centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.12.2007 Koordynator: Magdalena Kowalska

Prowadzenie obrad: Tomasz Kulisiewicz, Stowarzyszenie "Komputer w Firmie"

PROGRAM

5 grudnia 2007 r.
10:00 Wykład: Architektura zorientowana na usługi (SOA) - znaczenie podejścia procesowego
 • Realizacja procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informatycznych - zalety i ograniczenia
 • Filozofia tworzenia systemów informatycznych w podejściu SOA
 • Powiązanie procesów biznesowych z SOA (BPM a SOA)
 • Enterprise Service Bus (ESB) - infrastruktura dla SOA
dr Przemysław Polak
(Szkoła Główna Handlowa, Katedra Informatyki Gospodarczej)

10:40 Prezentacja Sponsora Konferencji: Szanse i pułapki w procesie wdrożenia portalu korporacyjnego
Elżbieta Koncewicz
(Kierownik Działu Projektowego, Computer Plus Kraków S.A.)

11:20 Prezentacja Sponsora Konferencji: Portal jako narzędzie biznesowe dla nowoczesnej organizacji. Praktyczne rozwiązania oparte o platformę Microsoft
 • Zarządzanie publikacją informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Zarządzanie wiedzą organizacji
 • Wsparcie analityki biznesowej
 • Wsparcie procesów biznesowych
 • Wsparcie pracy rozproszonych zespołów
 • Produktywność osobista pracowników
Wojciech Głąb
(Business Productivity Solutions Professional, MICROSOFT)

12:10 Lunch
12:40 Wykład: Integracja aplikacji i informacji w portalach korporacyjnych
 • Funkcje portali korporacyjnych
 • Zalety ujednolicenia dostępu do informacji i aplikacji w portalach korporacyjnych
 • źródła danych dla portali korporacyjnych: użytkownicy, dokumenty nie ustrukturyzowane, systemy informatyczne - systemy klasy ERP, CRM, SCM, systemy elektronicznego obiegu dokumentów, systemy analityczne i business intelligence
 • Różnorodność struktur i formatów danych w systemach korporacyjnych
 • Portlety
 • Wspólny język korporacyjny - koncepcja metadanych
 • Rola XML w integracji danych w portalach korporacyjnych
dr Przemysław Polak
(Szkoła Główna Handlowa, Katedra Informatyki Gospodarczej)

13:20 Case Study: Wykorzystanie narzędzi Enterprise 2.0: społecznościowe podejście do zarządzania wiedzą, komunikacją i kolaboracją w firmie
 • Trendy w zakresie zarządzania wiedzą, komunikacją i kolaboracją w firmie
 • Enterprise 2.0, czyli społecznościowe rozwiązania korporacyjne - przykłady
  • blogi (IBM)
  • wiki (Citigroup)
  • "katalogi" osób, grupy i fora (Red Herring)
  • współdzielenie "ulubionych" i dokumentów
  • zarzšądzanie projektami, GTD
  • komunikatory (instant messaging)
  • rss + odpowiedni czytnik
  • e-mail... jako sieć społeczna
 • Struktura organizacyjna firmy: tradycyjna hierarchia, czy sieć społeczna?
 • Definiowanie celu biznesowego, badanie struktury i kultury organizacyjnej, wyciąganie wniosków (SNA)
 • Udrożnianie komunikacji w celu umożliwienia adopcji nowych strategii i rozwiązań - na przykładzie:
  • Polska: Infovide
  • USA: Dominion (energetyka), Masterfoods USA (FMCG), Defense Intelligence Agency (agencja rządowa), instytucja finansowa
 • Budować czy kupować? - modele pozyskiwania korporacyjnych narzędzi portalowych
 • Kryteria oceny przydatności narzędzi społecznościowych i metody zarządzania nimi
 • Zarys problemów związanych z poufnością i tajemnicą handlową / firmową
Michał Faber
(prezes Web 2 Sp. z o.o.)

14:00 Wykład: Strategiczna rola portali korporacyjnych w rozwoju konkurencyjności firmy
 • Definicje portalu, komunikacji, współpracy, konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej firmy
 • Łańcuch wartości jak kluczowe pojęcie marketingu i strategii i rynkowych
 • Rola komunikacji w budowaniu wartości
 • Wpływ komunikacji wewnętrznej i komunikacji z otoczeniem firmy w procesie budowy przewagi rynkowej
 • Portale korporacyjne jako kluczowy element budowy kanałów informacyjnych nowoczesnej gospodarki
Jarosław Żeliński
(IT-Consulting)

14:40 Przerwa
15:00 Wykład: Prawne aspekty funkcjonowania portali korporacyjnych - na podstawie prawa prasowego (w tym obowiązek rejestracji portali)
 • Czy "internet" jest "prasą" - problem definicyjny
 • Obowiązek rejestracji "dziennika" oraz "czasopisma" na gruncie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe
 • Kara za brak rejestracji dziennika lub czasopisma a Trybunał Konstytucyjny (sygn.: P 1/06)
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z 26 lipca 2007 roku (sygn. akt IV KK 174/07) a witryny internetowe
 • Co jeszcze przed nami? Trybunał Konstytucyjny (sygn.: P 38/07), Sąd Okręgowy w Słupsku (sygn.: VI Ka 409/07)
Piotr Waglowski
(prawnik, autor serwisu VaGla.pl - Prawo i Internet)

15:40 Wykład i dyskusja: Czego potrzebują użytkownicy portali? Kryteria funkcjonalności, ergonomii i łatwości dostępu do zasobów
prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski
(Politechnika Gdańska, PJWSTK w Warszawie)

16:20 Zakończenie

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Magdalena Kowalska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78