centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.06.2007 Koordynator: Magdalena Kowalska

Uwaga - wkrótce po terminie warsztatów zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która została uchwalona przez Sejm 13 kwietnia 2007 r., podpisana przez Prezydenta RP dnia 25 kwietnia 2007 r. i która wejdzie w życie po 30-dniowym vocatio legis.

Program warsztatów został opracowany i będzie realizowany przez znanych prawników, specjalistów w zakresie zamówień publicznych, w osobach:

 • dr Wojciech Kaliński (Kancelaria Radców Prawnych Kuczek Maruta i Wspólnicy)
 • Bartłomiej Wachta (Kancelaria Radców Prawnych Kuczek Maruta i Wspólnicy)

Celem warsztatu jest przedstawienie wszystkich praktycznych zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi. Wykłady będą oparte o autentyczne przykłady z praktyki prawnej wykładowców. Formuła prowadzenia zajęć pozwoli na zadawanie pytań na bieżąco, w trakcie omawiania poszczególnych kwestii. Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

PROGRAM

5 czerwca 2007 r.
10:00 Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Stosowanie ustawy od 14.000 euro
 • Likwidacja progu 60.000 euro
 • Zmiany w zakresie art. 26 ust.3 (uzupełnianie dokumentów)
 • Nowe regulacje w zakresie podwykonawców
 • Błędy w obliczaniu cen
 • Przesłanki odrzucenia ofert
 • Zawarcie umowy po terminie
 • Podniesienie progów składania odwołań
 • Krajowa Izba Odwoławcza
 • Kasacja
 • Przebieg prac legislacyjnych - jakie były propozycje; kolejne wersje projektu, stanowiska Sejmu i Senatu
 • Wpływ prac legislacyjnych na kierunki wykładni nowych przepisów
Wykonawca - oferta "samodzielna" i konsorcyjna - zasady uczestnictwa w postępowaniu
 • Sens i znaczenie składania ofert samodzielnych bądź w ramach konsorcjum;
 • Konsorcja a podwykonawcy
 • Zasady tworzenia konsorcjów (wymogi, zasady, możliwe pułapki)
11:30 Udostępnianie informacji przez zamawiającego (ogłoszenia i SIWZ)
 • Dostępność ogłoszeń, specyfikacji i innych dokumentów przetargowych - co, gdzie i kiedy jest publikowane
 • Zasady udostępnienia informacji w poszczególnych trybach i formach postępowań
 • Wybrane tryby postępowania
12:30 Lunch
13:00 Komunikacja w postępowaniu (wyjaśnienia SIWZ) - zasady i forma
 • Zasady komunikowania się z zamawiającym w postępowaniach,
 • Wyjaśnienia SIWZ i innych dokumentów - co wolno, jakie są granice
 • Zadawanie pytań do SIWZ - jak pytać, by uzyskać oczekiwany skutek
14:00 Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia;
 • Na co należy zwrócić uwagę w opisie przedmiotu zamówienia
 • Gdzie znajdują się granice dyskryminacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
 • Nowe zasady opisu przedmiotu zamówienia
15:00 Przerwa
15:15 Ocena ofert i zawarcie umowy
 • wyjaśnienia oferty, wezwanie do uzupełnienia dokumentów
 • wykluczenie z postępowania, odrzucenie ofert, wybór oferty
 • zawarcie umowy - treść umowy, możliwość negocjacji przed zawarciem, zmiany
15:45 Środki odwoławcze
 • Protesty wobec treści ogłoszenia SIWZ i innych czynności - terminy, podstawy, skutki
 • Odwołania i skargi
 • Przystąpienie do postępowania protestacyjnego
17:00 Zakończenie warsztatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78