobowości, wynikająca często z naszej nieuwagi, braku wiedzy czy też omyłki wzrokowej (grafika strony www może doskonale zamaskować zagrażające nam teksty lub ukryte linki). W najbliższym czasie należy spodziewać się coraz bardziej zaawansowanych ataków z drugiej strony.
Jako ostatnia wystąpiła Sylwia Kotecka z tematem " Informatyczny obrót prawny - dokument elektroniczny w postępowaniu administracyjnym i sądowym". Zawieranie umów przez Internet staje się coraz częstszym procederem. Podstawę takiego stanu rzeczy dały m.in. przepisy Kodeksu cywilnego oraz zrównania danych elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym. Aby wnieść podanie czy inne pismo za pomocą poczty elektronicznej, musimy posiadać tzw. Elektroniczną skrzynkę podawczą oraz udostępnić zainteresowanym jej adres elektroniczny - na stronie BIP. Jeśli chodzi o pisma procesowe to wnosi się je na urzędowych formularzach lub na elektronicznych nośnikach, jeśli przepis szczególny tak stanowi. Regulacja ta nie daje możliwości wznoszenia pism procesowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Na samym końcu zostały rozlosowane nagrody wśród uczestników ufundowane przez:
- portal eGospodarka.pl i Centrum Promocji Informatyki (System Zarządzania Kontaktami z Klientem - recentCRM)
- ATRE S.C. (program do obsługi kancelarii prawnej KANCELARIA)
- Mainframe Sp. z o.o. (20 sztuk tzw. Stacji pogodowych)
- Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (5 sztuk książek, publikacji Wolters Kluwer)
- Lexis Nexis Sp. z o.o. (darmowy, jedno miesięczny dostęp do serwisku informacji prawnej LexPolonica Maxima obowiązujący od 24 stycznia 2007r.)

Dział Public Relations CPI

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78