centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 16.12.2008 Koordynator: Iwona Brokowska

Seminarium na temat archiwizacji dokumentów elektronicznych w praktyce, przypomni i usystematyzuje wiedzę o uwarunkowaniach prawnych dotyczących zagadnienia archiwizacji elektronicznej. Rola podpisu elektronicznego przy realizacji poprawnego systemu obiegu i archiwizacji oraz losy nowelizacji ustawy będą jednym z ważniejszych zagadnień poruszonych na seminarium. Polskie i Unijne normy i standardy archiwizacji też są bardzo istotne. Do tego jeszcze zarządzanie cyklem życia dokumentów, składowanie, archiwizacja i publikacja. Wszystko to poparte doświadczeniami praktycznymi w tworzeniu i użytkowaniu archiwów dokumentów elektronicznych.

Do udziału zapraszamy:

 • osoby wykorzystujące technologie informatyczne,
 • osoby odpowiedzialne za archiwa w urzędach, przedsiębiorstwach, bankach, firmach ubezpieczeniowych,
 • osoby odpowiedzialne za selekcję i zakup nowych produktów i technologii,
 • osoby odpowiedzialne za projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych (szefów departamentów informatyki, kierowników projektów, członków grup projektowych, administratorów systemów i kadrę zarządzającą).

PROGRAM

16 grudnia 2008 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i wykład wprowadzający: Ustawa o podpisie elektronicznym (losy nowelizacji ustawy). Rola podpisu elektronicznego przy realizacji poprawnego systemu obiegu i archiwizowania dokumentów elektronicznych

W wykładzie zostaną omówione problemy związane z podstawowymi elementami tworzenia systemu obiegu dokumentów, takimi jak uwierzytelnianie uczestników systemu, uwierzytelnianie i niezaprzeczalność dokumentów. W kontekście tych wymagań zostanie zwrócona uwaga na role mechanizmów kryptograficznych niezbędnych dla zapewnienia integralności dokumentu elektronicznego, jego niezaprzeczalności i uwierzytelnienia autora dokumentu.
Nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym powinna zapewnić mechanizmy ułatwiające korzystanie z tej technologii w procesach podpisywania dokumentów, ich oznaczania czasem i archiwizacji. W tym kontekście zostaną przedstawione założenia nowej "Ustawie o podpisach elektronicznych", przygotowanej w Ministerstwie Gospodarki.
Zostaną też omówione aspekty technologiczne związane ze stosowaniem w archiwizacji dokumentów elektronicznych plików XML i archiwalnych formatów podpisu elektronicznego.

Wiesław Paluszyński
(Trusted Information Consulting Sp. z o.o.)
11:15 Wykład: Internetyzacja. Wizja nowoczesnej administracji od A do Z. Elektroniczne środowisko pracy - możliwości i ograniczenia. Archiwizowanie dokumentacji w postaci elektronicznej. Praktyczne doświadczenia w tworzeniu i użytkowaniu archiwów dokumentów elektronicznych

Wykład ma na celu pokazanie spójnej wizji e-administracji, która w chwili obecnej przechodzi kolejne poważne przemiany. Znacząco poszerza się zakres usług administracji, jednak w parze z tym nie idzie odpowiednie przygotowywanie odbiorców. Archiwizacja często mylona jest z systematycznie wykonywanymi kopiami danych na różnych, coraz pojemniejszych nośnikach...

Kajetan Wojsyk
(Urząd Miasta Częstochowa)
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład prawny i konsultacje: Polskie i Unijne normy i standardy archiwizacji dokumentów elektronicznych. Uwarunkowania prawne archiwizacji dokumentów elektronicznych. Audyt systemów archiwizacyjnych
 • pojęcie dokumentu elektronicznego (formaty, struktura dokumentu elektronicznego, metadane; dokumenty ewidencjonowane i inne)
 • pojęcie archiwizacji (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; problem danych osobowych)
 • procedury przechowywania (warunki dla systemu teleinformatycznego służącego do przechowywania dokumentów, brakowanie dokumentów elektronicznych, przekazywanie dokumentów)
Piotr Waglowski
(prawnik, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet)
13:40 Prezentacja: Urzędy bezpapierowe - wizja czy rzeczywistość. ELO - obieg dokumentów, archiwum, zarządzanie dokumentami

Wizja biura bez papierowych dokumentów, ciągle jeszcze pozostaje fantazją. Niestety ilość dokumentów, które trzeba rejestrować, załatwiać, odkładać i archiwizować raczej rośnie, niż maleje. Nawet, jeżeli biuro jest perfekcyjnie zorganizowane, procedury jasno określone i konsekwentnie stosowane, archiwum ma przejrzystą strukturę i jest stale aktualizowane, to jednak tradycyjne metody zarządzania dokumentami kiedyś dochodzą do granic swoich możliwości. Oczywiście istnieje rozwiązanie problemu. Jest nim stosowanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (DMS) i obiegu dokumentów (Workflow). Polega on na tym, że listy, e-maile, zamówienia, reklamacje i wszystkie inne dokumenty przetwarzane są na formę elektroniczną, a w razie potrzeby także skanowane, odpowiednio indeksowane i opatrywane słowami kluczowymi, które będą służyć przy odszukiwaniu dokumentów i spraw...

Elke Schoenemann
(ELO Digital)
14:10 Case study: Archiwum w urzędzie administracji publicznej - organizacja i funkcjonowanie
 • Cel i zadania archiwum zakładowego
  - instrukcja archiwalna
 • Lokal archiwum zakładowego
 • Przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych
 • Środki ewidencyjne
 • Udostępnianie akt
Małgorzata Bieda
(Lubelski Urząd Wojewódzki)
14:40 Przerwa na kawę
15:00 Wykład podsumowujący, dyskusja: Zarządzanie cyklem życia dokumentu elektronicznego: składowanie, wyszukiwanie, publikacja
 • nowoczesna infrastruktura do przechowywania i archiwizacji dokumentów lokalna i rozproszona - na co zwrócić uwagę
 • ILM (zarządzanie cyklem życia dokumentu)
 • Backup czy archiwizacja - zarządzanie archiwalnymi kopiami
 • Systemy DMS (Document Management System) i CMS (Content Management Systems)
Marcin Gosiewski
(ekspert)
16:00 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78