centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.01.2008 Koordynator: Magdalena Kowalska

Prowadzenie obrad: dr Henryk Hollender, dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej

PROGRAM

17 stycznia 20087 r.
10:00 Wykład inauguracyjny: Wkład Bibliotek Narodowych w cyfrowe udostępnianie dorobku kulturalnego Europy
dr Tomasz Makowski
(dyrektor Biblioteki Narodowej)
10:40 Wykład: Polskie internetowe archiwum artykułów naukowych (ogólnopolskie repozytorium tekstów naukowych) - jako element składowy Biblioteki Wirtualnej Nauki
Jakub Szprot
(ICM, Uniwersytet Warszawski)
11:20 Prezentacja: Technologiczne aspekty archiwizacji cyfrowej
Krzysztof Komorowski
(IBM Polska)
12:00 Lunch
12:30 Case Study: Standardy tworzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi - na podstawie doświadczeń Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
 • Zasady określone w dokumencie amerykańskiej organizacji NISO (National Information Standards Organization) pt.: A Framework of Guidance for Building Good Dygital Collections w odniesieniu do Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
 • Standardy i dobre praktyki w zakresie:
  • planowania projektowego
  • zarządzania zasobami
  • tworzenia dobrych obiektów
  • wykorzystania odpowiednich metadanych
  • wykorzystania najlepszych technologii
Bożena Bednarek-Michalska
(Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
13:00 Wykład i dyskusja: Zarządzanie dostępem do książek elektronicznych w praktyce polskich bibliotek
 • Polityka gromadzenia książek elektronicznych
 • Modele gromadzenia e-książek wg zasad warunków licencji
 • Źródła informacji o udostępnianych e-książkach
 • Formy udostępniania i promocja
 • Statystyki wykorzystania oferowane przez wydawców i dostawców
Danuta Szewczyk-Kłos
(Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego)
13:40 Case study: Doświadczenia Polskiego Radia w zarządzaniu archiwalnym zasobem dźwiękowym - wnioski, które mogą mieć walor uniwersalny
Grażyna Kopeć
(dyrektor Archiwum Polskiego Radia)
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Wykład: Aspekty prawne dostępu do bibliotek cyfrowych. Zasady dostępu do licencjonowanych źródeł elektronicznych (licencje na dostęp do baz danych i czasopism elektronicznych)
dr Sybilla Stanisławska-Kloc
(Instytut Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński)
15:20 Case Study: Dorobek naukowy (prace doktorskie i habilitacyjne) w uczelnianym repozytorium cyfrowym - stan prawny a praktyka
 • Etapy tworzenia Biblioteki Cyfrowej Politechniki Krakowskiej (BCPK)
  • opracowanie koncepcji
  • powołanie zespołu
  • ustalenie profilu kolekcji
  • wybór technologii i standardów
 • Prawne aspekty tworzenia kolekcji BCPK
  • obowiązujące dokumenty prawne
  • dokumenty wewnętrzne PK
  • formalny obieg dokumentów
 • Pozyskiwanie publikacji do BCPK
  • współpraca z jednostkami uczelni
  • współpraca z Wydawnictwem PK
  • kontakty z autorami
 • Zasady udostępniania i statystyka wykorzystania zasobów
 • Plany rozwoju
  • kolekcja - prace habilitacyjne
  • kolekcja - doktoraty przed obroną
Marek Górski, Dorota Buzdygan
(Biblioteka Politechniki Krakowskiej)
16:00 Wykład i dyskusja: Strategia rozwoju bibliotek cyfrowych z uwzględnieniem zasad współpracy przy ich tworzeniu
 • Doświadczenia i oczekiwania użytkowników bibliotek cyfrowych
 • Strategia, czyli zaczynamy od celów
 • Realizatorzy strategii, czyli instytucje
 • Współpraca instytucji tworzących biblioteki cyfrowe
  • zawartość
  • systemy
  • interfejs
 • W obliczu Europejskiej Biblioteki Cyfrowej
 • Przyjdzie Google i wyrówna
  • w dół?
  • w górę?
 • Rozsądne, pragmatyczne decyzje: próba poradnika
dr Henryk Hollender
(dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej)
16:30 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Magdalena Kowalska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78