centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.02.2008 Koordynator: Magdalena Kowalska

Dziennikarstwo Internetowe ma swą specyfikę, w pełni widoczną przy analizie jego uwarunkowań prawnych. Zmiany technologiczne oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Internetu powodują konieczność stałej aktualizacji i nowych interpretacji przepisów prawa prasowego, autorskiego oraz prawa związanego z ochroną danych i informacji. Program konferencji odpowiada na pytania odnoszące się do statusu dziennikarza internetowego.

Do udziału w konferencji zapraszamy:
- prawników
- redaktorów serwisów internetowych
- dziennikarzy
- pracowników działów promocji i marketingu
- specjalistów ds. public relations
- rzeczników prasowych
- specjalistów ds. Internetu
- przedstawicieli biur prasowych

PROGRAM

7 lutego 2008 r.
10:00 I sesja tematyczna: Uwarunkowania prawne dziennikarstwa internetowego
 • Czy informacyjny lub społecznościowy serwis internetowy może być w sensie prawnym tożsamy z dziennikami lub czasopismami
 • Standardy zawodowe i etyczne dziennikarza internetowego
 • Problem przyznawanej dziennikarzom ochrony "tajemnicy dziennikarskiej"
 • Bloger a prowadzona działalność dziennikarska - obowiązki oraz uprawnienia z tym związane (prawo żądania informacji, obowiązek szczególnej staranności redakcyjnej)
 • Stosowanie przepisów prawa prasowego w zakresie działań wydawcy/redaktora mediów elektronicznych
  • Obowiązek rejestracji
  • Zakres odpowiedzialności
  • Realizacja uprawnień
  • Prawo do sprostowań
dr Michał Zaremba
(Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 II sesja tematyczna: Prawo prasowe i prawa autorskie
 • Ochrona dóbr osobistych w przypadku publikacji elektronicznych
 • Ochrona praw autorskich twórcy publikacji
 • Problem reklamy w prasie internetowej
 • Internet jako szansa dla mediów regionalnych (dziennikarzy prasy lokalnej)
prof. dr hab. Ewa Nowińska
(dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński)
14:00 Przerwa
14:15 III sesja tematyczna: Pozyskiwanie i ocena informacji
 • Elektroniczne procedury pozyskiwania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Serwisy prasowe prowadzone przez nadawców radiowych i telewizyjnych
  • Serwisy informacyjne jako szczególna postać prasy internetowej
  • Kolizja podstaw prawnych (prawo prasowe vs ustawa o radiofonii i telewizji)
 • Przykłady dobrze i źle prowadzonych serwisów społecznościowych i informacyjnych
 • Tendencje rozwojowe dziennikarstwa internetowego
Piotr Waglowski
(prawnik, autor serwisu VaGla.pl - Prawo & Internet)
16:00 Zakończenie

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Magdalena Kowalska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78