centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.04.2008 Koordynator: Magdalena Kowalska

Seminarium polecamy:
- specjalistom ds. pozyskiwania informacji
- specjalistom ds. marketingu i reklamy
- specjalistom ds. PR
- bibliotekarzom pracującym w bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej oraz w kancelariach prawnych
- pracownikom firm consultingowych
- menedżerom
- kadrze zarządzającej firm i instytucji
- specjalistom ds. baz danych
- przedstawicielom działów przetwarzania danych
- pracownikom ośrodków i centrów dokumentacyjnych

PROGRAM

23 kwietnia 2008 r.
10:00 Wykład: Profesjonalne zasoby informacyjne online
 • Bogactwo zasobów informacyjnych online i technologie ich wykorzystywania
 • Analiza wybranych profesjonalnych serwisów informacyjnych (Dialog, Dun&bradstreet, Delphi, Hoppenstedt, Kompas) - treści, wyszukiwanie i koszty informacji
 • Inne internetowe zasoby informacyjne, ich wartości i niedostatki - WikiScanner, Agencje Microsrockowe
 • Perspektywy rozwoju i dystrybucji zasobów informacyjnych online
Prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek
(Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego)
10:40 Wykład: Informacja dźwignią biznesu - sposoby pozyskiwania i ocena wiarygodności informacji w świecie marketingu i reklamy
Przemysław Włodarski
(Dyrektor Departamentu Informacji Biznesowej i Infobrokeringu, Liwenes Infobrokers)
11:20 Wykład: Infobroker - ochrona danych osobowych w procesie przetwarzania informacji
dr Grzegorz Sibiga
(Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki)
12:00 Lunch
12:30 Wykład: Nowoczesny monitoring mediów - narzędzie wspierające efektywne działanie firmy
Sylwia Krzewińska
(Kierownik Działu Promocji i PR, PRESS-SERVICE Monitoring Mediów)
13:10 Wykład: Sprawdzanie aktualności wpisów w bazach danych i wiarygodności firm
 • Sprawdzanie aktualności wpisów:
  - Sprawdzanie obecności firm w dostępnych rejestrach poszczególnych krajów,
  - Sprawdzanie serwisów dotyczących upadłości
  - Sprawdzanie kanałów komunikacyjnych (telefon, fax, e-mail)
 • Sprawdzanie wiarygodności firm:
  - Najczęstsze oznaki niskiej wiarygodności
  - Fora dyskusyjne i monitoring Internetu
  - Sprawdzanie na portalach dotyczących oszustw internetowych
  - Zapytania o referencje
  - Whois
  - Najczęściej podrabiane produkty
  - Opis zjawiska scamu - najpopularniejsze scamy
 • Raporty gospodarcze
Krzysztof Kurpiecki
(Infobroker, Agencja Infobrokerska Infobrokering)
13:50 Case study: Wywiad gospodarczy - sposób na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej - metody zbierania i analizowania informacji
 • Broker informacji a wywiadowca gospodarczy
 • Wywiad gospodarczy jako główne narzędzie funkcjonowania nowoczesnych firm
 • System Informacji Strategicznej (SIS) jako mechanizm budowania przewagi konkurencyjnej
 • Case study na przykładnie branży developerskiej
Bartosz Pastuszka
(IBBC Info Base Business Consulting)
14:30 Przerwa
14:50 Wykład: Prawniczy Matrix. Problemy praktyczne wyszukiwania informacji prawnej i prawniczej
 • Pojęcie informacji prawnej i prawniczej
 • Systemy Informacji Prawnej i tzw. bazy wertykalne
 • Systemy bezpośredniego i pośredniego dostępu do informacji prawnej. Możliwości zastosowania sztucznej inteligencji
 • Systemy publiczne i komercyjne
 • Systemy rozproszone i scentralizowane
 • Cechy formalne i materialne elementów prawniczych baz danych
 • Zakres tematyczny a rzeczywista zawartość - Usprawiedliwione herezje cz. I
 • Aktualność bazy, stan prawny a moment interpretacyjny - najczęstszy błąd wyszukującego
 • Ocena dokumentu co do obowiązywania. Algorytmy prawne i logiczne
 • Obowiązywanie a aktualność
 • Rola metryki aktu prawnego jako samodzielnego źródła wiedzy
 • Relacje w prawniczych bazach danych - Usprawiedliwione herezje cz. II
 • Faktografia w Systemach Informacji Prawnej. Od Krajowego Rejestru Sądowego po dane przestrzenne
 • System prawa z punktu widzenia Systemów Informacji Prawnej
 • Podsumowanie: Czy żyjemy w prawniczym Matrixie?
dr Wojciech Wiewiórowski
(kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej Uniwersytetu Gdańskiego)
15:30 Wykład: Elektroniczne archiwum danych - jak skutecznie archiwizować i zabezpieczać zdobyte informacje?
 • Obowiązujące w Polsce regulacje o charakterze normatywnym i prawnym w zakresie obiegu i archiwizacji dokumentów elektronicznych
 • Funkcje systemów do zarządzania obiegiem i do archiwizacji dokumentów elektronicznych
 • Backup danych: funkcje, sposoby i reguły postępowania, kompresja danych, rodzaje kopii, nośniki i miejsca przechowywania danych, przykładowe rozwiązania systemowe
dr Małgorzata Jaskowska
(Instytut Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego)
16:10 Zakończenie

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE SEMINARIUM
- proszę o kontakt - Magdalena Kowalska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78