centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.06.2008 Koordynator: Iwona Nowosielska

WSPÓŁPRACA

PROGRAM

25 czerwca 2008 r.
10:00 Objęcie przewodnictwa obrad oraz wygłoszenie wykładu wprowadzającego: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, narzędzia wpływające na stabilność podstawowych funkcji banku
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym (ZRO) jako nowa dziedzina naukowa:
  • Wybrane aspekty naukowe zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
  • Główne problemy związane z ryzykiem operacyjnym
 • Klasyczne i nowe narzędzia ZRO (instrumenty pochodne ryzyka operacyjnego - IPRO):
  • Klasyczne narzędzia ZRO
  • Propozycje nowych narzędzi ZRO
  • ZRO oparte na podejściu procesowym
 • Narzędzia ZRO w kontekście bankowości elektronicznej:
  • Zagrożenia bankowości elektronicznej
  • Skuteczne narzędzia ZRO
 • ZRO a stabilność podstawowych funkcji banku komercyjnego:
  • Stabilność funkcjonowania banku komercyjnego
  • Wpływ systemu ZRO na stabilność banku
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach centralnych:
  • Zarządzanie ryzykiem w banku centralnym v. zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym
  • Tendencje w zarządzaniu ryzykiem w bankach centralnych
Jacek Orzeł
(Narodowy Bank Polski, Zespół ds. Ryzyka Operacyjnego)
10:45 Wykład i dyskusja: Czynniki przeciwdziałania ryzyku operacyjnemu
 • Fazy procesu zarządzania ryzykiem
 • Organizacyjne przyczyny ryzyka operacyjnego:
  • gdzie szukać przyczyn ryzyka operacyjnego
  • znaczenie podejścia procesowego
  • rola procedur i standardów
 • HRM jako czynnik ryzyka operacyjnego, czyli dlaczego ludzie oszukują w organizacji
 • Metody ograniczania r operacyjnego, program redukcji strat
 • Najczęściej popełniane błędy przez osoby zarządzające ryzykiem operacyjnym
Prof. Krzysztof Opolski
(Uniwersytet Warszawski)
11:30 Merytoryczna prezentacja sponsora Forum: Przegląd nowoczesnych metod uwierzytelnienia i autoryzacji transakcji
 • Zagrożenia dla bankowości elektronicznej
 • Wyzwania bezpieczeństwa
 • Nowoczesne metody uwierzytelnienia i autoryzacji transakcji
 • Wady i zalety przedstawionych metod
Tomasz Śnieżyński
(Dyrektor Konsultingu Bezpieczeństwa IT, Comarch SA)
12:10 Wręczenie nagród laureatom rankingu IT@BANK
Organizator rankingu, Miesięcznik Finansowy BANK
12:40 Przerwa, poczęstunek
13:10 Prezentacja: Scenariusze ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem narzędzia StatRisk
 • Rola analiz scenariuszowych w fazie wprowadzania systemu kontroli OR
 • Formy prezentacji graficznej zdarzeń operacyjnych
 • Scenariusze a gromadzenie danych
 • Ocena strat operacyjnych w oparciu o scenariusze
Stanisław Tabor
(Dyrektor Handlowy, StatConsulting Sp. z o. o.)
13:40 Prezentacja: Rola informacji gospodarczej w procesie oceny ryzyka kredytowego
 • Ryzyko kredytowe, jako element ryzyka gospodarczego
 • Rejestry bankowe i poza bankowe - dualizm polskiego systemu wymiany informacji gospodarczych
 • Wykorzystanie pozytywnej i negatywnej informacji gospodarczej w procesie zarządzania ryzykiem
Monika Bekas-Nowak
(Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Wdrożeń, Krajowy Rejestr Długów)
14:10 Prezentacja: Bank BPH - Twój Bank na dłużej. Rozwiązania transakcyjne dla firm
Krzysztof Darmetko
(zastępca Dyrektora Departamentu Bankowości Elektronicznej, Bank BPH S.A.)
14:40 Wykład: Analizy i oceny ryzyka informatycznego - w świetle dotychczasowych doświadczeń banków. Zarządzanie kryzysowe w przypadku utraty lub wypływu danych
 • Ryzyko stosowania systemów przetwarzania informacji i jego ocena
 • Dane a informacje
 • Zagrożenia utraty danych
 • Internetowe serwisy społecznościowe a ochrona informacji
 • Utrata danych - reakcje i metody postępowania
 • Przykłady zdarzeń i ich ocena
dr Bogdan Pilawski
(Bank BZ WBK)
15:30 Zakończenie Forum

Firmy zainteresowane udziałem w programie Forum - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78