centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.07.2008 Koordynator: Iwona Kornet

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Dowiedzą się Państwo, gdzie tkwią podstawowe zagrożenia prawne związane z zawieraniem umów gospodarczych drogą elektroniczną
 • Poznają Państwo różnice prawne pomiędzy trybem tradycyjnym zawierania umów a elektronicznym
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertom
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla
 • Prawnicy działów prawnych i finansowych
 • Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT: łącza, internetowe giełdy i aukcje
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

PROGRAM

30 lipca 2008 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Forma elektroniczna dokonywania czynności prawnej. Koncepcja formy dokumentowej w projekcie nowego kodeksu cywilnego. Zawieranie umów - różnice prawne pomiędzy trybem tradycyjnym a elektronicznym. Czas i miejsce zawarcia umowy. Oferta on-line, off-line. Aukcje oraz giełdy elektroniczne. Określenie właściwego systemu prawnego. Szczególne utrudnienia i zagrożenia prawne dla umów zawieranych on-line (awarie łączy, elektroniczne wady oświadczenia woli, podstęp, jako wada oświadczenia woli
dr Dariusz Szostek
(Kierownik Zakładu Prawa Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach)
11:30 Wykład i konsultacje: Odpowiedzialność cywilno-prawna stron gospodarczej umowy elektronicznej. Szczególne mechanizmy ochrony konsumenta w sieci - prawo polskie i unijne
dr Paweł Litwiński
(Traple Konarski Podrecki Kancelaria Prawna)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład i konsultacje: Skutki prawne oświadczenia woli, składanego przy użyciu podpisu elektronicznego. Przypadki szczególne
 • Pojęcie elektronicznego oświadczenia woli
 • Chwila złożenia elektronicznego oświadczenia woli
 • Odwołanie oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej
 • Skuteczność elektronicznych oświadczeń woli
 • Podpis elektroniczny i jego zastosowanie
 • Oświadczenie woli opatrzone zwykłym, bezpiecznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym - porównanie
 • Forma czynności prawnej: pisemna czy elektroniczna?
Agnieszka Gryszczyńska
(Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego)
13:50 Wykład i konsultacje: E-podpis w postępowaniu administracyjnym i podatkowym (składanie podań i deklaracji w sprawach administracyjnym i podatkowych). Udostępnianie kopii dokumentów elektronicznych w postępowaniu administracyjnym i podatkowym
 • Zastosowanie e-podpisu w postępowaniu administracyjnym i podatkowym (porównanie k.p.a. i Ordynacji podatkowej)
 • Warunki co formy i treści e-podania. Przyjmowanie e-podań
 • Sposób udostępniania e-dokumentów według przepisów wykonawczych do k.p.a.
 • Podstawowe przyczyny braku upowszechnienia e-podpisu w sprawach administracyjnych
 • Aktualny stan prac w zakresie zmiany przepisów prawa. Proponowane kierunki zmiany
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
14:40 Przerwa
14:50 Wykład i konsultacje: Umowy zawierane za pomocą środków komunikacji elektronicznej a prawna ochrona danych osobowych
 • Przepisy stanowiące podstawę prawną i zakres ich stosowania - ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Dopuszczalny zakres danych w umowach zawieranych środkami komunikacji elektronicznej
 • Cel przetwarzania danych zebranych z umów zawieranych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
15:30 Wykład i konsultacje: Problemy ze stosowaniem faktur elektronicznych w polskim porządku prawnym
 • Regulacja e-faktur w prawie krajowym i wspólnotowym
 • Przesylanie e-faktur z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • Przesylanie e-faktur w ramach systemu EDI
 • Doręczanie e-faktur
 • Przechowywanie e-faktur
dr Przemysław Polański
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
16:15 Zakończenie warsztatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78