centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.02.2007 Koordynator: Jakub Nawrocki

PROGRAM

28 lutego 2007 r.
10:00 Wykład: Wykorzystanie narzędzi Open Source w informatyzacji uczelni
 • koncepcja zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego pracę państwowej uczelni wyższej
 • główne powody wyboru rozwiązań Open Source
 • tworzenie rozwiązań informatycznych w oparciu o oprogramowanie Open Source
 • ryzyko związane z wykorzystaniem omawianych technologii
dr Ścibór Sobieski
(Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania, Uniwersytet Łódzki)
10:40 Wykład: Ochrona praw autorskich w dobie rozwoju technologii informacyjnych
 • techniczne zabezpieczenia przed dostępem i korzystaniem przez osoby nieupoważnione
 • monitorowanie komunikacji w Internecie w celu zlokalizowania naruszeń praw autorskich (pokrewnych) i osób, które się tych naruszeń dopuszczają
dr Wojciech Jan Machała
(Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Warszawski)
11:20 Prezentacja sponsorska: Wykorzystanie technologii RFID jako elementu zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią
Marek Grzesiak
(KALA SOFT)
11:40 Prezentacja sponsorska: Perspektywy rozwoju Zintegrowanych Systemów Informatycznych wspomagających zarządzanie uczelnią w aspekcie nadchodzących zmian
Grzegorz Kaliński
(KALA SOFT)
12:00 Prezentacja: Darmowe oprogramowanie jako element integracji usług w systemach zarządzania uczelnią wyższą ProAkademia i eAkademia
Piotr Such
(APR System)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Prezentacja: Rola portalu w komunikacji uczelni z otoczeniem i pracownikami - doświadczenia z wdrożeń w polskich szkołach wyższych
Piotr Wrzalik
(Dyrektor Działu Rozwoju, Contium S.A.)
13:30 Prezentacja: Wdrożenie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - doświadczenia
Grzegorz Żytka
(Manager OPTIcamp, OPTeam SA)
14:00 Prezentacja: System zintegrowany a doraźne rozwiązania
Mariusz Koelner, Krzysztof Wilczyński
(Comarch SA)
14:30 Wykład: Pozyskiwanie funduszy unijnych na działalność uczelni wyższej
 • możliwości pozyskiwania funduszy unijnych przez uczelnie wyższe w pierwszym okresie programowania (lata 2004 - 2006)
 • propozycje rozwiązań w tym zakresie w drugim okresie programowania (lata 2007 - 2013)
 • doświadczenia płynące z dotychczas realizowanych przez uczelnie wyższe projektów (problemy, propozycje rozwiązań, itp.)
dr Dorota Kwiatkowska-Ciotucha
(Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
15:10 Przerwa
15:30 Wykład: Dobre praktyki prowadzenia projektów informatycznych minimalizujące ryzyko ich niepowodzenia
 • podstawowe zasady prowadzenia projektów informatycznych
 • przypadki zastosowania elementów zarządzania projektami
 • dobre i słabe strony omawianych praktyk
Dariusz Stefaniuk
(Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, Politechnika Warszawska)
16:00 Wykład: Elektroniczny system rekrutacji na studia oparty na narzędziach open source
 • koncepcja informatyzacji procesu rekrutacji na studia
 • trudności występujące przy projektowaniu systemu
 • wybór narzędzi
 • budowa i działanie systemu
 • doświadczenia z eksploatacji, uzyskane korzyści
Jarosław Rafa
(Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
16:30 Wykład: Darmowe aplikacje oraz najlepsze ogólnie dostępne witryny internetowe usprawniające współpracę na linii Student-Wykładowca
 • Wordcircle
 • OfficeZilla
 • PBwiki
 • MindPicnic
Bogdan Miś
(członek komitetu POLSKA 2000 Plus, Polska Akademia Nauk)
17:00 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78