centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.05.2008 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

7 maja 2008 r.
10:00 Wykład: Aktywizacja e-gospodarki poprzez rozwój obrotu bezgotówkowego - rola tzw. masowych wierzycieli. Bancassurance jako spoiwo współpracy bankowo-ubezpieczeniowej. Elektroniczne kanały dystrybucji produktów bancassurance i ich wpływ na wyniki sprzedaży:
 • Internet
 • Platformy B2B
 • Portale
 • Sprzedaż przez telefon
Ryszard Dyszkiewicz
(Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji, BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - Vienna Insurance Group)
10:40 Prezentacja Partnera: Nowoczesne usługi bankowości elektronicznej dla przedsiębiorstw - trendy i kierunki rozwoju
 • nowe trendy w bankowości internetowej dla przedsiębiorstw
 • wykorzystanie kanału internet do zarządzania relacji z bankiem
 • bezpośrednia komunikacja systemów finanowo-księgowych klienta z bankiem (BankConnect)
 • rozszerzanie palety produktów dostępnych poprzez kanał WWW z produktów cash management do produktów skarbu i finansowania handlu
 • standard komunikacji BankConnect a przyszłość bankowości elektronicznej w Polsce
 • podpis elektroniczny - stan obecny, praktyczne zastosowanie
Paweł Domański
(Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej, Bank BPH)
11:10 Prezentacja Sponsora: Bilix.pl - uruchomienie usługi EBPP (Elektronicznej Prezentacji i Płatności Rachunków) przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.
 • BILIX jako rozwiązanie EBPP na tle innych rozwiązań wspierających elektroniczny obieg dokumentów sprzedaży i płatności za usługi i towary
 • Zasada funkcjonowania usługi BILIX
Mirosław Druchowicz (Główny Architekt Systemu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.)
Paweł Stachurski (Dyrektor Handlowy, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.)

11:40 Wykład: Integracja usług i produktów ubezpieczeniowych za pomocą narzędzi informatycznych
 • Rola narzędzi internetowych w rozwoju ubezpieczeń, w tym głównie direct
 • Ocena ryzyk przez pryzmat ich weryfikacji w zewnętrznych bazach danych w stosunku do baz ubezpieczeniowych
 • Jakość danych jako warunek wymiany informacji
Wojciech Denkis
(Dyrektor Pionu Informacji, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarantowany)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:30 Prezentacja: Customer Data Integration - Integracja i jakość danych
 • Projekty Customer Data Integration.
  Metody konsolidacji i zarządzania informacjami o klientach. Przegląd narzędzi wspomagających integrację danych. Metody zapewnienia stałego dostępu do aktualnych i jednolitych danych o klientach.
 • Zarządzanie jakością danych w projektach Customer Data Integration.
  Metody zapewniania jakości gromadzonych i przetwarzanych w firmie danych, oraz usprawniania i automatyzacji zarządzania jakością danych. Analizy jakości danych.
 • Doświadczenie firmy Ascen w realizacji takich projektów. Referencje ze zrealizowanych wdrożeń.
Krzysztof Majcherczyk
(Starszy Konsultant Ascen Sp. z o.o.)
13:00 Prezentacja: Automatyzacja procesów zawierania umów i ich obsługa posprzedażowa w bankowości i ubezpieczeniach

W prezentacji przedstawiona zostanie problematyka związana z obiegiem dokumentów powiązanych z procesem zawierania umów kredytowych w bankach oraz instytucjach ubezpieczeniowych. Przybliżona zostanie charakterystyka tego procesu w formie, w jakiej obserwować można go dzisiaj w większości banków. Następnie zaprezentowane zostanie kilka sposobów pozwalających na osiągnięcie znaczących oszczędności oraz usprawnień w zakresie obsługi umów kredytowych poprzez ich daleko idące zautomatyzowanie. Szczególny nacisk położony zostanie na zadania związane z pobieraniem danych z dokumentów papierowych oraz sam proces obiegu tych danych wewnątrz instytucji bankowej od momentu złożenia wniosku o kredyt do zawarcia umowy i zapłaty pierwszej transzy.

 • Banki i instytucje finansowe - obsługa wniosków kredytowych, formularzy klienckich, dokumentacji kredytów hipotecznych i wielu innych
 • Ubezpieczenia zdrowotne - pobieranie danych z formularzy pacjentów i innej dokumentacji medycznej
 • Ubezpieczenia majątkowe - polisy i dokumentacja szkód - 99% trafności rozpoznawania
 • Instytucje publiczne - usprawnienie komunikacji między agendami rządowymi i samorządowymi
Szymon Malecki
(Prezes Zarządu Euroscript Polska)
13:30 Prezentacja: Narzędzia IT wspierające towarzystwa ubezpieczeń i banki działające w modelu bancassurance
 • Ogólna charakterystyka rynku finansowo - ubezpieczeniowego
 • Modele współpracy na linii bank-ubezpieczyciel
 • Dwa wymiary jakości
 • DEMETER - system IT wspierający sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych poprzez sieć bankową
Bożena Korniluk
(ATENA Usługi Informatyczne i finansowe Sp. z o.o.)
14:00 Prezentacja: Automatyzacja procesu obsługi, przetwarzania i oceny wniosków/spraw - elastyczne rozwiązanie dla banku i towarzystwa ubezpieczeniowego

Podejście do procesu obsługi, przetwarzania i oceny wniosków o produkty finansowe i ubezpieczeniowe w dniu dzisiejszym powinno charakteryzować się elastycznością, uniwersalnością i bezpieczeństwem. Rozwiązanie musi automatyzować pracę, zapewniać centralne zarządzanie regułami biznesowymi oraz umożliwiać łatwość i szybkość wprowadzania zmian przez pracowników odpowiedzialnych za strategię rozpatrywania wniosków, oceny danych i podejmowania decyzji. Ponadto obsługa powinna objąć wszystkie oferowane produkty finansowe i ubezpieczeniowe dla każdego typu klienta: indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorstwa czy korporacji.
Przedmiotem prezentacji będzie praktyczny przykład funkcjonującego, kompletnego rozwiązania umożliwiającego elastyczne modelowanie zasad funkcjonowania. W skład rozwiązania wchodzą: system obsługi wniosków, silnik decyzyjny, oprogramowanie do zarządzania regułami funkcjonowania przez pracowników merytorycznych, moduł administracyjny oraz interfejsy komunikacyjne z innymi systemami.

Robert Tymiński
(Bonair SA)
14:30 Przerwa
14:45 Case study: Portal klienta - zarządzanie i administrowanie przez Internet produktami ubezpieczeniowymi i inwestycyjnymi: zdalny dostęp do polisy, możliwość wykonywania operacji na polisie
 • Ogólne informacje o wdrożeniu Portalu w Generali
 • Produkty udostępnione użytkownikom on-line - zakres funkcjonalności. Kwestie prawne związane z udostępnieniem polis
 • Portal, email, SMS - komunikacja z użytkownikiem
 • Inne komponenty Portalu - plany rozwoju
Radosław Falkowski
(Generali Polska)
15:20 Case study: Wyzwania sprzedaży on-line produktów finansowych
 • Rewolucja w bankowości elektronicznej - od pasywnego podglądu, poprzez transakcje i obniżanie kosztów operacyjnych po sprzedaż produktów i obsługę posprzedażną on-line
 • Zdalna akwizycja i sprzedaż - nowoczesne modele i narzędzia, czynniki sukcesu
 • Obsługa posprzedażna - "Kopciuszek" działów sprzedaży
 • Doświadczenia BZWBK w zakresie rozwoju systemów Bankowości Elektronicznej
Tomasz Niewiedział
(dyrektor Obszar Rozwoju Systemów BZ WBK)
16:00 Zakończenie konferencji

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78