centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 02.08.2007 Koordynator: Iwona Nowosielska

Sprawozdanie

2 sierpnia 2007 roku w Warszawie odbyło się IV Forum Marketingu "Nowości technologiczne zwiększające efektywność marketingu. Obrady zostały poprowadzone przez eksperta rynku IT - Tomasza Kulisiewicza. Podczas tejże edycji odbył się pokaz akcji marketingowej w postaci voicemailingu. Wśród słuchaczy rozlosowane zostały liczne nagrody jak i każdemu z nich wręczono certyfikat.

Na temat "Nowych technologie internetowych w elektronicznych kanałach przekazu informacji i treści marketingowych" wykładał Tomasz Kulisiewicz.

Podczas niego omówione zostały tematy związane m.in. ze strategią "push" i "pull" w przesyłaniu treści w Internecie, potencjale promocyjnym WEB 2.0 i blogów, mobilnej telewizji u wrót marketingu oraz biurze prasowym on-line. Przekaz marketingowy i reklamowy działa w natłoku różnych bodźców. Odbiorcy przekazu mają swobodny dostęp do różnych kanałów i źródeł informacji. W 2006 r. wydatki na reklamę on-ine w Polsce wyniosły 215 mln zł. Prognozuje się, iż w 2007 r. będzie to 305 mln zł. Według analiz dla Komisji Europejskiej światowy rynek mobilnej TV w 2009 r. ma być wart 11,4 mld EUR. Reklama w czasach Web 2.0 i 3.0 nie budzi sprzeciwu 91% internautów, jeżeli dzięki niej można korzystać z treści bezpłatnie.

Kolejny wykład - Bogdana Misia z Polskiej Akademii Nauk dotyczył "Aplikacji WEB 2.0 w zastosowaniach biznesowych. Narzędzia do budowy korporacyjnych serwisów wiki, ułatwiających pracę grupową i pozyskiwanie informacji. Blogi jako efektywne narzędzie marketingowe - problem etyczności flogów".

Szybki i łatwy dostęp do rzetelnej informacji stał się wyznacznikiem rynkowego sukcesu. Rośnie konkurencyjność, wymagania klientów, coraz bardziej świadomych nowych możliwości komunikacyjnych i operacyjnych, dostępnych dzięki nowoczesnym technologiom teleinformatycznym. Sprawne zarządzanie procesami biznesowymi nie jest obecnie możliwe bez rozwiązań informatycznych, dobranych adekwatnie do potrzeb konkretnej firmy. Podczas prezentacji skupiono się głównie na bezpłatnych aplikacjach. Najlepszy kalendarz współdzielony posiadają Google - aby mieć do niego dostęp należy posiadać konto pocztowe w Gmail. Typową aplikację kalendarzową klasy Web 2.0 posiada KIKO. Empressr jest pierwszą aplikacją w systemie Ajax/Flash, pozwalającą tworzyć, przechowywać i udostępniać prezentacje biznesowe. Vertical Response narzędziem służącym do zbieranie adresów e-mail, newsletterów, kampanii marketingowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej. System udostępnia także wysyłanie kartek pocztowych (elektronicznych), zarządzanie listami wysyłkowymi, pozwala na przechowywanie 25 MB plików z obrazami, udostępnia też kalendarz. Na konkurencyjnym rynku jednym z najlepszych narzędzi w biznesowym arsenale jest możliwość komunikacji ze swoim klientem na poziomie osobistym. Blogowanie jest prostym, efektywnym i przede wszystkim tanim sposobem by to osiągnąć. Firmowe blogi powinny odzwierciedlać kulturę firm. Pisane przez pasjonatów ułatwiają nabór pracowników dzięki wglądowi do wnętrza organizacji.

Tuż przed pierwszą przerwą miało miejsce case study "Siła głosu - link telefoniczny i voicemailing" zaprezentowane przez Anetę Mitko z Bluerank oraz Krzysztofa Zieliński z 3Way.

Temat został podzielony na cztery wątki mówiące o linkach telefonicznych i voicemailingu w działaniach marketingowych, linkach telefonicznych które są nowością w polskim marketingu, case study akcji promocyjnej oraz pokaz funkcjonowania voicemailingu. Ponad 30% internautów mających zamiar dokonać zakupu rozpoczyna poszukiwanie produktów i usług od wyszukiwarki internetowej. Link telefoniczny i voice/mailing to specyficzne połączenie tego co online i offline. Połączenie to pozwala na pozytywne nawiązanie kontaktu z odbiorcą i podtrzymanie go. Voice mailing ma wiele zalet: jest kreatywny dzięki dowolnym scenariuszom, elastyczny, efektywny i wydajny. Prócz tego generuje raporty online, dokonuje personalizacji oraz optymalizacji. Przed voice mailingem stoją dwa podstawowe zadania: stworzenie bazy numerów oraz komunikaty.

W drugiej sesji odbyły się dwa wykłady. Pierwszy z nich "Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji w marketingu" został zaprezentowany przez Macieja Stanuch ze Stanusch Technologies. Drugi zaś dotyczył "Rozprzestrzenianie się informacji - szanse przed marketingiem szeptanym. Kanały informacji Word of Mouth Marketing. Procedury mierzenia skuteczności kampanii (przykłady)" - zaprezentowany przez prezesa firmy Streetcom Piotra Gotkowskiego.

Na pierwszym wykładzie mowa była o chatterboty, systemach dialogowych oraz Auto Email Response i deduplikacji danych. Firma posiada takie produkty jak: Q, WIPER, AiO, FastFind. AiO jest programem komputerowym potrafiącym prowadzić dialog z użytkownikiem na wybrany temat. Posiada wiele korzyści jak np. zmniejszenie kosztów obsługi klienta przez odciążenie call center, zwiększenie satysfakcji klienta dzięki natychmiastowej odpowiedzi, szybsze wdrożenie pracowników uniknięcie efektu "tchórzliwego klienta" bojącego się zadzwonić na infolinię. Q umożliwia utworzenie dowolnego zestawienia danych w oparciu o zapytanie sformułowane w języku polskim, jak i może pobierać dane z dowolnego systemu wspomagającego zarządzania. System zapewnia łatwość obsługi, elastyczność, dostępność oraz oszczędność czasu. Wiper jest programem przeznaczonym do inteligentnej deduplikacji danych pochodzących z różnych źródeł.

Na drugim wykładzie podkreślono, iż świat marketingu ulega ciągłym zmianom. Nieustanny rozwój technologiczny modyfikuje obszar mediów. Konsument jest coraz bardziej zmęczony zalewem klasycznej treści reklamowej i przez to leniwy i bardziej wymagający. WOM ( Word-Of-Mouth) jest rozmową, wymianą informacji i opinii. Naturalną skłonnością do szukania w swoim otoczeniu kogoś, kto jest ekspertem w jakiejś dziedzinie - naturalną, czasem niezauważalną czynność. Rekomendowana informacja lub plik muszą na tyle wzbudzić zainteresowanie adresata, aby sam zechciał przekazać je dalej. Dziś marketing szeptany jest postrzegany jako nowa, efektywna metoda przekazu reklamowego, pozwalająca skutecznie dotrzeć i przekonać konsumentów zmęczonych agresywnymi, wszechobecnymi klasycznymi reklamami. Skuteczny WOM to wiarygodność rekomendacji i szczerość.

Po drugiej przerwie wystąpił Xawery Konarski z Kancelarii Prawnej Traple, Konarski, Podrecki. Tematem wystąpienia były "Marketingowe bazy danych a ochrona danych osobowych".

Podczas wykładu mowa była o obrocie prawnym baz danych osobowych, ich ochronie, outsourcingu procesów przetwarzania danych oraz o szczególnych elementach zawartości baz danych. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych powinna być odrębna od zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją umowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych powinna być odrębna od zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją umowy. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych obarczone jest obowiązkiem informacyjnym i obowiązkiem zgłaszania zbioru do rejestracji.

Ostatni temat forum dotyczył "Nowego projektu prawnego, dotyczącego propozycji zmian w uregulowaniu odpowiedzialności z tytułu przesyłania niezamówionej informacji handlowej w postaci elektronicznej (problem spamu)". Wykład na ten temat poprowadził Piotr Waglowski z Vagla.pl.

Wyróżniamy dwa rodzaje niezamawianej komunikacji elektronicznej. Unsolicited Commercial E-mail (UCE) przesyłki komercyjne - reklamowe oraz zawierające oferty zawarcia umów oraz Unsolicited Bulk E-mail (UBE) wszelkie nie komercyjne przesyłki, do których można zaliczyć agitację polityczną, religijną oraz zaproszenia do odwiedzin stron www. Ze spamem mamy do czynienia nie tylko poprzez pocztę elektroniczną, ale także przez wszelkiego rodzaju komunikatory, strony www, sms-y. Pojęcie informacji handlowej należy do reżimu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Od 18 lipca 2002 r., przyjęto przepisy uznające przesyłanie niezamówionej informacji handlowej bez wcześniej wyrażonej zgody odbiorcy za delikt nieuczciwej konkurencji oraz wykroczenie zagrożone karą grzywny. Projekt nowelizacji zakłada uchylenie tych przepisów a ochronę antyspamową przenosi kompleksowo do ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zwykły "odbiorca spamu" nie ma skutecznych narzędzi do walki ze spamem pochodzącym spoza granic Polski. Jedynie w celu walki z nim dostawcy usług mają przesyłać do ogólnopolskiego spmaboxu informacje o wykrytych tego typu przypadkach.

Opracowanie: Dział Public Relations CPI

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78